biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ne smijete praviti sebi idole i postavljati likove i spomenike kamene, niti podizati kamenove sa slikarijama u svojoj zemlji, da im se klanjate. Jer ja, Gospod, jesam Bog vaš!

2 Držite subote moje i poštujte Svetište moje; jer ja sam Gospod.

3 Ako budete živjeli po mojim zakonima i izvršavali zapovijedi moje,

4 Davat ću vam dažd u pravo vrijeme, Zemlja će rađati rod svoj, i drveće u polju davat će plodove svoje.

5 Vršidba će se kod vas oduljiti do berbe, a berba do sjetve. I kruh ćete svoj jesti do sitosti i prebivat ćete bez straha u zemlji svojoj.

6 Učinit ću, da vlada mir u zemlji, tako da mognete leći, a da vas nitko ne uplaši. Učinit ću, da i divlje zvjeradi nestane iz zemlje, i neće mač provaliti u zemlju vašu.

7 Neprijatelje svoje tjerat ćete u bijeg, i oni će pred vama padati od mača.

8 Petorica vas natjerat će u bijeg stotinu i stotina vas deset stotina. Neprijatelji vaši padat će pred vama od mača.

9 Obratit ću se k vama, učinit ću vas mnogobrojnima, umnožit ću vas i zavjet svoj uzdržati s vama.

10 žito ćete staro, odležano jesti i dapače morat ćete izasipati staro, da napravite mjesto novome.

11 Postavit ću prebivalište svoje među vama i neću vas gledaš poprijeko;

12 Nego ću hoditi među vama i hiti Bog vaš, a vi ćete biti narod moj.

13 Ja sam Gospod, Bog vaš, koji vas izvedoh iz zemlje egipatske, da im dulje ne služite kao robovi. Ja polomih palice jarma vašega i da doh vam da hodite uspravo ovamo.

14 Ako li me ne budete slušali i sve ove zapovijedi ne budete ispunjavali.

15 Nego prezrete zakone moje i povrgnete naredbe moje, tako da ne ispunjavate svih zapovijedi mojih i kršite zavjet moj,

16 Onda ću i ja prema tome postupati s vama i staviti na vas kušnje strahovite: sušicu i vrućicu, koje će vam očni vid oduzeti i život vam oteti. Zaludu ćete onda sijati sjeme svoje, jer će ga pojesti neprijatelji vaši.

17 Okrenut ću lice svoje proti vama, tako da vas potuku neprijatelji vaši. Protivnici vaši gospodarit će nad vama, i bježat ćete, i kad vas nitko ne bude progonio.

18 Ako me ni tada još ne budete slušali, kaznit ću vas još sedam puta žešće za grijehe vaše.

19 Slomit ću drsku oholost vašu i nebo nad vama učiniti kao gvožde i zemlju vašu kao mjed.

20 Tada ćete se mučiti uzalud. Zemlja vam neće rađati roda svojega, i drveće na polju neće vam davati plodova svojih.

21 Ako mi se i tada još budete protivili i ne htjednete me slušati, kaznit ću vas još sedam puta žešće za grijehe vaše.

22 Zvjerad divlju poslat ću proti vama, da vam ugrabi djecu vašu i podavi stoku vašu i umanji broj vaš, tako da opuste ceste vaše.

23 Ako li vas još ni tim ne opametim, nego mi se još jednako budete protivili,

24 I ja ću se onda usprotiviti vama i kazniti vas sedam puta za grijehe vaše.

25 Pustit ću na vas mač, koji će osvetiti kršenje zavjeta. Ako se tada povučete u gradove svoje, poslat ću među vas kugu, i bit ćete predani u šake neprijateljima svojim.

26 Kad vam onda još prelomim potporu kruha, tada će vam deset žena naći kruh u jednoj jedinoj peći, i davat će vam se kruh na mjeru. Vi ćete ga jesti, ali se nećete nasititi.

27 Ako me usprkos tomu ne poslušate i jednako mi se još budete protivili,

28 I ja ću se vama pun gnjeva oduprijeti i sedam puta vas kazniti za grijehe vaše.

29 Tada ćete morati jesti meso sinova svojih i kćeri svojih.

30 Razorit ću visoke hramove vaše i uništiti sunčane stupove vaše. Mrtva tijela vaša pobacat ću na trupove idola vaših, i zgadit će mi se pred vama.

31 Gradove vaše obratit ću u ruševine i Svetišta ću vaša opustošiti, i miris žrtava vaših neću više mirisati.

32 Jest, ja sam poharat ću zemlju vašu, tako da će se neprijatelji vaši, koji se nastane u njoj, nad tim preneraziti.

33 A vas ću raspršiti među narode i za vama mač trgnuti, i zemlja će vaša postati pustinja i gradovi vaši ruševine.

34 Tada će zemlja mjesto porušenih subota svojih dobiti čitavo vrijeme, kad bude ležala opustošena, a vi budete živjeli u zemlji svojih neprijatelja. Zemlja će počivati i subote svoje nadomjestiti.

35 Čitavo vrijeme, kad bude ležala opustošena, odmor će imati, odmor, što ga nije imala, kad ste prebivali u njoj.

36 A onima između vas, koji još preostanu, stavit ću strah u srca u zemljama neprijatelja njihovih, tako da će ih tjerati u bijeg šuštanje lista, kad se zaljulja. I bježat će, kako se bježi ispred mača, i hrlit će, makar ih nitko ne progonio.

37 Padat će jedan preko drugoga kao na bijegu ispred mača, makar ih nitko ne progonio. Nećete se moći držati na nogama pred neprijateljima svojim.

38 Izginut ćete među narodima poganskim i zemlja neprijatelja vaših prožderat će vas.

39 A oni između vas, koji još preostanu, izginut će u zemljama neprijatelja svojih, u svojim zlodjelima. I zbog zlodjela otaca njihovih nestat će ih kao njih.

40 Ako oni tada priznaju zlodjela svoja i zlodjela otaca svojih, vjerolomstvo, to su ga počinili proti meni, i kako su mi se protivili.

41 I kako sam se ja protivio njima i doveo ih u zemlju neprijatelja njihovih, jest, ako se tada prigne tvrdo srce njihovo, i oni se pokaju za griješne čine svoje.

42 Tada ću se ja spomenuti zavjeta svojega s Jakovom i zavjeta svojega s Izakom i s Abrahamom i smilovat ću se zemlji.

43 Ali prije mora biti zemlja od njih ostavljena i subote njezine tim nadomještene, da leži opustošena, kad oni otidu. Oni se sami moraju pokajati za griješne čine svoje, jer su zabacili zapovijedi moje i prezreli naredbe moje.

44 Usprkos tomu neću ih zabaciti, kad budu u zemlji neprijatelja svojih, i neću ih prezreti, tako da ih posve uništim i zavjet svoj poništim s njima, jer ja sam Gospod, Bog njihov.

45 Za spasenje njihovo spomenut ću se zavjeta svojega s praocima njihovim, koje izvedoh iz zemlje egipatske pred ocima poganskih naroda, da budem Bog njihov, ja, Gospod."

46 To su zapovijedi, naredbe i nauke, što ih preko Mojsija dade Gospod na gori Sinajskoj, da uredi odnos između sebe i sinova Izraelovih.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)