biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 David sastavi u vrijeme, kad ga je bio Gospod izbavio iz ruku svih njegovih neprijatelja i iz ruke Saulove, u slavu Gospodu ovu pjesmu.

2 On je pjevao: "Gospod, moja hridina, utvrda moja, izbavitelj moj!

3 Bog je branik moj: u njega tražim utočište. Štit moj, rog spasenja mojega! Jakost moja, sloboda moja! Izbavitelj moj, koji mi pomogao u teškoj nevolji.

4 Zazvao sam Velehvaljenoga, Gospoda: i već sam bio riješen od neprijatelja svojih.

5 Bili su na me pobjesnjeli valovi smrti, rijeke zla držale me u tjeskobi,

6 Okovi pakla sapeli me, pale na me zamke smrti.

7 U nevolji svojoj povikah Gospodu, zavapih Bogu svojemu: i on iz šatora svojega razabra glas moj, do ušiju njegovih dođe vapaj moj.

8 Tada se najednom uznemiri zemlja i zadrhta, utvrde nebesa uzdrmaše se, njihale su se: tako je on bio pun gnjeva.

9 Iz nosa je njegova sukljao dim, iz usta je njegovih buktio oganj, što proždire, požar je vrcao od njega.

10 Već savi nobesa i siđe: noge su mu počivale na tamnu oblaku,

11 Na kerubinima je sjedio i vozio se i dohujao na krilima vjetrova.

12 Tamu je razvukao oko sebe, kao voda težak, mračan oblak postao mu šator.

13 U svjetlosti, što je sjala pred njim, plamtjele su ognjene glavnje.

14 Gospod pusti, da gromovi zagrme na nebu, Svevišnji pusti, da zaori glas njegov.

15 Strijele odape on i rasprši ih, munje izbaci i pomete ih.

16 Pokazaše se dubine morske, otkriše se temelji svijeta pred po karanjem i gnjevom Božjim, pred dahtanjem srdžbe njegove.

17 S visine stiže i uhvati me, iz silnih voda izvuče me,

18 Istrgnu me od jakih neprijatelja mojih, od protivnika mojih, koji su od mene bili jači.

19 Napadoše me u dan, kad sam bio u nevolji, ali mi je Gospod bio zaštitnik.

20 Izvede me na čistinu, oslobodi me, jer mi je bio milostiv i naklonjen.

21 Tako mi naplati Gospod pravedno djelo moje, tako mi nagradi čistoću ruku mojih.

22 Jer sam se držao putova Gospodnjih, nikad ne učinih krivo Bogu svojemu.

23 Pred očima sam imao sve naputke njegove, nikad ne odbacih zakona njegova.

24 Bez prijekora hodio sam pred njim, čuvao sam se od zlodjela svojih.

25 Zato mi nagradi Gospod moju vjernost, koja mu je poznata, moju čistoću.

26 Dobar si dobrome, vjeran si vjernome.

27 S čistim postupaš čisto, samo se zločestu protiviš.

28 pomažeš narodu nevoljnu, snizuješ pogled oholu.

29 Ti si svjetionik moj Gospode, Bog moj, koji mi rasvjetljuje noć.

30 Snagom tvojom razbijam ćete neprijateljske, preko zidina skačem s Bogom svojim.

31 Bog - savršen je put njegov; istinita je riječ Gospodnja. On je štit svima, koji se utječu u zaštitu njegovu.

32 Jer tko je Bog još osim Gospoda? Tko je hridina, ako ne naš Bog?

33 Bog, koji me paše snagom, čini neopasnim put moj.

34 Čini noge moje brzima kao u jelena, postavi me visoko na kamenit greben.

35 Buku moju upravlja u boju, mišice moje zapeše luk od mjedi.

36 Pomoć svoju dao si mi kao štit, učinila me velikim dobrota tvoja.

37 Koraku mojemu dao si raširen prostor, nikad mi koljena nijesu klecala.

38 Tako sam mogao tjerati neprijatelja svojega, mogao sam ga dostignuti, i nijesam se povratio prije, dok ne leže uništen.

39 Pograbio sam ga, udario sam ga, te ne ustade više; među noge pade mi.

40 Snagom si me naoružao za boj; koji se staviše proti meni, srušio si ih preda me na koljena,

41 Neprijatelje moje natjerao si preda mnom u bijeg; tako sam uništio neprijatelje svoje.

42 Vikali su za pomoć, ali nije bilo pomoćnika; vikali su Gospodu, ali ih on nije čuo.

43 Kao prah zemaljski satro sam ih, stukao ih, zgazio ih kao blato na ulici.

44 Izveo si me čitava iz borbe za narod moj. Za glavara poganima postavio si me; narod, kojega nikada ne vidjeh, postade mi podanik,

45 Sinovi iz tuđe zemlje iskazuju mi štovanje, na riječ su mi poslušni.

46 Padaju ničice sinovi iz tuđe zemlje, dršćući izlaze iz svojih gradova.

47 Živ je Gospod! U sav glas neka je slavljena stijena moja! Visoko hvaljen neka je Bog, hridina spasenja mojega!

48 Bog, koji me pomogao za osvetu, narode mi pod noge natjerao,

49 Izbavitelj moj od neprijatelja mojih! Ti me uzvisi nad protivnike moje, oslobodi me od čovjeka samovoljna.

50 Zato ću te slaviti pred svim svijetom, ti moj Gospode! Pjevat ću imenu tvojemu,

51 Koje daje sreću i spasenje kralju svojemu, milost dijeli pomazaniku svojemu: Davidu i rodu njegovu u vječna vremena!"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)