biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 David zaputi u Nobu k svećeniku Ahimeleku. Ahimelek dođe Davidu radosno u susret i upita ga: "Zašto dolaziš sam? Što zar nema nikoga s tobom?"

2 David odgovori svećeniku Ahimeleku: Kralj mi je dao nalog i rekao mi: "Nitko ne smije ništa o tome znati, zašto te šaljem i što sam ti naložio. Zato sam upravio ljude u to i to mjesto.

3 Što imaš upravo pri ruci? Daj mi pet kruhova ili drugo, što se nađe!

4 Svećenik reče Davidu: "Nemam pri ruci običnoga kruha, tu je samo sveti kruh. Jesu li se ljudi uzdržali od žena?"

5 David odgovori svećeniku: "Sigurno! Žene su nam u posljednje vrijeme bile uskraćene. Kad sam pošao, bilo je tijelo sluga čisto, premda je bio običan pothvat. Sigurno su danas čisti na tijelu."

6 Tada mu dade svećenik sveti kruh: jer nije bilo tu drugoga kruha osim kruhova postavljenih, što su bili uzeti ispred Gospoda, da se postavi svježi kruh u dan, kad se oni uzmu.

7 A tada je bio ondje jedan od sluga Saulovih baveći se u svetištu pred Gospodom, Edomac po imenu Doeg, nadglednik pastira Saulovih.

8 David upita Ahimeleka: "Imaš li tu kakvo koplje ili mač? Nijesam naime mogao uzeti sa sobom ni mača svojega ni oružja svojega, jer je nalog kraljev bio vrlo hitan."

9 Svećenik odgovori: "Mač Filistejina Golijata, kojega si ubio u dolini terebintskoj, leži, uvijen u platno, iza efoda. Ako ga hoćeš uzeti, uzmi ga, jer drugoga nema ovdje." David reče: "Njemu slična nema. Daj mi ga!"

10 I David se podiže i pobježe onaj dan od Saula i pođe kralju gatskomu Akišu.

11 A dvorani Akišovi rekoše mu: "što je David, kralj zemlje! To je onaj, o kojemu su igrajući pjevali: "Saul pogubi svoju tisuću, a David svojih deset tisuća."

12 David se zamisli na ove riječi i poboja se vrlo Akiša, kralja gatskoga.

13 Zato se pretvori pred njima i kretao se je među njihovim rukama kao smušenjak. Šarao je po vratima i puštao je slinu niz bradu svoju.

14 Tada reče Akiš svojim dvoranima: "Eto vidite, da je čovjek lud. Što mi ga dovedoste?

15 Zar nemam dosta ludih, te mi dovedoste njega, da luduje preda mnom? Zar taj da dođe u kuću moju?Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)