biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kada je Mojsije bio dovršio i podigao sveto prebivalište i kad ga je bio pomazao i posvetio sa svim posuđem njegovim, kad je bio pomazao i posvetio i žrtvenik sa svim posuđem njegovim.

2 Tada donesoše darove knezovi sinova Izraelovih, poglavari pojedinih porodica, to jest knezovi nad plemenima, koji su bili ispitivali brojenje.

3 Dovedoše kao prilog za Gospoda šest kola pokrivenih i dvanaest volova. Na dva kneza dođoše po jedna kola i na svakoga pa jedan vol. Dovedoše ih pred sveto prebivalište.

4 Tada zapovjedi Gospod Mojsiju:

5 "Uzmi to od njih. To treba za opravljanje radova na Šatoru sastanka. Razdijeli to Levitima, svakomu prema službi njegovoj."

6 I uze Mojsije kola i volove i predade ih Levitima.

7 Dvoja kola i četiri vola predade sinovima Geršonovim prema službi njihovoj.

8 Četvora kola i osam volova predade sinovima Merarijevim prema službi njihovoj, što su je imali učiniti pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.

9 Sinovima Kohatovim ne dade ništa, jer im je posao bio opraviti svete stvari, što su ih morali nositi na ramenu.

10 Onda donesoše knezovi darove sa posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan, i tako staviše knezovi priloge svoje pred žrtvenik.

11 Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Svaki dan ima jedan od knezova donijeti prilog svoj za posvetu žrtvenika,"

12 Prvi dan donese prilog svoj Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina.

13 Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,

14 Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,

15 Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

16 Jarac za žrtvu radi grijeha,

17 Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Nahšona, sina Aminadabova,

18 Drugi dan darova Netanel, sin Zuarov, knez Isakara.

19 On donese kao prilog: zdjelu srebrnu, sto i trideset šekela tešku, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prilog,

20 Posudicu, deset zlatnih šekela vrijednu, punu kada,

21 Junca, ovna, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

22 Jarca za žrtvu radi grijeha,

23 Dva vola, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Netanela, sina Zuarova.

24 Treći dan darova knez sinova Zebulunovih, Eliab, sin Helonov.

25 Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,

26 Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,

27 Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

28 Jarac za žrtvu radi grijeha,

29 Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Eliaba, sina Helonova.

30 "Četvrti dan darova knez sinova Rubenovih, Elisur, sin Šedeurov,

31 Prilog njegov bio je: "zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem za Prinos,

32 Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,

33 Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

34 Jarac za žrtvu radi grijeha,

35 Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Elisura, sina Šedeurova.

36 Peti dan darova knez sinova Simeonovih, Šelumiel, sin Surišadajev.

37 Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem za prinos,

38 Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,

39 Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

40 Jarac za žrtvu radi grijeha,

41 Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Šelumiela, sina Surišadajeva.

42 Šesti dan darova knez sinova Gadovih, Eliasaf, sin Deuelov.

43 Prilog njegov bio je: "zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bib umiješeno s uljem, za prinos,

44 Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,

45 Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

46 Jarac za žrtvu radi grijeha,

47 Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Eliasafa, sina Deuelova.

48 Sedmi dan darova knez sinova Efraimovih, Elišama, sin Amihudov.

49 Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,

50 Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,

51 Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

52 Jarac za žrtvu radi grijeha,

53 Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Elišame, sina Amihudova.

54 Osmi dan darova knez sinova Manasehovih, Gamaliel, sin Pedahsurov.

55 Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,

56 Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,

57 Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

58 Jarac za žrtvu radi grijeha,

59 Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Gamaliela, sina Pedahsurova.

60 Deveti dan darova knez sinova Benjaminovih, Abidan, sin Gideonov.

61 Prilog njegov bio je: "zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,

62 Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,

63 Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

64 Jarac za žrtvu radi grijeha,

65 Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu, To je bio prilog Abidana, sina Gideonova.

66 Deseti dan darova knez sinova Danovih, Ahiezer, sin Amišadajev.

67 Prilog njegov bio je: "zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,

68 Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,

69 Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

70 Jarac za žrtvu radi grijeha,

71 Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Ahiezera, sina Amišadajeva.

72 Jedanaesti dan darova knez sinova Ašerovih, Pagiel, sin Okranov.

73 Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,

74 Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,

75 Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

76 Jarac za žrtvu radi grijeha,

77 Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Pagiela, sina Okranova.

78 Dvanaesti dan darova knez sinova Naftalijevih, Ahira, sin Enanov.

79 Prilog njegov bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, kotlić srebrn, sedamdeset šekela težak po težini u Svetištu, oboje puno brašna bijeloga, što je bilo umiješeno s uljem, za prinos,

80 Posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,

81 Junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,

82 Jarac za žrtvu radi grijeha,

83 Dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu mirotvornu. To je bio prilog Ahire, sina Enanova.

84 To su bili prilozi knezova izraelskih za posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan: "dvanaest zdjela srebrnih, dvanaest kotlića srebrnih, dvanaest posudica zlatnih,

85 Svaka zdjela srebrna sto i trideset šekela teška, svaki kotlić sedamdeset šekela težak. Sve srebro tih posuda iznosilo je dvije tisuće i četiri stotine šekela po težini u Svetištu.

86 Nadalje dvanaest posudica zlatnih punih kada, svaka posudica deset šekela teška po težini u Svetištu. Sve zlato tih posudica iznosilo je sto i dvadeset šekela.

87 Ukupni broj životinja za žrtvu paljenicu iznosio je dvanaest junaca, uz to dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s prinosom svojim, nadalje dvanaest jaraca za žrtvu radi grijeha.

88 Ukupni broj životinja za žrtvu mirotvornu iznosio je dvadeset i četiri vola, šesnaest ovnova, šesnaest jaraca i šesnaest janjaca. To su bili prilozi za posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan.

89 Kad je Mojsije išao u Šator sastanka, da razgovara s njim, čuo bi glas gdje mu govori s pomirilišta, što se nalazi na kovčegu zakona, s prostora između obadva kerubina. Tako je on razgovarao s njim.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)