biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još zapovjedi Gospod Mojsiju na poljanama moapskim na Jordanu, naprema Jerihu:

2 "Naloži sinovima Izraelovim, neka dadnu od baštine svoje Levitima gradove za prebivanje. Također pašnjaka oko tih gradova dajte Levitima.

3 Gradove neka imaju za prebivanje, a pašnjaci uz njih neka im budu za tovarne životinje, za stada i ostale životinje.

4 Pašnjaci uz gradove, što ih morate ustupiti Levitima, neka se protežu od zidina gradskih tisuću lakata unaokolo.

5 Odmjerite izvan grada na istočnoj, južnoj, zapadnoj i sjevernoj strani dvije tisuće lakata, tako da sam grad leži u sredini. To neka budu pašnjaci njihovi uz gradove.

6 Gradovi, što ih imate dati Levitima, neka budu šest slobodnih gradova, što su od vas određeni kao mjesto utočišta za onoga, koji je počinio ubojstvo; osim toga imate im dati još četrdeset i dva grada.

7 Ukupni broj gradova, što ih imate predati Levitima, neka iznosi četrdeset i osam gradova uz pašnjake njihove.

8 Kod oduzimanja gradova iz posjeda sinova Izraelovih imate uzeti od većih plemena više gradova, a od manjih plemena manje gradova, Svako pleme ima prema baštini svojoj, što će je dobiti, Levitima dati od svojih gradova."

9 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

10 "Priopći sinovima Izraelovim ove naputke: "Kad dođete preko Jordana u zemlju,

11 Onda izaberite sebi zgodne gradove, koji neka vam budu slobodni gradovi. Tamo neka uteče ubojica, koji je nehotice ubio čovjeka.

12 Ovi gradovi neka vam budu za utočište od krvnoga osvetnika, da ubojica ne bude ubijen, prije nego stane na sud pred Zajednicu.

13 Slobodnih gradova, što ih imate ustupiti, neka bude šest:

14 Tri grada odredite s onu stranu Jordana, a tri grada u zemlji kanaanskoj, koji neka budu slobodni gradovi.

15 Sinovima Izraelovim i strancima i onima, koji su među njima, neka tih šest gradova budu utočišta, da može uteći tamo svaki, koji je nehotice ubio čovjeka.

16 Ako ga gvozdenim oruđem udari tako, da nastupi smrt, onda je krvnik. A krvnik ima se kazniti smrću.

17 I ako kamenom iz ruke, od kojega može čovjek poginuti, udari koga, i ovaj umre od toga, krvnik je. Kao krvnik mora biti kažnjen smrću.

18 Ili ako drvetom iz ruke, od kojega može čovjek poginuti, udari koga, i ovaj umre od toga, krvnik je. A kao krvnik mora biti kažnjen smrću.

19 Krvni osvetnik ima ubiti krvnika. Ako ga stigne, smije ga ubiti.

20 Nadalje ako netko drugoga gurne iz mržnje ili se baci čim na njega hotimice, tako da taj umre.

21 Ili ako ga iz neprijateljstva udari rukom svojom tako, da taj umre, onda se mora takav ubojica kazniti smrću. On je krvnik. Krvni osvetnik ima krvnika ubiti, kad ga stigne.

22 Ako li ga gurne slučajno, a ne iz neprijateljstva, ili se baci na njega čim nehotice.

23 Ili kamenom, a da ga ne vidi, od kojega čovjek može poginuti, baci se na njega, i taj umre od toga, makar mu ne bio neprijatelj i nije mu htio ništa zlo nanijeti,

24 Onda ima da odluči zajednica između ubojice i krvnoga osvetnika po ovim pravnim odredbama.

25 Zajednica mora ubojicu staviti na sigurno od krvnoga osvetnika. Zato ga ima zajednica natrag vratiti u grad utočišta, u koji je utekao. On mora u njemu ostati do smrti velikoga svećenika, koji je bio pomazan svetim uljem.

26 Ako ubojica ostavi područje grada utočišta, u koji je utekao,

27 I krvni ga osvetnik stigne izvan područja grada utočišta, u koji je utekao, i krvni osvetnik ubije ubojicu, onda on nije kriv za krv.

28 Jer onaj ima da ostane u svojem gradu utočišta do smrti velikoga svećenika. Istom nakon smrti velikoga svećenika smije se ubojica natrag vratiti k svojoj baštini.

29 Ove pravne odredbe imaju vrijediti kod vas kroz sve naraštaje po svim prebivalištima vašim.

30 Ako netko ubije čovjeka, onda se ubojica ima kazniti smrću samo na temelju iskaza više svjedoka. Sastanko jednoga jedinog svjedoka nije dosta za smrtnu osudu.

31 Ne smijete uzimati otkupa za život krvnika, koji zasluži smrt. Neotpustivo ima se kazniti smrću.

32 Također ne smijete uzimati otkupa za nekoga, koji je utekao u svoj grad utočišta, da on već prije smrti velikoga svećenika vrati se u zemlju i tamo prebiva.

33 Ne smijete oskvrniti zemlju, u kojoj prebivate, jer krv oskvrni zemlju, i zemlji ne može se pribaviti pomirenje za krv, što je prolivena u njoj, osim krvlju onoga, koji ju je prolio.

34 Ne oskvrnite dakle zemlje, u kojoj prebivate, jer i ja u njoj imam svoj stan, jer ja, Gospod, stanujem među sinovima Izraelovim."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)