biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod zapovjedi Mojsiju:

2 "Daj sinovima Izraelovim ovaj naputak: Kad dođete u zemlju, koju ću vam dati za postojbinu,

3 I budete prinosili Gospodu od goveda i ovaca žrtvu ognjenu, žrtvu paljenicu ili mirotvornu, da ispunite zavjete ili kao dragovoljan dar ili o blagdanima svojim, da dignete u čast Gospodu miris ugodni žrtveni,

4 Onda onaj, koji prinosi Gospodu svoj dar žrtveni, ima ujedno žrtvovati kao prinos desetinu efe bijelog brašna, što je umiješeno s četvrtinom hina ulja.

5 A vina neka pripravi za naljev kod žrtve paljenice i mirotvorne četvrtinu hina za svako janje.

6 A za ovna neka pripravi kao prinos dvije desetine efe bijelog brašna, što je umiješeno s trećinom hina ulja.

7 Vina za naljev neka prinese trećinu hina za miris ugodni Gospodu.

8 Ako hoćeš pripraviti junca za žrtvu paljenicu ili za žrtvu zaklanicu, da ispuniš zavjet ili kao žrtvu mirotvornu,

9 Onda prinesi uz junca kao prinos tri desetine efe bijelog brašna, što je umiješeno s po hina ulja.

10 Vina za naljev prinesi pola hina kao žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu.

11 Tako neka se drži kod svakoga vola ili ovna, kod svakoga janjeta ili jareta.

12 Kolikogod ih prinosite, imate tako postupati kod svakoga pojedinog komada.

13 Svaki domaći ima se držati ovih odredaba, kad prinosi žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu.

14 Ako je stranac kod vas, ili ako netko trajno živi u sredini vašoj i hoće da priredi žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu, onda ima isto onako postupati kako vi činite.

15 Jednak zakon vrijedi za zajednicu, za vas kao za stranca, koji je kod vas. Jedan zakon, što vrijedi za sva vremena, ima biti za vas, kroz sve naraštaje. U stvarima, što se odnose na Gospoda, vrijedi za stranca isto kao za vas.

16 Jednak zakon i jednako pravo vrijede za vas kao za stranca, što je kod vas."

17 Gospod zapovjedi Mojsiju:

18 "Daj sinovima Izraelovim ovaj naputak: Kad dođete u zemlju, u koju ću vas ja odvesti,

19 Onda, prije nego upotrijebite žito one zemlje, prinesite Gospodu žrtvu podizanja.

20 Od prvoga brašna svojega darujte kolač kao žrtvu podizanja. Kao žrtvu podizanja od gumna, tako imate i ovu žrtvovati.

21 Dajte dakle od prvoga brašna svojega Gospodu žrtvu podizanja, kroz sve naraštaje.

22 Ako se ogriješite nenaumice i ne ispunite kojugod od ovih zapovijedi, što ih Gospod dade Mojsiju,

23 Štogod od onoga, što vam je Gospod preko Mojsija naložio od dana, kad Gospod izdade zapovijedi, i poslije kroz sve naraštaje,

24 Onda, ako je prestupak bio učinjen od zajednice ne naumice, nego nepromišljeno, ima sva zajednica prirediti junca kao žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu zajedno s prinosom i naljevom njihovim, uz to jarca kao žrtvu za grijeh.

25 Svećenik neka time pribavi pomirenje cijeloj zajednici sinova Izraelovih. Tako će im se oprostiti, jer je bila samo nepromišljenost, i za svoju nepromišljenost prinesoše prinos, žrtvu ognjenu Gospodu, uz to svoju žrtvu za grijeh pred Gospodom.

26 Tako će se onda oprostiti cijeloj zajednici sinova Izraelovih i strancima, koja su kod njih, jer nepromišljenost na teret je cijeloj zajednici.

27 Ako li se čovjek pojedinac ogriješi nenaumice, onda neka prinese jednogodišnju kozu kao žrtvu za grijeh.

28 Svećenik ima tada onomu, koji se je nepromišljeno ogriješio proti Gospodu, pribaviti pomirenje izvršivši za njega obrede pomirenja. Tako će mu se oprostiti,

29 Jednako zakon vrijedi kod vas za domoroce izraelske i za stranca, koji je među njima, za slučaj, da se netko ogriješi nenaumice.

30 Ali ako netko sagriješi naumice, bio on domorodac ili stranac, taj huli na Gospoda. Takav se ima istrijebiti iz naroda.

31 Jer je on prezreo riječ Gospodnju i prestupio zapovijed njegovu, Takav se ima istrijebiti bez milosti. Krivnja njegova pada na njega."

32 Kad su bili sinovi Izraelovi u pustinji, zatekoše čovjeka, koji je kupio drva u subotu.

33 Ljudi, koji su ga bili zatekli gdje kupi drva, dovedoše ga k Mojsiju i Aronu i svoj zajednici.

34 Staviše ga u zatvor, jer još nije bilo određeno o tom, što će se činiti s njim.

35 Tada Gospod zapovjedi Mojsiju: "Taj čovjek ima se smrću kazniti. Neka ga kamenuje sva zajednica izvan tabora."

36 I sva zajednica izvede ga pred tabor i kamenova ga na smrt, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.

37 Gospod zapovjedi Mojsiju:

38 "Daj sinovima Izraelovim ovaj naputak: Neka stave sebi rese na skutove haljina svojih, oni i buduća koljena njihova, i na svaku resu neka metnu vrpcu od skerleta plavoga.

39 Ovo je svrha resama: Imate se sjetiti, kad ih vidite, svih zapovijedi Gospodnjih, da ih vršite l da se ne zanosite za požudama svojih srdaca i očiju, što vas tako lako zavode na otpad.

40 Vi se imate spominjati svih zapovijedi mojih i vršiti ih i tako se posvetiti Bogu svojemu.

41 Ja sam Gospod, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske, da budem Bog vaš. Ja sam Gospod, Bog vaš."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)