biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sva zajednica izraelska stiže u pustinju Sin prvoga mjeseca, i narod se nastani u Kadešu. Tamo umrije Mirjama i bi ondje pokopana.

2 Jer zajednica nije imala vode, skupi se proti Mojsiju i Aronu.

3 Narod se je prepirao s Mojsijem i vikao: "Ah, da smo i poizginuli, kad je Gospod poubijao braću našu.

4 Zašto dovedoste zajednicu Gospodnju u ovu pustinju, gdje moramo izginuti sa stokom svojom?

5 Zašto nas izvedoste iz Egipta i dovedoste nas u ovaj tužni kraj, gdje ne rodi ni žito, ni smokva, ni grožđe, ni granatna jabuka i gdje nema ni vode za piće?"

6 Mojsije i Aron umakoše ispred zajednice k ulazu u Šator sastanka i padoše ničice na svoje lice. Tada im se pokaza slava Gospodnja,

7 I Gospod zapovjedi Mojsiju:

8 "Uzmi štap, skupi zajednicu, ti i brat tvoj Aron. Zapovjedite hridini pred očima njihovim, i ona će dati vodu. Izvedi im vodu iz hridine i napoj tako zajednicu i stoku njihovu."

9 Tada uze Mojsije štap ispred Gospoda, kako mu je bio zapovjedio.

10 Nato skupiše Mojsije i Aron zajednicu pred hridinu, i on im reče: "Poslušajte ipak, vi upornici. Možemo li vam mi iz ove hridine izvaditi vodu?"

11 I kad Mojsije diže ruku i dvaput udari štapom svojim u hridinu, isteče mnoga voda, te se napoji zajednica i stoka njihova.

12 A Gospod reče Mojsiju i Aronu: "Jer se ne pouzdaste u mene i ne htjedoste me proslaviti pred očima sinova Izraelovih, zato nećete dovesti tu zajednicu u zemlju, koju im dajem."

13 To je Voda Meriba, gdje su se prepirali sinovi Izraelovi s Gospodom i gdje se je on proslavio na njima.

14 Iz Kadeša posla Mojsije poslanike k edomskomu kralju: "Ovako ti poručuje tvoj bratski narod Izrael: Ti znaš sve nevolje, što nas snađoše.

15 Oci naši pođoše u Egipat, i mi dugo proboravismo u Egiptu. Egipćani zlostavljali su nas i oce naše.

16 Kad zavapismo Gospodu za pomoć, usliši Gospod molbu našu i posla anđela, koji nas izvede iz Egipta. Mi se sada nalazimo u Kadešu, gradu na međi područja tvojega.

17 Htjeli bismo proći kroz tvoju zemlju. Nećemo ići preko polja i vinograda i nećemo piti vode iz studenaca. Hoćemo samo ići kraljevskom cestom ne skrećući nalijevo i nadesno, dok ne prođemo područje tvoje."

18 Ali im Edomci otporučiše: "Ne smiješ prolaziti. Inače izaći ćemo s mačem preda te."

19 Sinovi Izraelovi odgovoriše im: "Glavnom cestom ići ćemo. Napijemo li se, ja i stoka moja, vode tvoje, platit ću ti za to. Ja neću ništa više nego brzo proći."

20 A oni odgovoriše: "Ne smiješ prolaziti." Ujedno izađoše Edomci pred njih s mnogo naroda i dobro naoružani.

21 Jer Edomci ne htjedoše dopustiti Izraelcima da prođu kroz područje njihovo, okrenuše Izraelci na stranu od njih.

22 Tada krenu od Kadeša sva zajednica izraelska i stiže do gore Hora.

23 Ovdje na gori Horu, što leži na međi zemlje edomske, reče Gospod Mojsiju i Aronu:

24 Aron se ima sada pridružiti k svojim zemljacima, jer on neće ući u zemlju, koju ću dati sinovima Izraelovim, jer ste se oprijeli zapovijedi mojoj na Vodi Meribi.

25 Uzmi Arona i njegova sina Eleazara i isprati ih na goru Hor.

26 Svuci tamo Aronu haljine njegove i obuci ih njegovu sinu Eleazaru; Aron će preminuti i tamo umrijeti."

27 Mojsije učini, kako zapovjedi Gospod. Uzađoše na goru Hor pred očima sve zajednice.

28 Tamo svuče Mojsije Aronu haljine njegove i obuče ih njegovu sinu Eleazaru. Nato Aron umrije tamo na vrhuncu gore, A Mojsije i Eleazar siđoše s gore.

29 Kad saznade sva zajednica, da je preminuo Aron, tugovao je sav dom Izraelov za Aronom trideset dana.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)