biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom.

2 Ovo su bili vrhovni činovnici njegovi: svećenik je bio Azarija, sin Sadokov,

3 Državni pisari bili su Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, pečatnik je bio Jošafat, sin Ahiludov.

4 Vrhovni vojskovođa bio je Benaja, sin Jehojadov. Svećenici bili su Sadok i Abiatar,

5 Nad pristavima bio je Postavljen Azarija, sin Natanov. Zabud, sin Natanov, bio je svećenik i prijatelj kraljev.

6 Upravitelj palače bio je Ahišar, i Adoniram, sin Abdin, vodio je nadzor nad poslenicima.

7 Salomon je imao dvanaest pristava nad svim Izraelom, Oni su opskrbljivali kralja i sav dvor. Po mjesec dana u godini imao je svaki da podmiri izdržavanje.

8 Ovo su imena njihova: Sin Hurov u gori Efraimovoj.

9 Ben-Deker u Makasu i Šaalbimu, Bet-Šemešu, Elonu i Bet-Hananu.

10 Ben-Hesed u Arubotu; njemu je određen Soho i sve područje Heferovo.

11 Ben-Abinadab u svemu humlju dorskom; on je imao Salomonovu kćer Tafatu za ženu.

12 Baana, sin Ahiludov, u Taanaku, Megidu i svemu Bet-Šeanu, što leži kod Saretana Pod Jezreelom, od Bet-Šeana do Abel-Mehole i do preko Jokneama.

13 Sin Ben-Geber u Ramotu u Gileadu: njemu su bila predana šatorska sela Jaira, sina Manasehova, u Gileadu; njemu je bio podređen kraj Argob, što leži u Bašanu, šezdeset velikih gradova sa zidovima i prijevornicama gvozdenim.

14 Ahinadab, sin Idov, u Mahanaimu.

15 Ahimaas u Naftaliju; i on je bio uzeo kćer Salomonovu, Basematu, za ženu.

16 Baana, sin Hušajev, u Ašeru i Alotu.

17 Jošafat, sin Paruahov, u Isakaru.

18 Šimej, sin Elin, u Benjaminu.

19 Geber, sin Urijin u Gileadu, u zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga. Bio je to jedan pristav, koji je bio postavljen nad zemljom.

20 Jude i Izraela bilo je mnogo kao pijeska na moru. Jelo se i pilo se i bilo se dobre volje.

21 Salomon je bio vladar nad svima kraljevstvima od rijeke do zemlje filistejske i do međe egipatske. Donosila su mu danak i bila su podložna Salomonu, dokle je živio.

22 Za hranu trebalo je Salomonu na dan do trideset kora bijeloga brašna i šezdeset kora običnoga brašna,

23 Deset volova ugojenih, dvadeset volova s paše i sto ovaca, osim jelena, srna, divokoza i ugojenih ptica.

24 Jer se je njegova moć protezala preko svega područja s onu stranu rijeke, od Tafse do Gaze, i preko svih kraljeva s onu stranu rijeke, i on je imao mir sa svima susjedima unaokolo.

25 To su živjeli Juda i Izrael u sigurnosti, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana do Beer-Šebe, dokle je živio Salomon.

26 Salomon je imao četrdeset tisuća konja za kola svoja i dvanaest tisuća konja za jahanje.

27 Spomenuti pristavi hranili su svaki po jedan mjesec kralja Salomona i sve, koji su imali pristup k stolu kralja Salomona. Oni ni jesu dali da išta pomanjka.

28 I ječam i slamu za konje i za tegleću marvu donosili su na mjesto, gdje bi se on upravo zadržao, svaki, kako bi ga zapalo.

29 Bog dade Salomonu vrlo veliku mudrost i uviđavnost, isto tako blago duha jednako pijesku na obali morskoj.

30 Mudrost Salomonova bila je veća od mudrosti svih sinova Istoka i od sve mudrosti Egipta.

31 Bio je mudriji od svih ljudi, od Etana, Ezrahijca, od Hemana, Kalkola i Darde, sinova Maholovih. Kod svih naroda unaokolo bio je glasovit.

32 On je sastavio tri tisuće priča, i pjesama njegovih bilo je tisuća i pet.

33 Pjevao je priče o drveću o cedru na Libanonu do hisopa, što raste na zidu. Sastavio je priče o stoci, o pticama, o životinjama, što gmižu, i o ribama.

34 Iz svih naroda dolazili su ljudi, da čuju mudrost Salomonovu, od svih kraljeva na zemlji došli su, kad čuše za mudrost njegovu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)