biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod zapovjedi Mojsiju na gori Sinajskoj:

2 "Kaži sinovima Izraelovim ovu naredbu: Kad dođete u zemlju, što vam je hoću dati, onda neka imadne zemlja vrijeme odmora u čast Gospodu.

3 Šest godina zasijavaj polje svoje, šest godina obrezuj vinograd svoj i skupljaj rod polja svojega.

4 Ali u sedmoj godini neka imadne zemlja potpun odmor, vrijeme odmora u čast Gospodu. Tada ne smiješ zasijevati polja svojega i gojiti vinograda svojega.

5 I prijašnje žetve, što uzraste samo od sebe, ne smiješ požeti i grožđa neobrezanog vinograda svojega ne smiješ pobrati. Neka bude za zemlju godina odmora.

6 Što rodi zemlja za odmora svojega, neka vam bude za hranu, tebi, tvojim slugama, sluškinjama, najamnicima i ukućanima, što žive kod tebe.

7 I stoci tvojoj i zvjeradi u zemlji tvojoj neka bude sav rod za hranu.

8 Nabroj sedam takvih godina odmora, dakle sedam puta sedam godina, tako da vrijeme od sedam godina odmora iznese četrdeset i devet godina.

9 Onda daj da bučno zatrubi truba u deseti dan sedmoga mjeseca! Na dan pomirenja neka posvuda u zemlji odjeknu bučne trube.

10 Posvetite godinu pedesetu! Proglasite slobodu za sve stanovnike u zemlji! To neka vam je jubilejska godina, u kojoj opet svaki dolazi u posjed vlasništva svojega i obitelji se svojoj vrača!

11 Svaka pedeseta godina neka vam je jubilejska godina. Tada ne smijete ni sijati, ni ono što uzraste samo od sebe požeti, ni grožđa pobrati u vinogradu neobrezanom.

12 Jer je to jubilejska godina, sveto vrijeme za vas! Samo ono, što raste samo od sebe, smijete pojesti iz polja.

13 U takvoj jubilejskoj godini ima svaki od vas opet doći na svoje vlasništvo.

14 Ako prodaš što bližnjemu svojemu ili kupiš što od bližnjega svojega, onda ne smijete zakidati jedan drugoga!

15 Nego prema broju godina od posljednje jubilejske godine kupuj od bližnjega svojega i prema broju godina žetve neka ti on prodaje.

16 Ako bude više godina, imaš prema tome više platiti, i ako manje bude godina, platit ćeš prema tome manje, jer on ti prodaje stanoviti broj žetava.

17 Nitko neka ne zakida drugoga, nego se bojte Boga svojega, jer ja sam Gospod, Bog vaš!

18 Držite dakle zapovijedi moje i vršite vjerno odredbe moje, pa ćete prebivati bez straha u zemlji svojoj.

19 Zemlja će davati rod svoj, da mognete jesti do sitosti i su njoj prebivati bez straha.

20 Ako li pitate: 'Od čega da živimo u sedmoj godini, kad ne sijemo i ne žanjemo?'

21 Onda znajte, da u šestoj godini udijelit ću vam blagoslov svoj, da vam urodi za tri godine.

22 Makar istom u osmoj godini sijete, imat ćete još uvijek jesti od stare žetve. Do devete godine, do nove žetve, imat ćete jesti staro žito.

23 Zemljište i tlo ne smije se dakle prodavati zauvijek, jer zemlja pripada meni, a vi ste samo stranci i ukućani kod mene.

24 Zato morate u zemlji, koju posjedujete, dopustiti, da se svuda opet otkupljuje zemljište i tlo.

25 Ako osiromaši zemljak tvoj i proda nešto od posjeda svojega, onda ima nastupiti za njega najbliži rođak njegov kao otkupitelj i to opet otkupiti, to je prodao rođak njegov.

26 Ako netko nema nikoga, da ga otkupi, ali sam može toliko novaca sastaviti, koliko treba za otkup,

27 Onda ima odbiti godine, što su protekle od prodaje, i preostatak povratiti onome, kojemu je prodao, i tako opet doći do vlasništva svojega.

28 Ako li ne moje toliko novaca nabaviti, koliko bi mu morao vratiti, onda ostaje zemljište, to ga je prodao, u posjedu kupca do jubilejske godine. A u jubilejskoj godini ima se povratiti, tako da on opet dođe do vlasništva svojega.

