biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gnjev Gospodnji raspali se još jedanput proti Izraelcima, tako da on Davida nadraži proti njima, pa zapovjedi: "Hajde, izbroj Izraela i Judu!"

2 Tada zapovjedi kralj svojemu vojskovođi Joabu: "Prođi po svim plemenima Izraelovim od Dana do Beer-Šebe i izbrojte narod, da znam broj naroda!"

3 A Joab odgovori kralju: "Gospod, Bog tvoj, dodat će k narodu, koliko ga je sad, još sto puta toliko, i moj gospodar i kralj to će još sam doživjeti. Zašto moj gospodar i kralj tako što hoće?"

4 Ali zapovijed kraljeva primora Joaba i vojskovođe, i tako Joab i vojskovođe otidoše od kralja, da prebroje narod Izraelov.

5 Prijeđoše Jordan i počeše kod Aroera, desno od grada, koji leži u dolini potoka, u pravcu prema Gadu i Jazeru.

6 Tada otidoše u Gilead i do u zemlju Hiteja prema Kadešu. Potom dođoše u Dan i okrenuše u Sidon.

7 Onda stigoše u tvrdi grad Tir i u sve gradove Hiveja i Kanaanaca. Potom otidoše u južnu zemlju Judinu, u Beer-Šebu,

8 Tako obiđoše svu zemlju i vratiše se u Jerusalem poslije devet mjeseci i dvadeset dana.

9 Joab dade kralju broj popisanoga naroda, i bilo je od Izraela osam stotina tisuća ljudi sposobnih za oružje i opasanih mačem, a ljudi od Jude pet stotina tisuća.

10 A pošto David prebroji narod, taknu ga savjest. I David se pomoli Gospodu: "Teško sam se ogriješio, što to učinih. Ali, Gospode, oduzmi slugi svojemu krivnju zlodjela njegovih; jer sam bio posve zaslijepljen!"

11 Kad David ustade ujutro, dođe riječ Gospodnja proroku Gadu, vidiocu Davidovu, i reče:

12 "Idi i kaži Davidu: Ovako veli Gospod: Troje ti predlažem; izaberi jedno od toga, da ti učinim!"

13 Gad pođe k Davidu i navijesti mu ovo: "Hoćeš li da dođe na zemlju tvoju sedam godina gladi, ili da bježiš tri mjeseca pred svojim neprijateljima i oni da te gone, ili da bude tri dana kuga u tvojoj zemlji? Sad promisli i gledaj, što ću odgovoriti onome, koji me je poslao!"

14 David odgovori Gadu: "U muci sam velikoj. Mi ćemo radije pasti u ruke Gospodnje, jer je milosrđe njegovo veliko. A u ruke ljudima ne bih htio pasti."

15 Tako pusti Gospod kugu na Izraela od jutra do određenoga vremena. Pomrije naroda od Dana do Beer-Šebe sedamdeset tisuća ljudi.

16 Već pruži anđeo ruku svoju na Jerusalem, da ga uništi, tada se sažali Gospodu sa zla, i zapovjedi anđelu, koji je ubijao narod: "Dosta! Povuci natrag ruku svoju!" Anđeo Gospodnji bio je upravo došao do gumna Jebusejina Araune.

17 Kad vidje David, kakvo zlo učini anđeo u narodu, pomoli se Gospodu ovako: "Ah, sagriješio sam, zlo sam učinio. A ove, ovce, što su učinile? Pa okreni ruku svoju na mene i na obitelj moju!"

18 Još istoga dana javi se Gad kod Davida i reče mu: "Idi i podigni Gospodu žrtvenik na gumnu Jebusejina Araune!"

19 David otide na riječ Gadovu, kako mu je bio Gospod zapovjedio.

20 Kad je Arauna pogledao i kralja vidio gdje mu dolazi sa svojom pratnjom, izađe Arauna i pokloni se kralju licem do zemlje.

21 Arauna upita: "Zašto dolazi moj gospodar, kralj, k slugi svojemu" David reče: "Da kupim od tebe to gumno. Hoću da načinim Gospodu žrtvenik, da se kuga ukloni od naroda."

22 Arauna odgovori Davidu: "Moj gospodar, kralj, neka je uzme i neka žrtvuje što mu je volja! Evo, ovdje su volovi za žrtvu i kola i jarmovi volujski za drva!

23 Sve to, o kralju, daruje Arauna kralju." Tada reče Arauna kralju: "Gospod, Bog tvoj, neka ti bude milostiv!"

24 A kralj reče Arauni: "Ne! Ja ću je samo kupiti od tebe. Neću da prinesem Gospodu, Bogu svojemu, žrtve paljenice, što sam dobio badava." I tako kupi David gumno i volove za pedeset šekela srebrnih.

25 David načini tamo Gospodu žrtvenik i prinese žrtve paljenice i mirotvorne. Tada se Gospod smilova zemlji, i prestade kuga u Izraelu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)