biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod zapovjedi Mojsiju:

2 "Naloži Aronu: Kad natičeš svjetionice, onda pripazi na to, da sedam svjetionica svjetlo svoje baca na prednju stranu svijećnjaka."

3 Aron učini tako i nataknu svjetionice na prednju stranu svijećnjaka, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju,

4 Svijećnjak je kovani rad od zlata. Od stabla sve do cvjetova bilo je sve kovani rad. Mojsije bio je dao napraviti svijećnjak po uzorku, što mu ga je bio pokazao Gospod.

5 Gospod zapovjedi Mojsiju:

6 "Odijeli Levite od sinova Izraelovih i očisti ih.

7 Postupaj s njima kod očišćenja ovako: Poškropi ih vodom očišćenja. Oni neka onda prijeđu britvom preko svega tijela svojega, neka operu haljine svoje i očiste se.

8 Potom neka uzmu junca s prinosom njegovim, naime brašnom bijelim, što je umiješeno s uljem. Za žrtvu radi grijeha uzmi drugoga junca.

9 Onda dovedi Levite pred Šator sastanka i skupi svu zajednicu sinova Izraelovih.

10 Čim su Leviti na tvoju zapovijed stupili pred Gospoda, neka sinovi Izraelovi polože ruke na Levite,

11 I Aron neka prinese Levite Gospodu kao žrtvu sinova Izraelovih podizanjem i mahanjem. Nato se smiju pripustiti službi Gospodnjoj.

12 Pošto su Leviti ruke svoje položili na glavu juncima, imaš ti prirediti jednoga za žrtvu radi grijeha, drugoga za žrtvu paljenicu Gospodu, da pribaviš oproštenje Levitima.

13 A kad si Levite predveo Aronu i sinovima njegovim i dao ih prinijeti Gospodu kao žrtvu primicanja i odmicanja.

14 I tako Levite odvojio između sinova Izraelovih, onda Leviti pripadaju meni,

15 Istom sada smiju Leviti preuzeti službu u Šatoru sastanka. Ti ih moraš očistiti i prinijeti kao žrtvu primicanja i odmicanja,

16 Jer su posve darovani meni između sinova Izraelovih. Uzimam ih na mjesto svih sinova Izraelovih, koji kao prvorođenci ostavljaju krilo materino.

17 Jer meni pripadaju među sinovima Izraelovim svi prvenci kod čovjeka i stoke. Onaj dan, kad pobih sve prvorođence u zemlji egipatskoj, posvetio sam ih sebi.

18 Uzimam Levite na mjesto svih prvorođenaca među sinovima Izraelovim.

19 I dajem na dar Aronu i sinovima njegovim Levite između sinova Izraelovih, da na mjesto sinova Izraelovih obavljaju službu u Šatoru sastanka, Oni imaju činiti pomirenje za sinove Izraelove, da nikakav udar nesretan ne pogodi sinove Izraelove, kad se sinovi Izraelovi približe Svetištu."

20 Mojsije i Aron i sva zajednica sinova Izraelovih učiniše tako s Levitima. Kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju za Levite, točno tako učiniše s njima sinovi Izraelovi.

21 Leviti dadoše se očistiti od grijeha i opraše haljine svoje. Aron ih prinese Gospodu kao žrtvu podizanja i mahanja, i Aron pribavi pomirenje njihovo, kad ih očisti.

22 Potom Leviti preuzeše svoj službu u Šatoru sastanka kao pomoćnici Aronovi i sinova njegovih. Kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju za Levite, tako su postupali s njima.

23 Gospod zapovjedi Mojsiju:

24 "Ovo vrijedi za Levite: Istom sa dvadeset i pet godina i više smiju preuzeti službi u Šatoru sastanka.

25 Od pedeset godina prosti su od te službe i ne trebaju više služiti.

26 Oni doduše smiju braći svojoj biti u pomoći kod vršenja službe u Šatoru sastanka, ali neka više ne obavljaju redovitu službu. Tako postupaj s Levitima za službene poslove njihove."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)