biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad David sa svojim ljudima dođe treći dan u Siklag, bili su Amalečani upali u južnu zemlju i u Siklag, i bili su opljačkali Siklag i ognjem ga spalili.

2 Žene i sve, što je bilo ondje, mlado i staro, bili su zarobili, a da nikoga ne ubiše. Odvedoše ih sa sobom, kad su odlazili.

3 Kad David sa svojim ljudima dođe u grad, bio je grad pretvoren u pepeo, i njegove žene, sinovi i kćeri bili su zarobljeni i odvučeni.

4 David i ljudi njegovi udariše plakati u sav glas, dokle već ne mogoše plakati.

5 I obadvije žene Davidove, Ahinoama iz Jezreela i Abigaila, žena Nabalova, iz Karmela, bile su zarobljene i odvučene.

6 David je bio na muci velikoj; jer su ljudi govorili o tom, da ga kamenuju, budući da je sav narod bio vrlo ogorčen zbog sinova i kćeri. Ali se David ohrabri u Gospodu, Bogu svojemu.

7 David zapovjedi dakle svećeniku Abiataru, sinu Ahimelekovu: "Donesi mi oplećak!" Abiatar donese oplećak Davidu,

8 Tada upita David Gospoda: "Imam li potjerati tu četu razbojničku, i hoću li je stignuti" On mu odgovori: "Potjeraj! Sigurno ćeš ih stignuti i ljude osloboditi."

9 I diže se David su šest stotina ljudi, što ih je imao kod sebe, i dođoše do rijeke Besora. Tu neki, što zaostaše, stadoše.

10 David su četiri stotine ljudi potjera dalje, a dvjesta ljudi osta, što sustaše te ne mogoše prijeći preko rijeke Besora.

11 U polju nađoše Jednoga Egipćanina, Dovedoše ga k Davidu, dadoše mu kruha da jede i vode da pije.

12 I dadoše mu komad smokvenjače i dva suha grozda. On pojede i dođe opet k sebi. Tri dana i tri noći nije naime bio ništa jeo i ništa pio.

13 Tada ga upita David: "Čiji si ti i odakle si?" On odgovori: "Ja sam mladić egipatski, rob jednoga Amalečanina, Gospodar moj ostavi me, jer se ja razboljeh prije tri dana.

14 Udarismo na južnu zemlju keretejsku i na Judinu, isto tako na južnu zemlju Kalebovu, i Siklag spalismo ognjem."

15 David ga upita: "Hoćeš li me odvesti k toj četi razbojničkoj?" On odgovori: "Zakuni mi se Bogom, da me nećeš ni ubiti ni gospodaru mojemu izručiti, pa ću te odvesti k toj četi razbojničkoj."

16 I kad ga je odveo, bili su se oni raširili po svoj pokrajini. Jeli su, pili su i svetkovali su zbog svoga velikog plijena, što su ga bili donijeli iz zemlje filistejske i iz zemlje Judine.

17 David ih je tukao od popodne do naveče idućega dana, tako da nitko od njih ne uteče, osim četiri stotine sluga, što pojahaše deve i pobjegoše.

18 Tako spasi David sve, što su bili ugrabili Amalečani. I obje žene svoje izbavi David.

19 Ništa im se ne izgubi, ni veliko ni malo, ni sinovi ni kćeri, i ništa od plijena, što su bill sa sobom uzeli, donese David sve natrag.

20 David dobi sve ovce i goveda. Gonili su ih pred drugim stadom i govorili su: "To je plijen Davidov!"

21 Kad se vrati David k onima dvjesta ljudi, što su bili sustali, te ne mogoše dalje ići s Davidom, i Što ih je bio ostavio na rijeci Besoru, izađoše oni u susret Davidu i njegovim ljudima. David pristupi k ljudima i pozdravi ih.

22 Tada progovoriše svi zli i nevaljali ljudi između onih, što su bili s Davidom, i rekoše: "Jer nijesu išli s nama, zato im ne damo ništa od plijena, što ga izbavismo, osim svakome njegovu ženu i njegovu djecu. To neka uzmu sa sobom, pa neka idu!"

23 Ali David reče: "Ne činite tako, braćo moja, s onim, što nam je dao Gospod! On nas je sačuvao i dao nam u ruke razbojničku četu, što je bila napala na nas.

24 Tko može u tome biti vašega mišljenja? Ne, kakav je dio onome, koji je išao u boj, takav neka je dio i onome, koji je ostao kod prtljaga! Oni treba da imaju jednak dio!"

25 Tako ostade od onoga dana unapredak. On učini to zakonom i propisom u Izraelu do današnjega dana.

26 Kad se je vratio David u Siklag, posla od plijena starješinama Judinim, koji su mu bili prijatelji, i poruči im: "Evo vam dar od plijena neprijatelja Gospodnjih!"

27 Onima u Betelu, onima u Ramotu u južnoj zemlji i onima u Jeteru,

28 Onima u Aroeru, u Sifmotu i Eštemoi,

29 Onima u Rahalu, u gradovima kenijskim,

30 Onima u Hormi, u Kor-Ašanu i u Ataku,

31 Onima u Hebronu i svima mjestima, u koja je dolazio David s ljudima svojim.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)