biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Držite i prvi dan sedmoga mjeseca svečani sastanak uz Svetište. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga. Na taj dan imate trubiti u trube.

2 Kao žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu imate prinijeti: jednoga mladog junca, jednoga ovna, sedam jednogodišnjih, bez pogrješke i janjaca,

3 Uz to kao prinos njihov bijelo brašno, što je s uljem umiješeno, tri desetine za junca, dvije desetine za ovna,

4 I po jednu desetinu za svakoga od sedam janjaca,

5 Onda jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, da vam pribavi pomirenje,

6 Osim žrtve paljenice o mlađu s prinosom njezinim i naljevima njihovim, kako su propisani, kao žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu.

7 I deseti dan toga mjeseca sedmoga imate kod Svetišta držati svečani sastanak i postiti. Ne smijete raditi nikakva posla.

8 Kao žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu imate prinijeti: "jednoga mladog junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Smiju to biti samo životinje bez pogrješke;

9 Uz to kao prinos njihov bijelo brašno, što je s uljem umiješeno, tri desetine za junca, dvije desetine za ovna,

10 I po jednu desetinu za svakoga od sedam janjaca,

11 Onda jednoga jarca kao žrtvu za grijeh osim pomirne žrtve za grijeh i redovite žrtve paljenice s prinosom njezinim i naljevima njihovim.

12 I petnaesti dan mjeseca sedmoga imate kod Svetišta održati svečani sastanak. Ne smijete tada raditi nikakva posla težačkoga, nego imate u čast Gospodu svetkovati blagdan od sedam dana.

13 Kao žrtvu paljenicu, što se predaje ognju za miris ugodni Gospodu, imate prinijeti: trinaest mladih junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Smiju to biti samo životinje bez pogrješke.

14 Uz to kao prinos njihov bijelo brašno, što je s uljem umiješeno, tri desetine za svakoga od trinaest junaca, dvije desetine za svakoga od ovnova.

15 I po jednu desetinu za svakoga od četrnaest janjaca,

16 Onda jednoga jarca kao žrtvu za grijeh uz redovitu žrtva paljenicu s prinosom njezinim i naljevom.

17 Drugi dan: dvanaest mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,

18 Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;

19 Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom njezinim i naljevima potrebnim.

20 Treći dan: jedanaest mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,

21 Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;

22 Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.

23 Četvrti dan: deset mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,

24 Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;

25 Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.

26 Peti dan: devet mladih junaca; dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,

27 Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;

28 Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.

29 Šesti dan: osam mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,

30 U to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;

31 Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.

32 Sedmi dan: sedam mladih junaca, dva ovna, četrnaest jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca;

33 Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junce, ovnove i janjce po broju njihovu, kako je propisano;

34 Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim.

35 Osmi dan imate opet držati svečani sastanak. Ne smijete tada raditi nikakva posla težačkoga.

36 Kao žrtvu paljenicu, što se predaje ognju za miris ugodni Gospodu, imate prinijeti; jednoga mladog junca, jednoga ovna, sedam jednogodišnjih, bez pogrješke janjaca,

37 Uz to prinos njihov i naljeve njihove za junca, ovna i janjce po broju njihovu, kako je propisano;

38 Onda jarca jednoga kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s prinosom i naljevom njezinim,

39 To imate prinijeti Gospodu na blagdane svoje, osim onoga, što ćete prinijeti po zavjetima ili kao dragovoljne darove za žrtve paljenice, prinose, naljeve ili žrtve pomirne."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)