biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Međutim je bilo došlo do bitke među Izraelcima i Filistejima. Ljudi su Izraelovi bili nagnuli u bijeg pred Filistejima i ležali su na gori Gilboi na smrt ranjeni.

2 Filisteji se natisnuše za Saulom i sinovima njegovim. Pritom pogubiše Filisteji Jonatana, Abinadaba, Malkišua, sinove Saulove.

3 I za Saula posta boj vrlo težak. Napokon ga pogodiše strijele, i on bi teško ranjen od strijela.

4 Tada zapovjedi Saul momku, koji mu je nosio oružje: "Izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti pogani, probodu me i narugaju mi se!" Ali momak, što mu je nosio oružje, nećkao se, jer se je vrlo bojao. Tada Saul sam uze mač i baci se na njega.

5 Kad momak, što mu je nosio oružje, vidje, da je Saul mrtav, baci se i on na svoj mač i umrije s njim.

6 Tako pogibe Saul, tri sina njegova, momak, što mu je nosio oružje, i svi ljudi njegovi zajedno onoga dana.

7 Kad ljudi Izraelovi s onu stranu doline i Jordana doznaše, da su Izraelci pobjegli i da su mrtvi Saul i sinovi njegovi, ostao više gradove svoje i nagnuše u bijeg. I dođoše Filisteji i nastaniše se u njima.

8 Sutradan dođoše Filisteji, da opljačkaju pobijene. Kad nađoše Saula i tri sina njegova gdje leže na gori Gilboi,

9 Odsjekoše mu glavu i skidoše oružje s njega. Tada poslaše u zemlju filistejsku na sve strane, da dojave hramovima svojih idola i narodu vijest o pobjedi.

10 Oružje njegovo staviše u hram aštarte, a tijelo njegovo objesiše na zid Bet-Šana.

11 Kad su stanovnici Jabeša u Gileadu saznali, što su Filisteji učinili Saulu,

12 Podigoše se svi ljudi oboružani, i išavši svu noć skidoše tijelo Saulovo i tjelesa sinova njegovih sa zida betšanskoga. Donesoše ih u Jabeš i ondje ih spališe.

13 Tada uzeše kosti njihove, pokopaše ih pod tamariskom u Jabešu i postiše sedam dana.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)