biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I Samuel reče svemu Izraelu: "Eto, u svemu, što mi predložiste, ispunio sam vaš zahtjev i postavio sam kralja nad vama.

2 Sada će kralj ići pred vama. Ja sam ostario i osijedio. Sinovi su moji među vama. Od mladosti moje sve do danas moj je život stajao otvoren pred vama.

3 Evo me! Istupite proti meni pred Gospodom i pomazanikom njegovim! Kojemu sam oduzeo njegova vola? Kojemu sam odveo njegova magarca? Koga sam tlačio? Kojemu sam silu nanio? Od koga sam primio mito i jedno oko stisnuo naprema njemu? Ja ću vam to natrag vratiti."

4 Oni odgovoriše: "Nijesi nas tlačio, nijesi nam sile nanosio i nijesi ni od koga Eto uzeo."

5 On im reče: "Gospod neka mi je svjedok naprema vama, i neka je svjedok danas njegov pomazanik, da nijeste našli nikakvo nepravedno dobro u mojemu posjedu." Oni povikaše: "Tako je."

6 Tada reče Samuel narodu: "Gospod je, koji je postavio Mojsija, Arona, i oce vaše izveo iz Egipta.

7 Sad pristupite, da vam pred Gospodom predočim sva dobročinstva, što ih je iskazao Gospod vama i ocima vašim!

8 Kad je Jakov bio došao u Egipat i oci vaši kad su vapili Gospodu za pomoć, posla Gospod Mojsija i Arona. Oni izvedoše oce vaše iz Egipta i naseliše ih u ovoj zemlji.

9 Ali zaboraviše Gospoda, Boga svojega. I on ih dade u ruke Siseri, vojskovođi hasorskomu, u ruke Filistejima i u ruke kralju moapskomu, kad zavojevaše na njih.

10 A kad su zavapili Gospodu za pomoć i priznali: Sagriješismo, što ostavismo Gospoda i služismo baalima i aštartama; ali sada izbavi nas iz ruku neprijatelja naših, pa ćemo ti služiti, -

11 Tada posla Gospod Jerubaala, Bedana, Jeftahu i Samuela i ote vas iz ruku neprijatelja vaših unaokolo, tako da ste mogli živjeti u sigurnosti.

12 A kad vidjeste, da amonski kralj Nahaš izađe proti vama, rekoste mi: "Ne, nego kralj neka vlada nad nama! A ipak je kralj vaš Gospod, Bog vaš.

13 I sada, eto kralja, kojega izabraste, kojega htjedoste! Evo, Gospod vam je postavio kralja.

14 Neka biste se bojali Gospoda i njemu služili, slušali glas njegov i ne protivili se zapovijedi Gospodnjoj! Neka biste se i vi i kralj, koji vlada nad vama, pokoravali Gospodu, Bogu svojemu!

15 Ako ne budete slušali glas Gospodnji i budete se protivili zapovijedi Gospodnjoj, ruka će Gospodnja biti proti vama, kao Što je bila proti ocima vašim.

16 A sada pazite i vidite, koliko će čudo učiniti Gospod pred očima vašim!

17 Nije li sada žetva pšenična? Ja ću prizvati Gospoda, neka bi poslao gromove i dažd. Tada ćete spoznati i vidjeti, koliko je u očima Gospodnjim bilo zlo, što ga počiniste, kad ste zahtijevali sebi kralja."

18 Kad Samuel zavapi Gospodu, posla Gospod još isti dan gromove i dažd. Sav narod obuze velik strah pred Gospodom i Samuelom.

19 I sav narod zamoli Samuela: "Zagovaraj sluge svoje kod Gospoda, Boga svojega, da ne pomremo, jer dodasmo k svim grijehima svojim još zlo, kad smo zahtijevali sebi kralja."

20 Samuel reče narodu: "Ne bojte se! Počiniste doduše sve to zlo. Ali sad barem ne odstupaj te više od Gospoda, nego služite Gospodu svim srcem svojim!

21 Ne otpadajte opet nakon mene k ništavim idolima, koji ne mogu pomoći niti izbaviti, jer su ništa!

22 Jer tada neće Gospod odbiti naroda svojega radi velikoga imena svojega; jer Gospodu je bila volja, da vas učini svojim narodom.

23 A daleko neka je od mene, da se ogriješim o Gospoda prestavši zagovarati vas; nego ću vas upućivati na put dobar i pravi.

24 Samo se bojte Gospoda i služite mu iskreno svim srcem; jer vidite, kakve je velike stvari učinio za vas!

25 Ako li ipak zlo činite, i vi ćete i kralj vaš propasti."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)