biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Mojsije sa starješinama Izraelovim zapovjedi narodu: "Izvršujte sve zapovijedi, Što vam ih danas dajem!

2 Kad prijeđete preko Jordana u zemlju, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, podigni sebi kamenje veliko, namaži ga krečem,

3 I napiši na njemu, čim prijeđeš, sve riječi toga zakona, da uđe u zemlju, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, u zemlju, u kojoj teče mlijeko i med, kao što ti je obećao Gospod, Bog otaca tvojih.

4 Kada dakle prijeđete preko Jordana, postavi to kamenje, za koje vam danas dadoh uputu, na gori Ebalu i namažite ga krečem!

5 Napravi ondje i žrtvenik u čast Gospodu, Bogu svojemu, žrtvenik od kamenja, što ga nijesi klesao gvožđem!

6 Od neklesana kamenja po digni žrtvenik Gospodu, Bogu svojemu! Tada na njemu prinesi Gospodu, Bogu svojemu, žrtve paljenice!

7 Žrtvuj mirotvorne žrtve i drži ondje gozbu žrtvenu! Veseli se pred Gospodom, Bogom svojim!

8 Napiši na to kamenje razgovijetno i pomno sve riječi toga zakona!"

9 Mojsije i levitski svećenici upraviše svemu Izraelu još ove riječi: Šuti, Izraele, i slušaj! Danas si postao narod Gospoda, Boga svojega.

10 Slušaj, glas Gospoda, Boga svojega, i drži njegove zapovijedi i naredbe, što ti ih dajem danas!"

11 Isti dan zapovjedi Mojsije narodu:

12 Čim prijeđete preko Jordana, neka stanu jedni na gori Gerizimu, da blagoslivljaju narod, naime Simeon, Levi, Juda, Isakar, Josip i Benjamin.

13 Drugi neka stanu na gori Ebalu, da proklinju, naime Ruben, Gad, Ašer, Zebulun, Dan i Naftali.

14 Leviti neka počnu i jakim glasom neka progovore svima Izraelcima:

15 Proklet, tko napravi lik rezan ili liven, gnusoban Gospodu, djelo ruke umjetnikove, i postavi ga potajno! I sav narod neka odgovori: Amen!

16 Proklet, tko prezire oca svojega ili mater svoju! I sav narod neka odgovori: Amen!

17 Proklet, tko pomakne među bližnjega svojega! I sav narod neka odgovori: Amen!

18 Proklet, tko zavede slijepca puta! I sav narod neka odgovori: Amen!

19 Proklet, tko iskrivi pravicu strancu, siroti i udovici! I sav narod neka odgovori: Amen!

20 Proklet, tko sagriješi sa ženom oca svojega, jer pogrdi ženidbenu postelju oca svojega. I sav narod neka odgovori: Amen!

21 Proklet, tko sagriješi s kojim živinčetom! I sav narod neka odgovori: Amen!

22 Proklet, tko sagriješi sa sestrom svojom, kćerju oca svojega ili matere svoje! I sav narod neka odgovori: Amen!

23 Proklet, tko sagriješi sa svasti svojom! I sav narod neka odgovori: Amen!

24 Proklet, tko ubije bližnjega svojega iz potaje! I sav narod neka odgovori: Amen!

25 Proklet, tko primi kakav dar, da prolije krv nedužnu! I sav narod neka odgovori: Amen!

26 Proklet, tko ne drži zapovijedi ovoga zakona i ne izvršuje ih! I sav narod neka odgovori: Amen!Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)