biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sinovi Rubenovi i Gadovi imali su vrlo mnogo stoke. I kad vidješe, da je zemlja jazerska i gileadska dobra za stoku,

2 Otidoše sinovi Gadovi i Rubenovi i rekoše Mojsiju, svećeniku Eleazaru i glavarima zajednice:

3 "Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hešbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon,

4 Zemlja, koju Gospod podvrgnu zajednici izraelskoj, dobra je za stoku, a sluge tvoje imaju mnogo stoke."

5 Tada nastaviše: "Ako nađosmo milost u očima tvojim, neka se ta zemlja dadne u baštinu slugama tvojim. Ne vodi nas preko Jordana."

6 Mojsije odgovori sinovima Gadovim i Rubenovim: "Vaša će dakle braća ići u boj, a vi ćete ovdje mimo ostati?

7 Zašto odvraćate srca sinova Izraelovih, da ne idu u zemlju, koju im je dao Gospod?

8 Tako su već činili oci vaši, kad ih poslah iz Kadeš-Barnee, da ogledaju zemlju.

9 Otidoše gore do eškolske doline, pogledaše zemlju i obeshrabriše onda srce sinovima Izraelovim, tako da oni ne htjedoše ići u zemlju, koju im bio Gospod dao.

10 Razgnjevi se onda Gospod i zakle se:

11 "Ljudi, koji u dobi od dvadeset godina i više izađoše iz Egipta, neće vidjeti zemlje, koju sam zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu, jer me nijesu posve poslušali.

12 Osim Kenizeja Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova, jer ovi posve poslušaš Gospoda.

13 Tako se dakle razgnjevi Gospod na Izraela. On učini, da su se četrdeset godina potucali po pustinji, dok ne pomrije sav onaj naraštaj, koji je sagriješio Gospodu.

14 I sada vi stupiste na mjesto otaca svojih, izrod grješnika, da još više povećate žestoki gnjev Gospodnji na Izraela.

15 Ako se odvratite od njega, on će ga još dulje ostaviti u pustinji. Tako ćete upropastiti sav taj narod."

16 Tada pristupiše k njemu i rekoše: "Mi ćemo ovdje napraviti samo torove za stada svoja i gradove za žene svoje i djecu svoju.

17 A sami ćemo naoružani poći pred sinovima Izraelovim, dok ih ne dovedemo u njihova mjesta. Uto neka naše žene i djeca ostanu u mjestima utvrđenim radi stanovnika te zemlje.

18 Nećemo se prije vratiti kućama svojim, dok sinovi Izraelovi ne prime svaki svoju baštinu.

19 Niti demo uzeti zajedno s njima baštinu s onu stranu Jordana i dalje, jer nam je dopala baština naša istočno od Jordana."

20 Mojsije im odgovori "Ako to učinite, da pođete naoružani pred Gospodom u boj.

21 I svi vojnici vaši pred Gospodom prijeđu Jordan, dok ne otjera ispred sebe neprijatelja svojih.

22 I vi se istom onda vratite, kad bude zemlja uz pomoć Gospoda podvrgnuta, tada ćete vi biti bez krivnje pred Gospodom i Izraelom, i ta će vam zemlja pripasti kao baština pred Gospodom.

23 Ako li ne učinite tako, onda ćete sagriješiti Gospodu i znajte, da će vas za grijeh vaš stidi kazna.

24 Pa gradite sebi tvrda mjesta za žene svoje i djecu svoju i torove za stoku svoju. Ali i učinite, što obećaste."

25 Nato odgovoriše Mojsiju sinovi Gadovi i Rubenovi: "Sluge će tvoje učiniti, kako ti, gospodare, zapovijedaš.

26 Djeca naša i žene naše, stoka naša i sve životinje naše ovdje će ostati u tvrdim mjestima gileadskim.

27 A sluge tvoje sve, što su za boj, prijeći će tamo pred Gospodom u boj, kako si, gospodare, zapovjedio."

28 Potom dade Mojsije za njih naputak svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima sinova Izraelovih.

29 Reče im Mojsije: "Ako podu svi vojnici Gadovih i Rubenovih sinova s vama preko Jordana pred Gospodom u boj, onda im dajte, kad vam bude zemlja podvrgnuta, područje gileadsko u baštinu.

30 Ako li vojnici ne pođu s vama prijeko, neka se nasele kod vas u zemlji kanaanskoj."

31 Tada odgovoriše sinovi Gadovi i Rubenovi: "Kako je Gospod zapovjedio slugama tvojim, tako ćemo učiniti.

32 Mi vojnici prijeći ćemo pred Gospodom u zemlju kanaansku, da nam ostane naša baština preko Jordana."

33 Tako dade Mojsije sinovima Gadovim i Rubenovim i polovini plemena Manaseha, sina Josipova, kraljevstvo amorejskoga kralja Sihona i kraljevstvo bašanskoga kralja Oga: zemlju i gradove njezine s njihovom okolinom, gradove po zemlji unaokolo.

34 I opet sagradiše sinovi Gadovi Dibon, Atarot, Aroer,

35 Atrot, Šofan, Jazer, Jogbohu,

36 Bet Nimru i Bet Haran, gradove tvrde i torove za stoku.

37 Sinovi Rubenovi opet sagradiše Hešbon, Eleale, Kirjatajim,

38 Nebo i Baal Meon s promijenjenim imenima i Šibmu, i dadoše imena gradovima, što ih opet sagradiše,

39 Sinovi Makira, sina Manasehova, otidoše u Gilead, osvojiše ga i protjeraše Amoreje, koji su bili tamo.

40 Mojsije dade tada Gilead Makiru, sinu Manasehovu, koji se naseli tamo.

41 Manasehov sin Jair isto tako otide, osvoji sela njihova i prozva ih sela Jairova".

42 I Nobah otide, zauze Kenat s njegovim selima i prozva ga po imenu svojemu "Nobah".Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)