biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod reče Mojsiju i Aronu:

2 "Ovo je zakonska odredba, koju izdaje Gospod: Reci sinovima Izraelovim, neka ti dovedu crvenu, bez pogrješke junicu, koja nema mane i na kojoj još nije bio jaram.

3 Predajte je svećeniku Eleazaru. Neka se onda izvede van pred tabor i neka se zakolje pred očima njegovim.

4 Svećenik Eleazar neka uzme prstom svojim nešto krvi njezine i neka poškropi s nešto krvi njezine sedam puta prema prednjoj strani Šatora sastanka.

5 Nato neka se spali junica pred očima njegovim. Salo njezino, meso njezino, krv njezina s izmetinom utrobnom neka se spali.

6 Onda neka uzme svećenik cedrovine, hisopa i grimiza i neka to baci u oganj, u kojem se spaljuje junica.

7 Nato neka svećenik opere haljine svoje i neka se okupa. Tada smije opet doći u tabor. Ali do večera ostaje svećenik još nečist.

8 Također onaj, koji ju je spalio, ima oprati haljine svoje i okupati se. Ipak i on ostaje nečist do večera.

9 Onda čovjek, koji je čist, ima pokupiti pepeo junice, pa ga istresti izvan tabora na koje čisto mjesto. Tamo neka se sačuva zajednici sinova Izraelovih, da se napravi voda očišćenja, što služi kao sredstvo za oproštenje od grijeha.

10 Onaj, koji je pokupio pepeo junice, mora oprati haljine svoje i ostaje nečist do večera. Ovaj zakon neka vrijedi zauvijek sa sinove Izraelove i strance, koji su kod njih:

11 Tko se dotakne mrtva tijela čovječjega, ima biti nečist sedam dana.

12 On neka se očisti vodom očišćenja treći i sedmi dan. Tada je opet čist. Ako li neće da se očisti treći i sedmi dan, onda ne bude čist.

13 Svaki, koji se dotakne mrtvoga tijela kojeg umrloga, i onda se ne očisti, taj oskvrni prebivalište Gospodnje. Takav čovjek ima se isključiti iz Izraela, jer nije bio poškropljen vodom očišćenja, ostaje nečist. Nečistoća njegova ostaje dalje na njemu.

14 Ovo je zakonska odredba: "Umre li netko u kojem Šatoru, onda svaki, koji stupi u Šator ili se nalazi u Šatoru, bude nečist sedam dana.

15 I svaka otvorena posuda, na kojoj nema poklopca, bude nečista.

16 Isto tako svaki, koji se dotakne na polju ubijenoga mačem čovjeka ili inače umrloga ili kosti čovječje ili groba, nečist bude sedam dana.

17 Za jednoga, koji je tako postao nečist, neka se uzme nešto od pepela spaljene žrtve za grijeh i neka se ulije na njega vode žive u posudu.

18 Jedan, koji je čist, neka uzme hisop, neka ga umoči u vodu i neka njom poškropi Šator i sve posuđe i osobe, što su u njemu, isto kako i onoga, koji se je dotakao kosti mrtvačke ili kojeg ubijenoga ili inače kojeg umrla ili groba.

19 I to neka čisti poškropi nečistoga treći i sedmi dan. Je li ga očistio sedmi dan, onda neka ovaj opere haljine svoje i neka se okupa. On će tada navečer opet biti čist.

20 Ako li netko bude nečist i ne očisti se, onda se takav čovjek ima isključiti iz zajednice, jer on je oskvrnio Svetište Gospodnje, jer nije bio poškropljen vodom očišćenja, on je nečist.

21 Ovaj zakon ima vrijediti kod njih zauvijek. Također onaj, koji je poškropio vodom očišćenja, neka opere haljine svoje. Tko se inače još dotakne vode očišćenja, neka je nečist do večera.

22 Sve, čega se dotakne nečisti, nečisto je, i svaki, koji se dotakne toga, nečist je do večera."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)