biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Na to reče Gospod Mojsiju:

2 "Govori sa sinovima Izraelovim i uzmi od njih po jedan štap od svakoga plemena, dakle dvanaest štapova od svih njihovih knezova plemenskih, pleme po pleme. Napiši ime svakoga na štapu njegovu.

3 Na štap Levijev napiši ime Aronovo. Dakle jedan štap pripada svakome poglavaru plemenskom.

4 Stavi ih tada u Šatoru sastanka pred kovčeg zakona, gdje vam se objavljujem.

5 Tada će štap onoga, kojega izaberem sebi, procvjetati. Tako ću pred sobom ušutkati mrmljanje sinova Izraelovih, što ga podižu proti vas."

6 Kad je Mojsije bio to rekao sinovima Izraelovim, predadoše mu svi knezovi njihovi, pleme po pleme, svaki knez štap, svega dvanaest štapova. Među štapovima njihovim bio je i štap Aronov.

7 Mojsije stavi štapove pred Gospoda u Šatoru sastanka.

8 Kad Mojsije drugoga jutra stupi u Šator zakona, bio je štap Aronov potjerao, bio je napupio i procvjetao i ponio zrele bademe.

9 I Mojsije iznese sve štapove iz Svetišta k svima sinovima Izraelovim. Oni ih razgledaše, i svaki uze natrag štap svoj.

10 Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Stavi štap Aronov opet pred zakon. Neka se tamo čuva kao znamenje za upornike, da mogneš dokrajčiti mrmljanje njihovo preda mnom, i da ne izginu."

11 Mojsije učini to. Kako mu je bio Gospod zapovjedio, tako učini,

12 A sinovi Izraelovi rekoše Mojsiju: "Eto, mi ginemo. Mi smo izgubljeni, svi skupa izgubljeni.

13 Tko se god približi k Šatoru Gospodnjemu, mora umrijeti. Zar ćemo napokon svi propasti?"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)