biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod zapovjedi Mojsiju:

2 "Naloži sinovima Izraelovim ovo: Položi li netko, bio muž ili žena, zavjet nazirejski, da se posveti Gospodu,

3 Onda neka se uzdržava od vina i drugih opojnih pića. Neka uopće ne pije nikakve tekućine, što je napravljena od grožđa. I samo grožđe ne smije jesti, ni svježe ni osušeno.

4 Doklegod traje vrijeme njegova nazirejstva, neka ne uživa ništa, što dolazi od vinove loze, od zrna do koma.

5 Dokle traje zavjet njegova nazirejstva, neka britva ne dođe na glavu njegovu. Dokle se ne navrše dani, za koje se je obvezao Gospodu, ima vrijediti kao Bogu posvećen, Neka pusti da mu slobodno raste kosa na glavi.

6 Cijelo vrijeme, za koje se je posvetio Gospodu, ne smije doći u dodir s mrtvim tijelom.

7 I ako mu umru otac, mati, brat ili sestra, ne smije po njima navući na sebe nečistoću, jer je posveta Boga njegova na glavi njegovoj.

8 Doklegod traje nazirejstvo njegovo, posvećen je Gospodu.

9 Umre li netko posve nenadano uz njega, onda neka izjavi, da mu je posvećena glava nečista. Čim opet postane čist, neka obrije glavu svoju; sedmi dakle dan neka je obrije.

10 Osmi dan neka donese dvije grlice ili dva golubića k svećeniku na ulaz u Šator sastanka.

11 Svećenik neka zgotovi jedno kao žrtvu za grijeh, drugo za žrtvu paljenicu. Tako neka mu pribavi pomirenje za grijeh, što ga je navukao na sebe uz mrtvo tijelo. Ujedno neka iznova izjavi, da mu je glava posvećena.

12 Neka se posveti Gospodu, dokle traje njegovo nazirejstvo, i neka prinese jednogodišnje janje kao žrtvu za prijestup. A prijašnji dani ne broje se, jer je morao posvetu svoju očitovati kao nečistu.

13 Ove su odredbe za nazireja: Kad se navrše dani nazirejstvu njegovu, neka ga dovedu na ulaz u Šator sastanka.

14 Neka prinese Gospodu kao prinos jednogodišnje, bez pogrješke janje za žrtvu paljenicu, jednogodišnje, bez pogrješke žensko janje kao žrtvu za grijeh i bez pogrješke ovna za žrtvu mirotvornu;

15 Osim toga košaricu nekvasnih kruhova, zamiješenih s uljem i nekvasnih uljem namazanih pogača s prinosom njihovim i s naljevima njihovim.

16 Svećenik neka sve žrtvuje Gospodu. Neka prinese za njega žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu.

17 Ovna neka prinese Gospodu kao žrtvu mirotvornu, uz to košaricu nekvasnih kruhova. I prinos i naljev ima svećenik prinijeti za njega.

18 A nazirej neka obrije na ulazu u Šator sastanka posvećenu glavu svoju, neka uzme posvećenu kosu na glavi i baci je u oganj, što gori pod žrtvom mirotvornom.

19 Nato neka uzme svećenik pleće kuhano ovnovo, kolač nekvasan i pogaču nekvasnu iz košarice i neka to metne na ruke nazireju, pošto je ovaj sebi obrijao posvećenu kosu.

20 Tada neka to svećenik žrtvuje pred Gospodom kao žrtvu primicanja i odmicanja. Svet je to prinos, što pripada svećeniku osim grudi primicanja i odmicanja i osim pleća podizanja. Potom smije nazirej opet piti vina.

21 To je zakon za nazireje, koji je položio zavjet, o prinosu njegovu, što ga ima prinijeti Gospodu za posvetu svoju, osim onoga, što inače još sam hoće da učini. Kako to zahtijeva zavjet, što ga je položio, mora postupati po zakonima, što vrijede za njegovu posvetu."

22 Gospod zapovjedi Mojsiju:

23 "Naloži Aronu i sinovima njegovim: Ovako blagoslivljajte sinove Izraelove:

24 Neka te blagoslovi Gospod i neka te čuva.

25 Neka dadne Gospod, da njegovo lice sja nad tobom, i neka ti bude milostiv.

26 Neka obrati Gospod lice svoje k tebi i neka ti udijeli mir.

27 Ako tako stave sinove Izraelove pod zaštitu imena mojega, ja ću ih blagosloviti."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)