biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U ono vrijeme razbolje se Abija, sin Jeroboamov.

2 Tada zamoli Jeroboam svoju ženu: "Idi, preobuci se, da se ne opazi, da si žena Jeroboamova, pa idi u Šilo! Tamo stanuje prorok Ahija. On je, koji mi je jedanput prorokovao, da ću biti kralj nad ovim narodom.

3 Uzmi sa sobom deset kruhova i kolača i vrč meda i potraži ga! On će ti reći, što će biti od dječaka."

4 Žena Jeroboamova učini tako. Ona zaputi u Šilo i dođe u kuću Ahijinu. A Ahija nije mogao više vidjeti, jer su oči njegove bile oslijepile od starosti.

5 Uto je bio Gospod rekao Ahiji: "Eto dolazi žena Jeroboamova, da te pita za sina svojega; jer je bolestan. Tako i tako reći ćeš joj!" I kad ona uđe preobučena,

6 I Ahija razabra šuštanje njezinih koračaja, kad uđe na vrata, povika on: "Uniđi, ženo Jeroboamova! Što se pretvaraš? Meni je naložena tvrda vijest za te.

7 Idi, kaži Jeroboamu: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: 'Podigao sam te iz naroda i postavio te knezom nad svojim narodom Izraelom.

8 Otrgnuo sam kraljevstvo od kuće Davidove i dao ga tebi. A ti nijesi bio kao moj sluga David, koji je držao zapovijedi moje, slušao me svim srcem i činio samo ono, što se dopada meni.

9 Ne, ti si radio gore od svih svojih prethodnika, jer si dao sebi načiniti druge bogove, i to likove livene, da bi me dražio. A mene si bacio za leđa svoja.

10 Zato ću ja pustiti nesreću na kuću Jeroboamovu i od porodice Jeroboamove sve ću istrijebiti, što je muško, dorasle i nedorasle u Izraelu. Ja ću pomesti kuću Jeroboamovu, kao što se mete blato, da ga više ne ostane ništa.

11 Tko umre u gradu od porodice Jeroboamove, prožderat će ga psi, i tko umre u polju, prožderat će ga ptice nebeske.'" Jest, tako govori Gospod.

12 A ti se vrati kući! Kad noge tvoje stupe u grad, dječak će umrijeti.

13 Sav će Izrael držati tugovanje za njim i pokopat će ga, jer će on jedini od porodice Jeroboamove doći u grob, jer se na njemu nađe nešto, što se na kući Jeroboamovoj dopalo Gospodu, Bogu Izraelovu.

14 A Gospod će podignuti sebi kralja nad Izraelom, koji će istrijebiti kuću Jeroboamovu u onaj dan. A što će istom onda još doći?

15 Udarit će Gospod Izraela, da će se zaljuljati, kao što se ljulja trska na vodi, Iščupat će Izraela iz ove lijepe zemlje, koju je dao ocima njihovim, i razasut će ih s onu stranu rijeke, jer načiniše sebi drvene kipove i tako razdražiše Gospoda na gnjev.

16 Napustit će Izraela zbog grijeha, što ih počini Jeroboam i na koje navede Izraela."

17 Žena Jeroboamova zaputi kući i dođe u Tirsu. Kad prekorači kućni prag, bio je dječak već mrtav.

18 Pokopaše ga, i sav Izrael održa tugovanje za njim, kako je to unaprijed rekao Gospod preko svojega sluge, proroka Ahije,

19 Ostala povijest Jeroboamova, njegovih ratova i njegove vladavine, stoji zapisana u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.

20 Kraljevao je Jeroboam dvadeset i dvije godine. Onda počinu kod otaca svojih. Njegov sin Nadab postade kralj mjesto njega.

21 Kralj nad Judom bio je Roboam, sin Salomonov. Bilo je Roboamu četrdeset i jedna godina, kad postade kralj, i vladao je sedamnaest godina u Jerusalemu, u gradu, koji je bio izabrao Gospod između svih plemena Izraelovih, da tamo nastani ime svoje. Njegova se je mati zvala Naama i bila je Amonka.

22 I Juda je činio, što se nije dopadalo Gospodu. Oni su izazivali grijehima, što su ih činili, njegovu srdžbu više, nego oci njihovi svim onim, što činiše.

23 Jer i oni načiniše sebi uzvisine, stupove i drvene kipove na svakom visokom humu i pod svakim zelenim drvetom.

24 Dapače bilo je posvećenih bludnica u zemlji. Tako su nasljedovali sve grozote pogana, što ih je bio Gospod istjerao ispred sinova Izraelovih.

25 U petoj godini kraljevanja Roboamova izađe kralj Šišak od Egipta proti Jerusalemu,

26 I ugrabi blago iz hrama Gospodnjega i iz palače kraljevske. Sve on uze. Ugrabi i sve zlatne štitove, što ih je bio dao načiniti Salomon.

27 Na njihovo mjesto dade kralj Roboam načiniti mjedene štitove i povjeri ih pažnji starješina nad stražama, što su stražili na ulazu u palaču kraljevsku.

28 Kadgod bi kralj išao u hram Gospodnji, nosili su ih tjelesni stražari, a poslije su ih opet stavljali u stražarnicu tjelesnih stražara.

29 Ostala povijest Roboamova i sve, što je činio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.

30 Bio je rat između Roboama i Jeroboama jednako.

31 Kad je Roboam bio počinuo kod otaca svojih, bio je pokopan kod otaca svojih u gradu Davidovu. Njegova se mati zvala Naama i bila je Amonka. Njega naslijedi na prijestolju njegov sin Abijam.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)