biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U vrijeme, kad je Gospod govorio s Mojsijem na gori Sinajskoj, imao je Aron i Mojsije ove potomke.

2 Ovo su imena sinova Aronovih: Nadab, prvorođenac, Abihu, Eleazar i Itamar.

3 Tako su se zvali sinovi Aronovi, koji su bili pomazani i posvećeni za svećenike, da obavljaju službu svećeničku.

4 Dade Gospod, te Nadab i Abihu pogiboše, kad u pustinji Sinajskoj pred Gospodom prinesoše oganj nezakonit. Oni nijesu imali djece. Tako su Eleazar i Itamar obavljali službu svećeničku pod nadzorom svojega oca Arona.

5 Gospod zapovjedi Mesiju:

6 "Privedi pleme Levijevo i postavi ga pred svećenika Arona, da mu služe,

7 I da rade za njega i za svu zajednicu pred Šatorom sastanka služeći Šatoru,

8 I da čuvaju sve posuđe u Šatoru sastanka, i da straže za sinove Izraelove služeći Šatoru.

9 Pa ćeš predati Levite Aronu; sinovima njegovim; oni su darovani njemu između sinova Izraelovih.

10 A Arona i sinove njegove postavi, da vrše službu svećeničku. Ako li bi tko drugi prestupio da služi, neka se pogubi."

11 Još reče Gospod Mojsiju:

12 "Evo uzeh Levite između sinova Izraelovih na mjesto svih prvorođenih sinova Izraelovih, što prvi dođoše na svijet. Meni pripadaju Leviti.

13 Jer moje je sve prvorođeno. U dan, kad pobih sve prvorođeno u zemlji egipatskoj, posvetih sebi sve prvorođeno u Izraelu, od čovjeka do živinčeta. Meni pripadaju oni. Ja sam Gospod."

14 Tada zapovjedi Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj:

15 "Izbroj sinove Levijeve po domovima i porodicama njihovim. Sve muške osobe od jednog mjeseca i više izbroj."

16 Po zapovijedi Gospodnjoj Mojsije ih izbroji, kao što mu je bilo zapovjeđeno.

17 Sinovi Levijevi po imenima svojim jesu: Geršon, Kohat i Merari.

18 Sinovi Geršonovi po porodicama svojim zvali su se: Libni i Šimi.

19 Sinovi Kohatovi po porodicama svojim: Amram, Izhar, Hebron i Uziel.

20 Sinovi Merarijevi po porodicama svojim: Mahli i Muši. To su porodice Levita po domovima svojim.

21 Od Geršona vuče lozu porodica Libnijevaca i porodica Šimijevaca, To su porodice Geršonovaca.

22 Broj svih izbrojenih muških osoba njihovih od jednog mjeseca i više bio je sedam tisuća i pet stotina.

23 Porodice Geršonovaca taborovale su za Šatorom prema zapadu.

24 Starješina doma Geršonovaca bio je Eliasaf, sin Laelov.

25 Sinovi Geršonovi imali su da kod Šatora sastanka čuvaju Šator, krov Šatora, gornji pokrivač njegov, zavjesa na ulazu u Šator sastanka,

26 Zavjese od dvorišta i zavjesa na ulazu u dvorište, što je oko Šatora i oko žrtvenika, i uža njegova za svaku potrebu njegovu.

27 Od Kohata vuče lozu porodica Amramovaca, porodica Izharovaca, porodica Hebronovaca i porodica Uzielovaca. To su porodice Kohatove.

28 Broj svih muških od jednog mjeseca i više bio je osam tisuća i šest stotina, koji su služili oko Svetišta.

29 Porodice Kohatovaca taborovale su sa strane svetoga Šatora prema Jugu.

30 Starješina doma Kohatova bio je Elisafan, sin Uzielov.

31 Oni su imali da čuvaju kovčeg, to, svijećnjak, žrtvenik, sveto posuđe, što se rabilo kod službe, i zavjese.

32 Vođa svih starješina levitskih bio je Eleazar, sin svećenika Arona, On je imao vrhovni nadzor nad onima, koji su imali čuvati Svetište.

33 Od Merarija vuče lozu porodica Mahlijevaca i porodica Mušijevaca, To su porodice Merarijevaca.

34 Broj svih izbrojenih muških osoba njihovih od jednog mjeseca i više bio je šest tisuća i dvije stotine.

35 Starješina doma merarijevskih porodica bio je Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali na strani svetoga Šatora prema sjeveru.

36 Sinovi Merarijevi imali su da čuvaju daske Šatora, prijevornice njegove, stupove i stopice njegove, sve posude i sve, što pripada njemu,

37 I stupove od dvorišta unaokolo i stopice njihove i kolje i uža njihova.

38 Sprijeda na istočnoj strani svetoga prebivališta, pred Šatorom sastanka prema sunčanom istoku taborovali su Mojsije i Aron i sinovi njegovi. Ori su imali službu oko Svetišta, službu za sinove Izraelove. A da se je tko drugi približio, morao se je kazniti smrću.

39 Svih izbrojenih Levita, što ih izbrojiše po zapovijedi Gospodnjoj Mojsije i Aron po porodicama njihovim, svih muških od jednog mjeseca i više bilo je dvadeset i dvije tisuće.

40 Gospod zapovjedi Mojsiju: "Izbroj sve prvorođence muške među sinovima Izraelovim od jednog mjeseca i više, i ustanovi broj imena njihovih.

41 Uzmi Levite za mene, Gospoda, na mjesto svih prvorođenaca među sinovima Izraelovim, i stoku levitsku na mjesto svih prvenaca od stoke sinova Izraelovih."

42 I izbroji Mojsije sve prvorođence među sinovima Izraelovim, kao što mu je bio Gospod zapovjedio.

43 I svega prvorođenaca muških, izbrojenih po broju imena njihovih od jednog mjeseca i više bilo je dvadeset i dvije tisuće, dvjesta i sedamdeset i tri.

44 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

45 "Uzmi Levite na mjesto svih prvorođenaca među sinovima Izraelovim i stoku levitsku na mjesto stoke njihove. Leviti pripadaju meni, Gospodu.

46 Za otkup dvjesta i sedamdeset i tri prvorođenca među sinovima Izraelovim, kojih je više nego Levita,

47 Uzmi pet šekela od glave. Uzmi ih po težini u Svetištu; šekel ima dvadeset gera.

48 I podaj novce Aronu i sinovima njegovim kao otkup za one, kojih je bilo više nego otkupljenih od Levita.

49 I uze Mojsije otkup od onih, koji je bilo više nego otkupljenih od Levita.

50 Od prvorođenaca sinova Izraelovih uze novaca tisuću i trista i šezdeset i pet šekela po težini u Svetištu.

51 Po zapovijedi Gospodnjoj dade onda Mojsije Aronu i sinovima njegovim otkup, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga