biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada dođoše stanovnici Kirjat-Jearima, uzeše kovčeg Gospodnji i odnesoše ga u kuću Abinadabovu na brijegu. Njegova sina Eleazara odrediše za čuvara kovčega Gospodnjega.

2 Od dana, kad je kovčeg bio u Kirjat-Jearimu, prođe dugo vremena, dvadeset godina. Sva se je kuća Izraelova obratila opet puna tuge Gospodu.

3 A Samuel reče svoj kući Izraelovoj: "Ako se hoćete svim srcem vratiti Gospodu, onda odstranite poganske idole i slike aštarte iz svoje sredine, upravite svoje srce na Gospoda i služite jedino njemu! Onda će vas on izbaviti iz ruku Filisteja"

4 I sinovi Izraelovi odbaciše baale i aštarte, i služili su jedino Gospodu.

5 Potom zapovjedi Samuel: "Skupite svega Izraela u Mispu! Pomolit ću se za vas Gospodu."

6 I skupiše se tako u Mispu, crpili su vodu, prolijevali je pred Gospodom, postili su onaj dan i priznali su ondje: "Sagriješismo Gospodu." A Samuel je sudio sinovima Izraelovim u Mispi.

7 Kad Filisteji doznaše, da su se sinovi Izraelovi skupili u Mispi, izađoše knezovi filistejski proti Izraelu. Kad to čuše sinovi Izraelovi, uplašiše se od Filisteja.

8 Sinovi Izraelovi zamoliše Samuela: "Ne prestaj vapiti za nas Gospodu, Bogu našemu, da nas izbavi iz ruke Filisteja!"

9 Samuel uze jedno janje odojče i prinese ga Gospodu kao punu žrtvu paljenicu. Pritom se je molio Samuel glasno Gospodu za Izraela, i Gospod ga usliši.

10 Dok je naime Samuel upravo prinosio žrtvu paljenicu, izađoše Filisteji proti Izraelu u boj. Ali zagrmje Gospod grmljavinom strahovitom u isto vrijeme na Filisteje. Time ih smete tako, da su podlegli sinovima Izraelovim.

11 Sinovi Izraelovi izađoše iz Mispe, potjeraše Filisteje i biše ih do pod Bet-Kar.

12 Samuel uze tada kamen, metnu ga između Mispe i Šena i nazva ga Eben-Ezer; jer reče: "Dovle nas Gospod pomože."

13 Tako su bili Filisteji poraženi, i otada ne dođoše više u područje Izraelovo, jer dok je Samuel živio, bila je ruka Gospodnja proti Filistejima.

14 Gradovi, što su ih bili Filisteji oduzeli sinovima Izraelovim, povratiše se opet Izraelu, od Ekrona do Gata. I zemljišta, što su im pripadala, istrgnu Izrael iz ruku Filisteja. Isto tako vladao je mir među Izraelom i Amorejima.

15 Samuel je bio sudac Izraelu svega vijeka svojega.

16 Svake godine išao je okolo, obišao bi Betel, Gilgalu i Mispu i u svima tim mjestima sudio bi Izraelu.

17 Onda bi se vratio u Ramu; jer tamo je imao kuću svoju i tamo je sudio sinovima Izraelovim. I načini tamo žrtvenik Gospodu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)