biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada reče Gospod Aronu: "Ti i s tobom sinovi tvoji i očinski dom tvoj, vi nosite odgovornost za zlodjela u Svetištu. I to nosite vi, ti i s tobom sinovi tvoji, odgovornost za zlodjela službe svećeničke, što je predana vama,

2 Ali i braću svoju, pleme Levijevo, očinsko pleme, pusti neka pristupe s tobom, da se priključe tebi i da ti pomognu, kad ti i s tobom sinovi tvoji služite pred Šatorom sastanka.

3 Oni imaju priskrbiti, što treba za podvorbu tvoju i za uređenje svega Šatora. Ali ne smiju pristupiti k svetomu posuđu i k žrtveniku. Inače morali bi oni i vi umrijeti.

4 Oni dakle neka budu pomoćnici tvoji i neka se brinu za Šator sastanka i za svu potrebnu službu oko Šatora. Ni jedan nepovlašten ne smije pristupiti k vama.

5 Samo vi smijete obnašati službu u Svetištu i na žrtveniku, da opet ne dođe sud gnjeva na sinove Izraelove.

6 Ja sam bio onaj, koji uze braću vašu, Levite, između sinova Izraelovih. Vama su oni predani na dar za Gospoda, da obavljaju službu kod Šatora sastanka.

7 A ti i s tobom sinovi tvoji, vi imate vršiti svećeničku službu u svemu, što spada na žrtvenik i iza zavjese. Tako eto obavljajte službu svoju. Dragovoljan je dar služba svećenička, što vam je predadoh. Nepovlašteni, koji pristupi, ima se smrću kazniti."

8 Još reče Gospod Aronu: "Ja sam onaj, koji predaje tebi ostatak od svih mojih žrtava podizanjem meni žrtvovanih. Od svih svetih darova sinova Izraelovih darujem ih tebi kao dio i tvojim sinovima kao pristojbu, što je vječita.

9 Od presvetih darova, koliko ne budu spaljeni, ima tebi pripasti ovo: vi njihovi darovi kod svih prinosa, žrtava za grijeh i žrtava za prijestup, što mi ih prinose. Kao nešto presveto ima to pripasti tebi i sinovima tvojim.

10 Na kojem svetom mjestu to jedi. Samo muške osobe smiju od toga jesti. Kao sveta stvar dolazi to tebi.

11 I ovo još neka tebi pripadne: Darovi od svih žrtava, što ih sinovi Izraelovi žrtvuju podizanjem i mahanjem. Dajem ih tebi i s tobom sinovima i kćerima tvojim kao pristojbu, što je vječita. Svaki u tvojoj obitelji, koji je čist, smije od toga jesti.

12 Najbolje od ulja, vina i žita, najbolje od onoga, što daju Gospodu, to dajem tebi.

13 Prvine od svih plodova, što rastu u zemlji njihovoj i što ih prinose Gospodu, imaju pripasti tebi. Svaki od tvoje obitelji, koji je čist, smije od toga jesti.

14 Sve, što je u Izraelu zavjetovano pod zakletvom, ima pripasti tebi.

15 Svako prvenče od svih živih bića, što se prinosi Gospodu, od čovjeka i od stoke, neka je tvoje. Ipak prvorođeno od čovjeka moraš dati otkupiti. I prvenče od nečiste stoke imaš dati otkupiti.

16 Daj ih otkupiti, kad im bude mjesec dana, po procjeni od pet šekela srebra svete težine, što iznosi dvadeset gera.

17 A prvence od goveda, ovaca i koza ne smiješ dati otkupiti. Oni su sveti. Krvlju njihovom poškropi žrtvenik i salo njihovo daj spali kao žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu.

18 Meso njihovo neka pripadne tebi. Kao grudi primicanja i odmicanja i pleće desno neka ono bude tebi.

19 Sve darove svete od žrtava podizanja, što ih sinovi Izraelovi prinose Gospodu, dajem tebi i s tobom tvojim sinovima i kćerima kao pristojbu vječitu. To je za tebe i tvoje potomke s tobom vječit osoljen zavjet pred Gospodom."

20 Još reče Gospod Aronu: "U zemlji njihovoj nećeš imati baštine i dijela neće biti za tebe među njima Ja sam dio tvoj i tvoja baština među sinovima Izraelovim.

21 Sinovima Levijevim dajem ovim za baštinu sve desetine u Izraelu kao naknadu za službu, što je imaju da vrše kod Šatora sastanka.

22 Sinovi Izraelovi ne smiju više pristupati k Šatoru sastanka, jer bi inače navukli na sebe krivnju, koja za sobom vuče smrt.

23 Samo Leviti imaju vršiti službu kod Šatora sastanka i snositi odgovornost zlodjela svojih. Ova odredba vrijedi za vas zauvijek kroz sve naraštaje. Oni ne smiju imati baštinu među sinovima Izraelovim.

24 Jer dajem za baštinu Levitima desetinu, što je prinose Gospodu kao žrtvu podizanja. Zato odredih za njih, da nemaju baštine među sinovima Izraelovim."

25 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

26 "Daj Levitima ove naputke: Kad primate desetinu od sinova Izraelovih, što vam je odredih kao baštinu od njih, onda imate od toga dati žrtvu podizanja za Gospoda, desetinu od desetine.

27 Ta žrtva podizanja ima vam se uračunati kao ostalim sinovima Izraelovim dar žita s gumna ili preteka od tijeska.

28 Tako imate i vi prinositi Gospodu žrtvu podizanja od svih desetina svojih, što ih primate od sinova Izraelovih, i to imate od toga dati žrtvu podizanja za Gospoda svećeniku Aronu.

29 Od svih darova, što vam pripadnu, imate žrtvu podizanja za Gospoda dati, i to uvijek najbolje od toga kao svetu pristojbu.

30 Reci im Kad dajete najbolje od toga, onda vam se Levitima ima to uračunati kao ostalim sinovima Izraelovim desetina prihoda od gumna i od tijeska.

31 Smijete jesti na kojemgod hoćete mjestu, vi i obitelj vaša, jer to je plaća vaša za službu vašu kod Šatora sastanka.

32 Samo kad dajete najbolje od toga, ne navlačite za to na sebe krivnje i ne oskvrnite svetih darova sinova Izraelovih i nećete zato umrijeti."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)