biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo su postaje sinova Izraelovih, kad izađoše iz zemlje egipatske sa svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.

2 Mojsije popisa postaje njihove, od kojih su po zapovijedi Gospodnjoj dalje putovali. Ovo su postaje njihove na putovanju njihovu,

3 Pođoše iz Ramsesa prvoga mjeseca, petnaesti dan prvoga mjeseca, Na dan po Pashi izađoše sinovi Izraelovi pod moćnom rukom pred očima svih Egipćana,

4 Dok su Egipćani pokopavali svoje prvorođence, što ih je bio Gospod sve među njima pobio, jer je bio Gospod izvršio kazneni sud na bogovima njihovim.

5 Sinovi Izraelovi pođoše dakle iz Ramsesa i utaboriše se u Sukotu.

6 Iz Sukota pođoše i utaboriše se u Etamu, koji je na kraj pustinje.

7 Iz Etama pođoše i okrenuše prema Pi Hahirotu, koji je naprema Baal Sefonu, i utaboriše se pred Migdolom,

8 Iz Pi Hahirota pođoše i prijeđoše preko mora u pustinju i putovavši tri dana preko pustinje etamske utaboriše se u Mari.

9 Iz Mare pođoše i dođoše u Elim, U Elimu je bilo dvanaest studenaca i sedamdeset palma, i tu se utaboriše.

10 Iz Elima pođoše i utaboriše se kod Crvenoga mora.

11 Od Crvenoga mora pođoše i utaboriše se u pustinji sinskoj.

12 Iz pustinje sinske pođoše i utaboriše se u Dofki.

13 Iz Dofke pođoše i utaboriše se u Alušu,

14 Iz Aluša pođoše i utaboriše se u Refidimu. Tamo nije imao narod vode da pije.

15 Iz Refidima pođoše i utaboriše se u pustinji sinajskoj.

16 Iz pustinje sinajske pođoše i utaboriše se u Kibrot Hataavi.

17 Iz Kibrot Hataave pođoše i utaboriše se u Haserotu.

18 Iz Haserota pođoše i utaboriše se u Ritmi.

19 Iz Ritme pođoše i utaboriše se u Rimon Peresu.

20 Iz Rimon Peresa pođoše i utaboriše se u Libni.

21 Iz Libne pođoše i utaboriše se u Resi.

22 Iz Rese pođoše i utaboriše se u Kehelati.

23 Iz Kehelate pođoše i utaboriše se na gori Šeferu.

24 Od gore Šefera pođoše i utaboriše se u Haradi.

25 Iz Harade pođoše i utaboriše se u Makhelotu.

26 Iz Makhelota pođoše i utaboriše se u Tahatu.

27 Iz Tahata pođoše i utaboriše se u Terahu.

28 Iz Teraha pođoše i utaboriše se u Mitki.

29 Iz Mitke pođoše i utaboriše se u Hašmoni.

30 Iz Hašmone pođoše i utaboriše se u Moserotu.

31 Iz Moserota pođoše i utaboriše se u Bene Jaakanu.

32 Iz Bene Jaakana pođoše i utaboriše se kod Hor Hagidgada.

33 Iz Hor Hagidgada pođoše i utaboriše se u Jotbati.

34 Iz Jotbate pođoše i utaboriše se u Abroni.

35 Iz Abrone pođoše i utaboriše se u Esion Geberu.

36 Iz Esion Gebera pođoše i utaboriše se u pustinji sinskoj, to jest u Kadešu.

37 Iz Kadeša pođoše i utaboriše se na gori Horu na međi zemlje edomske.

38 Svećenik Aron uzađe na goru Hor po zapovijedi Gospodnjoj i umrije ondje u četrdesetoj godini po izlasku sinova Izraelovih iz zemlje egipatske, prvi dan petoga mjeseca.

39 Aronu je bilo sto i dvadeset i tri godine, kad umrije na gori Horu.

40 Kanaanac, kralj u Aradu, koji je prebivao u Negebu u zemlji kanaanskoj, čuo je za dolazak sinova Izraelovih.

41 Od gore Hora pođoše i utaboriše se u Salmoni.

42 Iz Salmone pođoše i utaboriše se u Punonu.

43 Iz Punona pođoše i utaboriše se u Obotu.

44 Iz Obota pođoše i utaboriše se u Ije Abarimu na međi moapskoj.

45 Iz Ije Abarima pođoše i utaboriše se u Dibon Gadu.

46 Iz Dibon Gada pođoše i utaboriše se u Almon Diblatajimu.

47 Iz Almon Diblatajima pođoše i utaboriše se u gorama abarimskim pred Nebom.

48 Od gora abarimskih pođoše i utaboriše se na poljanama moapskim na Jordanu naprema Jerihu.

49 Tabor njihov protezao se na Jordanu od Bet Jesimota do Abel Lugakacije na poljanama moapskim.

50 Gospod zapovjedi Mojsiju na poljanama moapskim naprema Jerihu:

51 "Priopći sinovima Izraelovim ovaj naputak; Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku.

52 Protjerajte ispred sebe sve stanovnike zemlje i uništite sve njihove slike idolske. I sve njihove uzvisine opustošite.

53 Uzmite sebi u posjed zemlju i prebivajte u njoj, jer vam dadoh tu zemlju da je vaša.

54 Ždrijebom razdijelite zemlju kao baštinu po svojim plemenima. Plemenu, koje je mnogobrojno, dajte veću baštinu, a onomu, koje je manje, dajte manju baštinu. Što kojemu dopadne ždrijebom, ono neka mu bude. Po svojim očinskim plemenima razdijelite sebi baštinu.

55 Ako li ne protjerate ispred sebe stanovnike zemlje, onda će oni, koje između njih ostavite, biti trnje očima vašim i ostani bokovima vašim i pritiskivat će vas u zemlji, u kojoj ćete prebivati.

56 Što sam mislio učiniti njima, učinit ću vama."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)