biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Odanle otide David i stade na gorskim visinama engadskim.

2 Kad se je Saul bio vratio od proganjanja Filisteja, javiše mu: "David je sada u pustinji engadskoj."

3 Tada uze Saul tri tisuće ljudi izabranih iz svega Izraela i diže se da traži Davida i ljude njegove istočno od hridina kozorogovih.

4 Kad putem dođe k torovima ovčjim, bila je tamo pećina. Saul uđe u nju, da obavi svoju potrebu. A David i njegovi bili su se nastanili u dnu te pećine.

5 Davidovi ljudi rekoše mu: "Eto, ovo je dan, za koji ti reče Gospod: "Evo! Predat ću ti u ruke neprijatelja tvojega, da učiniš s njim, što ti je volja!" David ustade, te neopaženo odsiječe skut od plašta Saulova.

6 Ali poslije udari Davida savjest, što je bio odsjekao skut Saulu.

7 I reče svojim ljudima: "Gospod neka me očuva, da tako što učinim gospodaru svojemu, pomazaniku Gospodnjem, i da podignem ruku svoju na njega, jer on je pomazanik Gospodnji."

8 I ukori David ljude svoje i ne dopusti im da ustanu na Saula. Kad je Saul bio ostavio pećinu i pošao dalje svojim putem,

9 Ustade tada David, izađe iz pećine i povika za Saulom: "Gospodaru i kralju moj!" Kad se okrenu Saul, baci se David licem na zemlju i pokloni mu se.

10 Tada viknu David Saulu: "Zašto slušaš što ti kažu ljudi, koji govore, da misli David na tvoju propast?

11 Evo, na današnji dan vidio si vlastitim očima, da te je Gospod danas u pećini bio predao u moje ruke. Nagovarali su me, da te ubijem. Ali sam te sačuvao i rekao: "Neću dignuti ruke svoje na gospodara svojega, jer on je pomazanik Gospodnji.

12 A evo, oče moj, vidi skut od plašta svojega u mojoj ruci! Po tom, da sam odsjekao samo skut od plašta tvojega, a tebe nijesam ubio, možeš jasno spoznati, da ne mislim na zloću i izdaju i da se ne ogrješujem o tebe, premda mi ti radiš o glavi.

13 Gospod neka bude sudac između mene i tebe, Gospod neka me osveti od tebe - ali ruka se moja neće podignuti na te.

14 Već stara poslovica kaže: Samo od bezbožnika izlazi bezbožnost. Ali moja ruka neće biti proti tebi.

15 Za kim to izlazi kralj Izraelov? Koga goniš? Mrtva psa. Buhu jednu.

16 Pa neka bude Gospod sudac i neka rasudi između mene i tebe! On neka pogleda za pravednikom neka vodi stvar i neka mi pribavi pravo proti tebi!"

17 Kad David izgovori sve riječi Saulu, povika Saul: "To je tvoj glas, sine moj Davide!" I Saul uze glasno plakati.

18 On reče Davidu: "Ti si bolji od mene; jer ti meni iskazuješ dobro, a ja sam tebi činio zlo.

19 Danas si mi eto pokazao, što si mi dobra iskazao: Nijesi me ubio, premda me Gospod dade tebi u ruke.

20 Tko bi stigavši neprijatelja svojega pustio ga da ide mirno svojim putem? Gospod neka ti iskaže dobro za ovo, što si mi učinio danas!

21 Sad znam sigurno, da ćeš biti kralj i da će po tebi postojati kraljevstvo Izraelovo.

22 Zato mi se sada zakuni Gospodom, da nećeš istrijebiti potomaka mojih iza moje smrti i da nećeš imena mojega iskorijeniti iz kuće moje očinske!"

23 David se zakle Saulu. Tada se Saul vrati kući, a David ode sa svojim ljudima na visinu gorsku.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)