29 Ako netko proda kuću u gradu zidom ograđenom, onda ima da ostane pravo otkupa do svršetka godine, u kojoj ju je prodao. Godinu dana ima da ostane za njega pravo otkupa.

30 Ako li otkup do svršetka pune godine nije učinjen, onda neka kamo, što stoji u gradu zidom ograđenom, ostane zauvijek kupcu i potomcima njegovim. Ne mora se povratiti u jubilejskoj godini.

31 Naprotiv kuće u selima, što nijesu ograđene zidom, imaju se uzeti kao dio posjeda zemlje. One se mogu otkupiti i povratiti se u jubilejskoj godini.

32 U gradovima levitskim imaju Leviti pravo da kuće u gradovima, što pripadaju njima, uvijek otkupe.

33 Ako jedan od Levita opet ne otkupi prodanu kuću svoju, onda mu se ona, ako je u gradu, što je njemu dodijeljen, opet povrati u jubilejskoj godini, jer kuće u gradovima levitskim njihova su baština među sinovima Izraelovim.

34 Ali se pašnjak gradova njihovih ne smije prodavati, jer pripada njima za sva vremena.

35 Je li tko od zemljaka tvojih zadužen kod tebe i ne može da plati, onda mu imaš pomoći, kao da bi bio stranac ili ukućanin, da može produžiti život svoj uz tebe.

36 Ne smiješ uzeti od njega kamatu i povišicu, nego se boj Boga svojega i daj da brat tvoj živi uz tebe!

37 Ne smiješ mu davati novaca svoj na kamatu, niti mu hranu svoju pozaimaj uz cijenu lihvarsku!

38 Ja sam Gospod, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske, da vam dadnem zemlju kanaansku i da budem Bog vaš.

39 Ako je koji od zemljaka tvojih zadužen kod tebe i tebi se proda, ne daj da ti služi kao rob.

40 Kao nadničar, kao ukućanin neka bude kod tebe, samo do jubilejske godine ima služiti kod tebe.

41 A tada neka te smije slobodno ostaviti, on i djeca njegova, i vratiti se k rodu svojemu i opet doći u posjed očinskih dobara svojih.

42 Jer oni su sluge moje, što sam ih izveo iz Egipta; oni se ne smiju prodati kao robovi.

43 Nemoj gospodariti nad njim nemilo, nego se boj Boga svojega!

44 Ako trebate robova i ropkinja, smijete ih kupiti od onih naroda, što stoje oko vas.

45 I djecu ukućana, što živu kod vas, smijete kupiti, i potomke njihove, što borave kod vas i rođeni su u zemlji vašoj; ove smijete posjedovati kao vlasništvo.

46 I možete ih ostaviti kao baštinu djeci svojoj iza vas, da ih posjeduju kao vlasništvo. Možete ih stalno imati za robove. Ali nad braćom svojom, sinovima Izraelovim, ne smijete, jedan nad drugim, gospodariti nemilo.

47 Steče li stranac ili ukućanin uza te imanje, a jedan od zemljaka tvojih padne u dug kod njega, pa se proda za roba strancu ili ukućaninu uza te ili potomku iz obitelji kojega stranca,

48 Onda, pošto se je prodao, ima ostati za njega pravo otkupa: jedan od zemljaka njegovih smije ga otkupiti.

49 Stric njegov ili sin strica njegova, ili koji po krvi bliži rođak njegov iz plemena njegova neka ga otkupi, ili neka on sam toliko sastavi novaca, da se otkupi.

50 S onim, koji ga je kupio, neka proračuna vrijeme od godine, kad se je prodao, do jubilejske godine. Cijena, za koju se je prodao, neka se jednako razdijeli na broj godina. Kao nadničaru neka se njemu računa vrijeme službe.

51 Ako još ima mnogo godina do jubilejske godine, neka za otkup svoj plati primjerni iznos od svote, za koju je bio kupljen.

52 Ako li preostaje samo malo godina do jubilejske godine, neka onda prema tomu proračuna. Po godinama službe njegove ravna se, koliko ima da plati za svoj otkup.

53 Kao jedan, koji godinu za godinom radi za plaču, neka on bude kod njega, i ovaj ne smije pred ocima tvojim gospodariti nad njim nemilo.

54 Ako li se ovako ne otkupi, onda u jubilejskoj godini neka slobodno otide, on i djeca njegova.

55 Jer meni pripadaju sinovi Izraelovi kao sluge. Moje su sluge oni, koje sam izveo iz Egipta, ja Gospod, Bog vaš.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)