biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sinovi Josipovi dobiše ždrijebom svoj posjed od Jordana kod Jeriha, istočno od voda jerihonskih nadalje pustinju, koja se diže od Jeriha na goru betelsku.

2 Onda ide međa od Betela u Luzu i pruža se prema pokrajini Arkijaca do Atarota.

3 Potom se spušta na zapad u pokrajinu Jafleteja do pokrajine donjega Bet-Horona i do Gezera. Njezin je kraj na moru.

4 I sinovi Josipovi, Manaseh i Efraim, dobiše baštinu.

5 Pokrajina sinova Efraimovih po porodicama njihovim bila je ova: Međa baštine njihove ide na istoku od Atarot-Adara do gornjega Bet-Horona,

6 Onda teče međa k moru, sjeverno od Mikmetata. Potom se savija međa k istoku u Taanat-Šilo i prolazi s istoka do Janoaha.

7 Od Janoaha silazi u Atarot i Naarat, dotakne se Jeriha i svrši na Jordanu.

8 Od Tapuaha ide međa prema zapadu do potoka Kane i svrši na moru. To je baština plemena sinova Efraimovih po porodicama njihovim,

9 K tomu dolaze gradovi efraimski, koji udvojeni bili su usred baštine sinova Manasehovih, svi gradovi sa selima svojim.

10 A ne protjeraše Kanaanaca, koji su prebivali u Gezeru. Tako ostaše Kanaanci među sinovima Efraimovim do današnjega dana, a bili su dužni davati robotu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)