biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada je živio jedan čovjek od plemena Benjaminova po imenu Kiš, sin Abiela, sina Serora, sina Bekorata, sina Afiahe, Benjaminovac, čovjek imućan.

2 On je imao sina po imenu Saula, mlada i lijepa. Ni jedan između sinova Izraelovih nije bio ljepši od njega. Od ramena gore nadvisivao je sve druge.

3 Rad je jednoć Kišu, ocu Saulovu, bilo nestalo magarica, reče Kiš svojemu sinu Saulu: "Uzmi sa sobom jednoga momka i zaputi da tražiš magarice!"

4 Tako prođe goru Efraimovu i prođe zemlju Šališu, a ne nađe ih. I prođoše zemlju Šaalim, ali zaludu. Tada otidoše kroz područje Benjaminovo, ali ih ne nađoše,

5 Kada dođoše u zemlju Zuf, reče Saul momku, koji je bio s njim: "Hajde da se vratimo! Inače moj će se otac brinuti za nas mjesto za magarice."

6 On mu reče: "Ovdje u ovom gradu živi čovjek Božji. On je veoma ugledan. Štogod kaže, sigurno se zbude. Hajdemo odmah tamo! Možda će nas uputiti u stvari, radi koje smo na putu."

7 Saul odgovori momku svojemu: "Sto ćemo, ako pođemo tamo, ponijeti tomu čovjeku? Nestalo nam je kruha u torbama, i nemamo dara, da ga dadnemo čovjeku Božjemu. Što imamo drugo?"

8 A momak opet reče Saulu: "Imam evo još četvrt šekela srebra. To ću dati čovjeku Božjemu, da nas uputi u našoj stvari."

9 Prije reklo bi se u Izraelu, kad bi se išlo pitati Boga: "Hajde da idemo k vidiocu!" Jer koji se sada zovu proroci, u staro su se vrijeme zvali vidioci.

10 Saul odgovori momku svojemu: "Tvoj je prijedlog dobar. Hajde da idemo!" I pođoše u grad, gdje je stanovao čovjek Božji.

11 Kad su išli uzbrdo prema gradu, sretoše djevojke, što su izlazile da zahvataju vodu. Upitaše ih: "Je li ovdje vidjelac?"

12 One im odgovoriše: "Jest, ovdje pred tobom. Ali požuri se; jer je danas došao u grad, pošto danas narod drži žrtvenu svečanost na gori.

13 Kad dođete u grad, upravo ćete ga još zateći, prije nego pođe na goru k žrtvenoj gozbi, jer narod ne počinje žrtvenu gozbu, prije nego on dođe. Istom kad on blagoslovi gozbu, jedu uzvanici. Hajdete dakle gore; jer sada ga još možete zateći."

14 I otidoše gore u grad. Upravo kad htjedoše da uđu u grad, dođe im Samuel u susret, da uzađe na goru.

15 A Gospod je bio, dan prije nego je Saul došao, Samuelu objavio ovo:

16 "Sutra u ovo doba poslat ću ti čovjeka iz zemlje Benjaminove. Njega pomaži za kneza nad mojim narodom Izraelom! On će izbaviti moj narod iz ruku Filisteja, jer hoću da budem milostiv svojemu narodu. Vapaj njegov za pomoć prodro je do mene.

17 Kad Samuel ugleda Saula, objavi mu Gospod: "To je čovjek, za koga ti rekoh: "On ima da vlada nad mojim narodom."

18 I Saul pristupi k Samuelu na vratima i upita: "kaži mi, molim te, gdje je kuća vidiočeva?"

19 Samuel odgovori Saulu: "Ja sam vidjelac Hajde sa mnom na goru! Danas ćete s menom jesti. Sutra rano otpustit ću te. Tada ću te uputiti o svemu, što ti je na srcu.

20 Za magarice, kojih ti je nestalo prije tri dana, ne brini se! One su se našle. Kojemu će uostalom dopasti sve, što traži Izrael? Zar ne tebi i cijeloj kući tvojoj?"

21 Saul reče: "Ja sam samo Benjaminovac, iz najmanjega plemena Izraelova, i porodica moja najmanja je između svih porodica plemena Benjaminova. Što mi govoriš tako?"

22 A Samuel uze Saula i njegova momka, odvede ih u dvoranu i posadi ih u pročelje među uzvanicima, kojih je bilo jedno trideset ljudi.

23 Samuel reče tada kuharu: "Donesi komad, što ti ga dadoh, a rekoh ti, da ga staviš na stranu!"

24 Tada uze kuhar pleće i što je bilo na njemu i metnu ga pred Saula. A Samuel reče: "To je bilo ostavljeno. Uzmi preda se i jedi, jer je to sačuvano za ovaj čas za tebe još kad rekoh: Pozvao sam goste." Tako jede Saul onaj dan sa Samuelom.

25 Kad siđoše s gore u grad, razgovarao se je još sa Saulom na krovu.

26 Ustadoše rano. Kad je osvanulo, zovnu Samuel Saula na krovu: "Ustani! Pratit ću te." Tada ustade Saul, i obojica, on i Samuel, izađoše.

27 Kad dođoše na kraj grada, reče Samuel Saulu: "Pusti, da momak ide daleko pred nama!" I momak ode naprijed. "A ti stani malo! Imam ti javiti riječ Božju."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)