biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad čuše Kanaanci, što su bili pod kraljem u Aradu i prebivali u južnoj zemlji, da Izraelci dolaze putem Atarimskim, navališe na Izraelce i neke od njih zarobiše.

2 Tada Izraelci učiniš Gospodu ovaj zavjet: "Ako nam taj narod dadneš u ruke, izvršit ćemo prokletstvo na mjestima njihovim."

3 I Gospod usliši molbu Izraelaca i predade im Kanaance. Oni izvršiše na njima i mjestima njihovim prokletstvo i prozvaše taj kraj Hormah.

4 Nato pođoše od gore Hora prema Crvenome moru, da zaobiđu zemlju edomsku. Ali je narodu dodijalo putovanje.

5 Ljudi su mrmljali proti Bogu i Mojsiju: "Zašto nas izvedoste iz Egipta? Zar da izginemo u pustinji? Jer nema ovdje ni kruha ni vode. A to jadno jelo već nam se gadi."

6 Tada posla Gospod među narod zmije otrovne. One su ujedale ljude, tako da je pomrlo veoma mnogo Izraelaca,

7 I dođe narod k Mojsiju i potuži se: "Sagriješismo, što smo govorili proti Boga i proti tebe. Moli Gospoda, neka ukloni zmije od nas." I Mojsije se pomoli za narod.

8 I Gospod odgovori Mojsiju: "Napravi sebi lik zmije otrovne i pričvrsti je na motku. Tko bude ujeden i pogleda u nju, ostat će na životu."

9 Tada napravi Mojsije mjedenu zmiju i pričvrsti je na motku. Ako je koga ujela zmija i on pogledao u mjedenu zmiju, ostao je na životu.

10 Nato pođoše sinovi Izraelovi dalje i utaboriše se kod Obota.

11 Od Obota zaputiše dalje i utaboriše se kod Ije-Abarima u pustinji, koja leži istočno pred Moabom.

12 Odatle krenuše dalje i utaboriše se na potoku Zaredu.

13 Odatle pođoše dalje i utaboriše se s onu stranu Arnona, na mjestu u pustinji, gdje on dolazi IZ zemlje Amoreja. Arnon je naime međa moapska između Moabaca i Amoreja.

14 Zato se kaže u knjizi ratova Gospodnjih: "Vaheb u Sufi i porječje uz Arnon,

15 Potočje, što dopire do Ara i naslanja se na među moapsku."

16 Odatle se zaputiše u Beer. To je studenac, na koji je mislio Gospod, kad reče Mojsiju: "Skupi narod, da mu dadnem vode."

17 Tada su zapjevali Izraelci ovu pjesmu: "Izviri, studenče. Pripijevajte ga.

18 Studenče, što su ga kopali knezovi, što su ga otkrili prvaci narodni žezlom, štapovima svojim." Iz pustinje pođoše u Matanu,

19 Iz Matane u Nahaliel, iz Nahaliela u Bamot,

20 Iz Bamota u dolinu, koja presijeca visoravan moapsku, do vrhunca Pisge, koji se diže nad pustinjom.

21 Nato poslaše Izraelci poslanike k amorejskom kralju Sihonu s porukom:

22 "Htjeli bismo proći kroz tvoju zemlju. Nećemo ići preko polja i vinograda, niti demo piti vode iz studenaca. Ići ćemo samo kraljevskom cestom, dokle ne prođemo područje tvoje.

23 Ali Sihon ne dopusti Izraelcima da prođu kroz područje njegovo, dapače skupi Sihon sav narod svoj i izađe na Izraelce u pustinju. Kad dođe u Jahaz, navali na Izraelce.

24 Ali ga Izraelci potukoše oštricom mača i osvojiše zemlju njegovu od Arnona do Jaboka, do područja Amonaca, pošto je međa njihova bila utvrđena.

25 Izraelci zauzeše sve tamošnje gradove. Tada se utvrdiše Izrael; u svim gradovima Amoreja, i u Hešbonu i u svim mjestima njegovim.

26 Hešbon je bio glavni grad amorejskoga kralja Sihona. Ovaj je bio ratovao s prijašnjim kraljem moapskim i zauzeo mu svu zemlju njegovu do Arnona.

27 Zato pjevaju pjesnici: "Dođite u Hešbon. Sihonov glavni grad neka se sagradi i utvrdi.

28 Jer oganj planu iz Hešbona, plamen iz grada Sihonova, i spali gradove moapske, uništi uzvisine arnonske.

29 Teško tebi, Moabe. Izgubljen si, Kemošev narode. Od tvojih sinova napravio je bjegunce, od tvojih kćeri ropkinje Sihonu, kralju Amoreja.

30 Strijeljali smo na njih: uništen je Hešbon sve do Dibona; potrsmo ih do Nofaha, što leži kod Medebe."

31 Kad su se Izraelci bili utvrdili u zemlji Amoreja,

32 Dade Mojsije uhoditi Jazer. Kad su bili zauzeli mjesta oko njega, protjera Amoreje, što su tamo stanovali.

33 Nato se obrnuše i udariše putem u Bašan. Tada izađe pred njih bašanski kralj Og sa svim narodom svojim na boj kod Edreja.

34 A Gospod reče Mojsiju: "Ne boj ga se, jer ga predajem u tvoje ruke sa svim narodom njegovim i zemljom njegovom. Učini s njim, kako si učinio s amorejskim kraljem Sihonom, koji je stolovao u Hešbonu."

35 Potukoše njega, sinove njegove i sav narod njegov, tako da ne osta ni jedan, koji bi bio mogao pobjeći, i osvojiše zemlju njegovu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)