biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 David reče sebi: "Jednoga dana ipak će me ruka Saulova smaknuti. Ne preostaje mi ništa bolje, nego da pobjegnem u zemlju Filisteja, Tada će Saul odustati od toga, da me još dalje traži u svem području Izraelovu, i tako sam ja izmakao ruci njegovoj."

2 Tako se podiže David i otide sa šest stotina ljudi, što ih je imao uza se, k Akišu, sinu Maokovu, kralju gatskomu.

3 David se nastani kod Akiša u Gatu, on i ljudi njegovi, svaki sa svojom obitelji, David sa svoje obadvije žene, Ahinoamom od Jezreela i Abigailom, ženom Nabalovom, iz Karmela.

4 Kad javiše Saulu, da je David utekao u Gat, nije ga dalje progonio.

5 A David reče Akišu: "Ako sam našao milost u očima tvojim, neka mi se dadne za boravište jedan grad u zemlji, da mogu ondje stanovati. Čemu da sluga tvoj stanuje kod tebe u kraljevskom gradu?"

6 I dade mu Akiš onoga dana Siklag. Zato Siklag pripada kraljevima Judinim do današnjega dana.

7 I ostade David u zemlji Filisteja jednu godinu i četiri mjeseca.

8 David je sada izlazio sa svojim ljudima. Oni su udarali na Gešureje, Girzeje i Amalečane; jer su to bili od starine stanovnici zemlje do Šura i Egipta.

9 Kadgod bi David udario na zemlju, ne bi ostavio na životu ni ljude ni žene, uzeo bi ovce, goveda, magarce, deve i ruho, vratio bi se i došao opet k Akiš.

10 Ako bi Akiš onda pitao: "Gdje ste ovaj put udarili" odgovorio bi David: "U južnoj zemlji Judinoj" ili "U južnoj zemlji jerahmeelskoj" ili "U južnoj zemlji kenijskoj."

11 Ljude i žene nije David ostavljao na životu zato, da ih ne mora dovesti u Gat; jer je mislio: "Neka ne iskazuju proti nama: "Tako i tako uradio je David." Tako je postupao David za sve vrijeme, što ga je proveo u zemlji Filisteja.

12 Akiš se je pouzdavao u Davida, jer je mislio: "Omrazio se je s narodom svojim u Izraelu. Tako će mi biti sluga zauvijek."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)