biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod reče Mojsiju i Aronu:

2 "Sinovi Izraelovi neka taboruju svaki kod svoje zastave, kod bojnih znakova svojega plemena. Tabor neka se postavi u nekoj udaljenosti od Šatora sastanka unaokolo.

3 Sprijeda, prema istoku, neka taboruje zastava tabora Judina po četama svojim; vođa sinova Judinih neka bude Nahšon, sin Aminadabov;

4 A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.

5 Do njega neka taboruje pleme Isakarovo; vođa sinova Isakarovih neka bude Netanel, sin Zuarov;

6 A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.

7 Onda pleme Zebulunovo; vođa sinova Zebulunovih neka bude Eliab, sin Helonov;

8 A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.

9 Svih u taboru Judinu ljudi bilo je osamdeset i šest tisuća i četiri stotine po četama njihovim. Oni neka idu prvi.

10 Na jugu neka taboruje zastava tabora Rubenova po četama svojim; vođa sirova Rubenovih neka bude Elisur, sin Šedeurov;

11 A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.

12 Do njega neka taboruje pleme Simeonovo; vođa sinova Simeonovih neka bude Šelumiel, sin Surišadajev;

13 A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.

14 Onda pleme Gadovo; vođa sinova Gadovih neka bude Eliasaf, sin Reuelov;

15 A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je četrdeset i pet tisuća i Fest stotina i pedeset.

16 Svih u taboru Rubenovu ljudi izbrojenih bilo je sto i pedeset i jedna tisuća i četiri stotine i pedeset po četama njihovim. Oni neka idu drugi.

17 Potom neka ide Šator sastanka s taborom Levita usred ostalih tabora. Kako taboruju, tako neka idu, svaki na svojemu mjestu i pod zastavom svojom.

18 Na zapadu neka taboruje zastava tabora Efraimova po četama svojim; vođa sinova Efraimovih neka bude Elišama, sin Amihudov;

19 A vojske njegove, ljudi izbrojenih bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.

20 Do njega onda pleme Manasehovo; vođa sinova Manasehovih Gamaliel, sin Pedahsurov;

21 A vojske njegove, ljudi Izbrojenih bilo je trideset i dvije tisuće i dvije stotine.

22 Onda pleme Benjaminovo; vođa sinova Benjaminovih Abidan, sin Gideonov;

23 A vojske njegove, ljudi izbrojenih trideset i pet tisuća i četiri stotine.

24 Svih u taboru Efraimovu ljudi izbrojenih bilo je sto i osam tisuća i što po četama njihovim. Oni neka idu treći.

25 Na sjeveru neka taboruje zastava tabora Danova po četama svojim; vođa sinova Danovih Ahiezer, sin Amišadajev;

26 A vojske njegove, ljudi izbrojenih šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.

27 Do njega neka taboruje pleme Ašerovo; vođa sinova Ašerovih neka bude Pagiel, sin Okranov;

28 A vojske njegove, ljudi izbrojenih četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.

29 Onda pleme Naftalijevo; vođa sinova Naftalijevi, Ahira, sin Enanov;

30 A vojske njegove, ljudi izbrojenih pedeset i tri tisuće i četiri stotine.

31 Svih u taboru Danovu ljudi izbrojenih bilo je što pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Oni neka idu najposlije uza zastave svoje."

32 To su sinovi Izraelovi, izbrojeni po porodicama svojim. Svih izbrojenih u taborima po četama njihovim bilo je šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.

33 Leviti nijesu bili brojeni među sinove Izraelove, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.

34 I učiniše sinovi Izraelovi sve onako, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju. Tako se utaboriše po zastavama svojim, tako su išli, svaki po plemenu svojem i porodici svojoj.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)