biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tako David otide odanle i zakloni se u pećinu Adulam. Kad to saznaše braća njegova i sva obitelj njegova, dođoše tamo k njemu.

2 I okupiše se oko njega svi, što su bili potlačeni, zaduženi i nezadovoljni, i on im posta poglavica. Jedno četiri stotine ljudi pridruži se njemu.

3 Odatle otide David u Mispu u Moapskoj i zamoli kralja moapskog: "Ne bi li smjeli otac moj i mati moja ostati kod vas, dok znadnem, što će Bog učiniti s menom?"

4 Tako ih ostavi kod kralja moapskog. Oni ostaše kod njega, dokle je David bio u gorskoj tvrđavi.

5 A kad prorok Gad reče Davidu: "Nemoj ostati u gorskoj tvrđavi! Ustani i idi u zemlju Judinu!" Diže se David i otide u Heretsku šumu.

6 Kad doču Saul, da su se pojavili David i ljudi, što su bili s njim, - Saul je upravo sjedio u Gibei pod tamariskom na visini, sa kopljem u ruci, a sve sluge njegove stajale su oko njega -

7 Tada reče Saul slugama svojim, što su bili oko njega: "Čujte, sinovi Benjaminovi! Hoće li vam svima sin Jesejev darovati njive i vinograde, hoće li vas sve učiniti tisućnicima i stotnicima,

8 Te ste se svi urotili proti meni i nitko mi nije dojavio, kad se je moj sin složio sa sinom Jesejevim? Nitko od vas nije se sažalio na me i rekao mi, kad je sin moj pobunio slugu mojega proti meni, kao što je to sada."

9 Edomac Doeg, koji je stajao s dvoranima Saulovim, uze riječ i reče: "Vidio sam, gdje sin Jesejev dođe u Nobu k Ahimeleku, sinu Ahitubovu.

10 Ovaj upita za njega Gospoda i dade mu hrane. I mač Filistejina Golijata dade mu."

11 Tada kralj dade dozvati svećenika Ahimeleka, sina Ahitubova, i svu porodicu njegovu, svećenike, što su bili u Nobu. Kad oni svi dođoše kralju,

12 Reče Saul: "Čuj, sine Ahitubov!" A on odgovori: "Evo me, Gospodaru!"

13 Saul ga upita: "Zašto ste se urotili proti meni, ti i sin Jesejev? Dao si mu kruha i mač i pitao si Boga za njega, tako da je on kao neprijatelj mogao izaći proti meni, kao što je on to sada?"

14 Ahimelek reče kralju: "Tko je između svih sluga tvojih tako pouzdan kao David? Zet kraljev, poglavica tjelesne straže tvoje, poštovan u kući tvojoj!

15 Zar sam onoga dana prvi put pitao Boga za njega? Nipošto! Neka ipak kralj ne podmeće ništa slugi svojemu i cijeloj porodici njegovoj, jer sluga tvoj nije znao od svega toga ništa."

16 Ali kralj reče: "Ti moraš umrijeti, Ahimelek, ti i sva porodica tvoja!"

17 I kralj zapovjedi slugama, što su stajali oko njega: "Hajde! Pogubite svećenike Gospodnje, jer su i oni pomogli Davidu i nijesu mi javili, premda su znali, da je on bio na bijegu." Ali su se sluge kraljeve skanjivale podići ruku, da pogube svećenike Gospodnje.

18 Tada zapovjedi kralj Doegu: "Hajde! Pogubi ti svećenike!" I Edomac Doeg pristupi i pogubi svećenike, Osamdeset i pet ljudi, što su nosili laneni oplećak, pobi on onoga dana.

19 Svećenički grad Nobu pobi on oštricom mača, ljude i žene, djecu i dojenčad, goveda, magarce i ovce oštricom mača.

20 Samo jedan jedini sin Ahimeleka, sina Ahitubova, po imenu Abiatar, uteče i pobježe k Davidu.

21 Abiatar javi Davidu: "Saul dade poubijati svećenike Gospodnje."

22 Tada reče David Abiataru: "Znao sam tada, kad je Edomac Doeg bio tamo, da će on to izdati Saulu. Ja sam kriv za sve ljudske živote u porodici tvojoj.

23 Ostani kod mene! Ne boj se, jer tko traži moj život, tražit će i tvoj. Kod mene si siguran."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)