biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Poslije toga umrije kralj sinova Amonovih. Njegov sin Hanun uziđe mjesto njega na prijestolje.

2 David je mislio: "Imat ću prijateljske odnose s Hanunom, sinom Nahašovim, jer je i otac njegov stajao s menom u dobrom dogovoru." I posla David i dade mu preko svojih poslanika izreći svoju sućut radi oca njegova. Kad su bili poslanici Davidovi došli u zemlju sinova Amonovih,

3 Rekoše knezovi sinova Amonovih Hanunu, gospodaru svojemu: "Misliš li, da David časti oca tvojega, kad ti šalje poslanike, da te potješe? Dapače šalje David svoje poslanike k tebi samo zato, da promotri grad, da ga uhodi i onda da ga razori."

4 Tada dade Hanun poslanike Davidove uhvatiti, obrijati im brade do pola i odsjeći im haljine po pole sve do bokova. Tako ih otpremi.

5 Kad to javiše Davidu, posla im u susret glasnike; jer su ljudi bili teško pogrđeni. Kralj im poruči: "Ostanite u Jerihu, dok vam opet naraste brada; onda dođite kući!"

6 Kad sinovi Amonovi uvidješe, da su se omrazili s Davidom, poslaše sinovi Amonovi i najmiše Sirijce od Bet-Rehoba i Sirijce od Sobe, dvadeset tisuća pješaka, od kralja od Maake tisuću ljudi i dvanaest tisuća ljudi od stanovnika od Iš-Toba.

7 Čim to doču David, posla Joaba sa svom vojskom samih hrabrih ratnika.

8 Sinovi Amonovi izađoše i postaviše se u bojni red pred vratima. Sirijci od Sobe i Rehoba i ljudi od Iš-Toba i Maake stajali su za sebe u polju.

9 Kad vidje Joab, da mu prijeti napadaj sprijeda i odzada, izabra sebi adabrane Izraele i namjesti se prema Sirijcima.

10 Ostatak vojske predade svojemu bratu Abišaju, i ovaj se namjesti prema sinovima Amonovim.

11 Joab reče: "Ako Sirijci budu jači od mene, moraš mi doći u pomoć. Ako li sinovi Amonovi budu jači od tebe, ja ću doći tebi u pomoć.

12 Samo budi hrabar! Borimo se za svoj narod i za gradove Boga svojega. Gospod neka učini, što mu se čini dobro!"

13 I kad Joab s četama, kojima je zapovijedao, izađe da udari na Sirijce, pobjegoše oni ispred njega.

14 A čim sinovi Amonovi vidješe, da Sirijci nagnuše u bijeg, pobjegoše i oni ispred Abišaja i povukoše se u grad. Nato Joab ode od sinova Amonovih i vrati se kući u Jerusalem.

15 Kad vidješe Sirijci, da ih nadbiše Izraelci, skupiše se opet.

16 Hadadezer dapače dade podići Sirijce s onu stranu rijeke. Oni odoše u Helam. Šobak, vojskovođa Hadadezerov, imao je vrhovno zapovjedništvo.

17 Kada to javiše Davidu, podiže on sve Izraele, prijeđe preko Jordana i ode u Helam. Sirijci se namjestiše proti Davidu i pobiše se s njim.

18 Ali Sirijci moradoše nagnuti u bijeg ispred Izraelaca. David uništi od Sirijaca sedam stotina kola i četrdeset tisuća kolskih boraca. I njihova vojskovođu Šobaka pogubi ondje.

19 Kad vidješe svi kraljevi, koji su bili podložni Hadadezeru, da ih razbiše Izraelci, sklopiše mir s Izraelcima i pokoriše se njima. A Sirijci su se čuvali da ubuduće još pomažu sinovima Amonovim.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)