biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod zapovjedi Mojsiju:

2 "Osveti sinove Izraelove na Midjancima. Onda ćeš se pridružiti zemljacima svojim."

3 Tada zapovjedi Mojsije narodu: "Naoružajte sebi ljude iz svoje sredine za vojsku proti Midjancima, da izvrše osvetu Gospodnju na Midjancima.

4 Pošljite na vojsku po tisuću ljudi od svih plemena Izraelovih."

5 I tako digoše od svakoga plemena izraelskoga po tisuću ljudi, svega dvanaest tisuća vojnika.

6 Tada Mojsije posla na vojsku tisuću ljudi od svakoga plemena, a s njima Posla i Finehasa, sina svećenika Eleazara. Ovaj je imao sa sobom sveto posuđe i bučne trube.

7 I pođoše u boj proti Midjanaca, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju, i pobiše sve muške osobe.

8 Među onima, koje pobiše, bili su i kraljevi midjanski, Evi, Rekem, Sur, Hur i Reba, pet kraljeva midjanskih. I Balaama, sina Beorova, ubiše mačem.

9 Tada zarobiše sinovi Izraelovi žene i djecu Midjanaca, zaplijeniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu, i sve imanje njihovo,

10 Popališe sve gradove, u kojima su prebivali, i sve tabore njihove,

11 Uzeše sve roblje i sav plijen, ljude i stoku,

12 I dovedoše zarobljenike, plijen i grabež k Mojsiju, k svećeniku Eleazaru i zajednici sinova Izraelovih u tabor na poljanama moapskim, što leže na Jordanu kod Jeriha.

13 Mojsije, svećenik Eleazar i svi knezovi zajednice izađoše im u susret pred tabor.

14 A Mojsije se razgnjevi na vojskovođe, na tisućnike i stotnike, koji se vratiše s vojske.

15 Reče im Mojsije: "A što ostaviste na životu sve žene?

16 Upravo one bile su, koje na savjet Balaamov zavedoše sinove Izraelove, da otpanu od Gospoda zbog Peora, te dođe pomor na zajednicu Gospodnju.

17 Zato sada pobijte svu djecu mušku i sve žene udate.

18 A sve mlade djevojke, koje još nijesu udate, ostavite za sebe na životu.

19 Ostanite sedam dana izvan tabora, jer je svaki od vas druge ubio i dotakao se ubijenih, to se morate treći i sedmi dan očistiti zajedno sa svojim zarobljenicima.

20 I sve haljine, sve stvari kožne, sve što je napravjeno od kozje dlake, i sve posude drveno morate očistiti"

21 Svećenik Eleazar reče vojnicima, koji su bili pošli na vojsku: "Ovo je naredba zakonska, što je Gospod naloži Mojsiju:

22 Zlato, srebro, mjed, gvožđe, kositer i olovo,

23 Uopće sve, što podnosi oganj, morate svakako propustiti kroz oganj. Tada će to biti čisto. Uz to ipak mora se još očistiti vodom očišćenja. A sve, što ne podnosi oganj, morate propustiti kroz vodu.

24 Operite onda sedmi dan haljine svoje, pa ćete opet biti čisti i potom smijete se opet vratiti u tabor."

25 Nato zapovjedi Gospod Mojsiju:

26 "Izbrojite ugrabljeni plijen, ljude i stoku, ti i svećenik Eleazar i plemenski glavari zajednice.

27 Polovinu plijena razdijeli među vojnike, koji su išli na vojsku, a drugu polovinu među svu ostalu zajednicu.

28 Tada uzmi od vojnika, koji su išli na vojsku, dio za Gospoda, naime po jednu glavu od pet stotina ljudi, goveda, magaraca i ovaca.

29 Od njihove polovine uzmite to i dajte svećeniku Eleazaru kao žrtvu podizanja za Gospoda.

30 A od polovine, koja dopadne sinovima Izraelovim, uzmi po jednu glavu od pedeset ljudi, goveda, magaraca i ovaca, ukratko sve stoke, i daj to Levitima, koji imaju skrbiti za službu kod prebivališta Gospodnjega."

31 Mojsije i svećenik Eleazar učiniše, kako im je bio Gospod zapovjedio.

32 A ostalo je od plijena, što ga je bila vojska zaplijenila: šest stotina i sedamdeset i pet tisuća ovaca,

33 Sedamdeset i dvije tisuće,

34 I šezdeset i jedna tisuća magaraca,

35 Od ljudi, to jest od djevojaka, koje još nijesu bile udate, svega trideset i dvije tisuće osoba.

36 Polovina od toga, što dopade onima, koji su bili išli na vojsku, iznosila je tri stotine i trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca,

37 I dio od ovaca za Gospoda iznosio je šest stotina i sedamdeset i pet glava.

38 Dalje trideset i šest tisuća goveda i dio od toga za Gospoda sedamdeset i dvije glave.

39 Uz to trideset tisuća i pet stotina magaraca i dio od toga za Gospoda šezdeset i jedna glava,

40 Napokon šesnaest tisuća ljudi i dio od toga za Gospoda trideset i dvije osobe.

41 Mojsije predade svećeniku Eleazaru dio određen za žrtvu podizanja Gospodu, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.

42 Od polovine plijena za sinove Izraelove, koju je Mojsije bio odvojio od polovine za vojnike.

43 Polovina, koja dopade zajednici, iznosila je: tri stotine i trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca,

44 Trideset i šest tisuća goveda,

45 Trideset tisuća i pet stotina magaraca,

46 I šesnaest tisuća ljudi,

47 Od te polovine za sinove Izraelove uze dakle Mojsije po jednu glavu od pedeset ljudi i stoke i dade ih Levitima, koji su imali skrbiti za službu kod prebivališta Gospodnjega, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.

48 Tada pristupiše k Mojsiju vojskovođe, tisućnici i stotnici,

49 I rekoše Mojsiju: "Sluge tvoje prebrojiše vojnike, koji su bili pod našim vodstvom. Ni jednoga od naših ljudi nije manje.

50 Zato prinosimo, da se očistimo pred Gospodom, kao prinos Gospodu, svaki što je tko zaplijenio zlatnine: kopči, narukvica, prstena, minđuša i ogrlica."

51 Mojsije i svećenik Eleazar uzeše od njih zlato, svakovrsnu umjetno izrađenu zlatninu.

52 A bilo je svega zlata, što ga kao žrtvu podizanja prinesoše Gospodu tisućnici i stotnici, šesnaest tisuća i sedam stotina i pedeset šekela,

53 A prosti vojnici bili su naplijenili svaki za sebe.

54 Mojsije i svećenik Eleazar uzeše zlato od tisućnika i stotnika i unesoše ga u Šator sastanka, da bude tamo sinovima Izraelovim pred Gospodom kao mio spomen.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)