biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom pođe narod od Haserota i utabori se u pustinji paranskoj.

2 Gospod zapovjedi Mojsiju ovo:

3 "Pošlji ljude, da uhode zemlju kanaansku, koju ću dati sinovima Izraelovim. Pošljite od svakoga plemena po jednoga. Svaki od njih neka bude glavar."

4 I po zapovijedi Gospodnjoj posla ih Mojsije iz pustinje paranske. Svi su bill glavari sinova Izraelovih.

5 Ovo su im imena: Od plemena Rubenova Šamua, sin Zakurov;

6 Od plemena Simeonova Šafat, sin Horijev;

7 Od plemena Judina Kaleb, sin Jefuneov;

8 Od plemena Isakarova Igal, sin Josipov;

9 Od plemena Efraimova Hošea, sin Nunov;

10 Od plemena Benjaminova Palti, sin Rafuov;

11 Od plemena Zebulunova Gadiel, sin Sodijev;

12 Od plemena Josipova, od plemena Manasehova Gadi, sin Susijev;

13 Od plemena Danova Amiel, sin Gemalijev;

14 Od plemena Ašerova Setur, sin Mihaelov;

15 Od plemena Naftalijeva Nahbi, sin Vofsijev;

16 Od plemena Gadova Geuel, sin Makijev.

17 To su imena ljudima, što ih posla Mojsije, da uhode zemlju. Tada dade Mojsije Hošeu, sinu Nunovu, ime Jošua.

18 Kad ih posla Mojsije, da uhode zemlju kanaansku, zapovjedi im: "Idite odavde preko Negeba. Onda se popnite na goru.

19 Pogledajte, kakva je zemlja i je li narod, što prebiva u njoj, jak ili slab, malen ili velik;

20 I kakva je zemlja, u kojoj prebiva, je li plodna ili neplodna; i kakva su mjesta, u kojima prebiva, jesu li u otvorenim taborima ili u tvrdim gradovima;

21 I kakva je zemlja, je li masna ili mršava, raste li drveće u njoj ili ne. A sad na posao. Donesite sa sobom i nešto roda one zemlje." Bilo je tada upravo vrijeme prvome grožđu.

22 Tada otidoše i uhodiše zemlju od pustinje Sin do Rehoba na ulazu u Hamat.

23 Oni se popeše preko Negeba i dođoše do Hebrona, gdje su živjeli Ahiman, Šešaj i Talmaj, potomci Anakovi. Hebron je bio sazidan sedam godina prije Soan u Egiptu.

24 Kada stigoše do u dolinu Eškol, odrezaše ondje lozu s grozdom jednim, što su ga nosila po dvojica na motki, tako i nekoliko granatnih jabuka i smokava.

25 Ono mjesto prozva se dolina Eškol od grožđa, što su ga tamo bili odrezali sinovi Izraelovi.

26 Poslije četrdeset dana vratiše se, pošto su bili uhodili zemlju.

27 Otidoše kući i dođoše k Mojsiju i Aronu i svoj zajednici sinova Izraelovih u pustinju paransku, u Kadeš, podniješe izvještaj njima i svoj zajednici i pokazaše im plodove zemlje.

28 A pripovijedali su im ovo: "Odosmo u zemlju, u koju si nas poslao. Zaista teče u njoj mlijeko i med, Evo to su plodovi odanle.

29 Ali narod, što boravi u njoj, jak je, i gradovi su utvrđeni i veoma veliki. Vidjesmo ondje i potomke Anakove.

30 Amalečani prebivaju u pokrajini Negebu; Hiteji, Jebuseji i Amoreji stanuju u planini; Kanaanci prebivaju na moru i na obali Jordana.

31 A da podveže svaku ljutitu izjavu naroda proti Mojsiju, povika Kaleb: "Svakako pođimo gore i osvojimo je, jer je možemo lako prevladati."

32 Ali ljudi, koji su bili s njim išli, izjaviše: "Nikako ne možemo ići proti tomu narodu, jer je jači od nas."

33 Tada iznesoše pred sinove Izraelove neistinu o zemlji, koju su bili uhodili. Pripovijedali su: "Zemlja, koju prođosmo i uhodismo, jest zemlja, koja ždere svoje stanovnike. Svi ljudi, što ih vidjesmo tamo, neobično su veliki.

34 Vidjesmo tamo i divove, sinove Anakove od roda divovskoga. Činilo nam se, da smo prema njima kao skakavci. A tako smo se morali i mi njima činiti."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)