biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Mojsije uzađe iz poljana moapskih na goru Nebo, na vrh Pisge, koja je prema Jerihu, Gospod mu pokaza svu zemlju Gilead do Dana,

2 Sav Naftali i pokrajinu Efraimovu i Manasehovu, svu pokrajinu Judinu do Zapadnoga mora,

3 Negeb i nizinu jordansku, ravnicu palmova grada Jeriha do Soara.

4 Tada mu reče Gospod: "što je zemlja, za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jako: "Potomcima tvojim dat ću je. Dao sam ti, da je vidiš očima svojima, ali u nju neće ući!"

5 I umrije Mojsije, sluga Gospodnji, ondje u zemlji moapskoj, po zapovijedi Gospodnjoj.

6 On ga pokopa u dolini, u zemlji moapskoj, prema Bet-Peoru. Nitko ne zna za grob njegov do današnjega dana.

7 Bilo je Mojsiju sto i dvadeset godina, kada je umro. Oko njegovo nije još bilo slabo, i životna snaga njegova nije bila slomljena.

8 Sinovi Izraelovi oplakivali su Mojsija trideset dana na poljanama moapskim; potom su prošli plačni dani žalosti za Mojsijem,

9 Jošua, sin Nunov, bio je napunjen duhom mudrosti, jer je Mojsije bio položio na njega ruke svoje. Sinovi Izraelovi slušali su ga i činili, što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.

10 Otada ne usta više prorok u Izraelu kao Mojsije, s kojim je Gospod općio licem k licu,

11 Sa svima znacima i čudesima, što mu ih je kao poslaniku svojemu dao da čini u Egiptu na faraonu, na svim uslugama njegovim i na svoj zemlji njegovoj,

12 I sa svim dokazima silne moći i svim velikim, strahovitim djelima, što ih učini Mojsije pred očima svega Izraela.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)