biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada Samuel uze uljanicu, izli mu je na glavu, poljubi ga i reče: "Ovim te pomaza Gospod za kneza nad vlasništvom svojim.

2 Kad sada otideš od mene, naći ćeš u Selzahu kod groba Rahelina na međi Benjaminovoj dva čovjeka, koji će ti reći: "Magarice, što si ih išao tražiti našle se. Otac tvoj ne misli više na magarice, Ali se je zabrinuo za vas i veli: Što ću činiti zbog sina svojega?

3 Kad onda otide dalje odatle i dođeš do hrasta Tabora, tamo će te sresti tri čovjeka, koji idu k svetištu u Betel Jedan nosi tri jareta, drugi tri kruha, a treći mješinu vina.

4 Oni će te pozdraviti i dva kruha ponuditi. Primi ih od njih,

5 Kad onda stigneš u Brdo Elohim, gdje je straža filistejska, tamo ćeš na ulasku u grad sresti četu proroka. Oni dolaze s gore. Pred njima se razliježu harfe, bubnji, frule i citare. Oni su sami u zanosu.

6 Tada će Duh Gospodnji doći na te. Ti ćeš s njima pasti u zanos i pretvoriti se u drugoga Čovjeka.

7 Kad so ovi znači ispune na tebi, onda čini, što snaga tvoja može da učini; jer je Bog s tobom.

8 Tada siđi prije mene u Gilgalu! Ja ću doći k tebi, da prinesem žrtve paljenice i zakoljem žrtve mirotvorne. Čekaj sedam dana, dok dođem k tebi i priopćim ti, što imaš činiti!"

9 Kad on okrenu leđa, da ode od Samuela preokrenu mu Bog njegovo srce, i svi se oni znaci zbiše još isti dan.

10 Kada dođoše tamo u Gibeu srete ga četa proroka, i dođe na njega Duh Božji, tako da on među njima pade u zanos,

11 I kad vidješe svi, koji su ga poznavali otprije, kako je među prorocima pao u zanos, pitali su ljudi jedan drugoga: "Što se to dogodi sa sinom Kiševim? Je li i Saul među prorocima?"

12 Tada reče jedan čovjek odanle: "A tko li im je otac?" Tako nastade poslovica: "Je li i Saul među prorocima?"

13 Rad prestade zanos njegov i on dođe na goru,

14 Upita stric Saulov njega i momka njegova: "Kamo ste išli?" On odgovori: "Da tražimo magarice. Kad vidjesmo, da ih nigdje nema, otidosmo k Samuelu."

15 Stric Saulov zamoli ga: "Pripovijedaj mi, što vam je rekao Samuel!"

16 Saul reče stricu svojemu: "Rekao nam je, da su se našle magarice." Što mu je Samuel rekao o kraljevskoj časti, ne reče mu.

17 Jednoga dana, kad je Samuel bio sazvao narod Gospodu u Mispu,

18 Reče on sinovima Izraelovim: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: Ja izvedoh Izraela iz Egipta i izbavih vas iz ruku Egipćana i svih kraljevstva, koja su vas tlačila.

19 A vi sada odbacujete Boga svojega, koji vas je izbavljao od svih nevolja i tjeskoba, kad zahtijevate od njega: Postavi kralja nad nama! Sada dakle stanite pred Gospodom po svojim plemenima i tisućama!"

20 Kad je Samuel priveo sva plemena Izraelova, pade ždrijeb na pleme Benjaminovo.

21 Potom privede pleme Benjaminovo po porodicama njegovim, i pade ždrijeb na porodicu Matrijevu. Tada pade na Saula, sina Kišova. Kad su ga tražili, ne mogoše ga naći.

22 Upitaše zato još jedanput Gospoda: "Je li on uopće došao ovamo?" Gospod odgovori: "Jest, skrio se je za prtljagom."

23 Otrčaše i dovedoše ga odanle. Kad stade usred naroda, bio je viši od svih drugih od ramena i dalje.

24 Samuel reče svemu narodu: "Vidite, njemu, koga je izabrao Gospod, nitko nije jednak u svemu narodu!" Tada udari narod u klicanje i povika: "živio kralj!"

25 I Samuel reče narodu prava kraljevska, napisa ih u knjigu i metnu je pred Gospodom, Potom Saul raspusti sav narod, svakoga k svojoj kući.

26 I Saul se vrati k svojoj kući u Gibeu. Četa onih, kojima Bog taknu srce, otprati ga.

27 A neki ljudi nevaljali rekoše: "što nam taj može pomoći?" Oni su ga prezirali i nijesu mu donijeli nikakva dara, Ali se on učini, kao da nije opazio ništa.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)