biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

2 "Naloži Aronu i sinovima njegovim, da puni strahopoštovanja upravljaju svetim darovima, što mi ih posvećuju sinovi Izraelovi, i da ne obeščašćuju sveto ime moje. Ja sam Gospod!

3 Reci im: Ako ikad itko između svih potomaka vaših pristupi k svetim darovima, što ih sinovi Izraelovi posvećuju Gospodu, u stanju nečistoće, takav čovjek ima se odstraniti ispred lica mojega i ima se pogubiti. Ja sam Gospod!

4 Tko između potomaka Aronovih trpi na gubi ili tečenju, ne smije jesti od svetih darova, dok nije opet čist. Tko se dotakne kogagod, koji se je onečistio od mrtva tijela, ili tko se je oskvrnio,

5 Ili tko dotakne životinju, što gmiže po zemlji, od čega se on onečisti, ili čovjeka, od kojega navuče na sebe bilo koju nečistoću,

6 Tko dakle dotakne takvo što, ostaje nečist do večera i ne smije uživati ništa od svetih darova, dok se nije okupao.

7 Sad zađe sunce, on je opet čist i smije jesti od svetih darova, jer oni mu dolaze kao hrana.

8 Od životinje poginule ili rastrgane ne smije jesti. On bi tim postao nečist. Ja sam Gospod!

9 Tako imaju držati naredbe moje, da ne navuku na sebe grijeh i ne umru, jer oskvrniše posvećeno. Ja sam Gospod, koji ih posvećujem!

10 Ni jedan tuđinac ne smije ušivati nešto sveto; ni ukućanin ili nadničar svećenikov ne smije uživati nešto sveto.

11 Ako li svećenik nabavi roba sa novce, onda taj smije od toga jesti. Isto tako smiju jesti od hrane njegove oni, koji se rodiše u kući njegovoj.

12 Uda li se kći svećenikova za čovjeka, koji nije svećenik, onda ona ne smije uživati ništa od svetih darova.

13 Ako li kći svećenikova obudovi ili se rastavi, a nema djece, i vrati se opet u kuću oca svojega, onda ona smije jesti od hrane oca svojega kao u mladosti svojoj. Ali ni jedan tuđinac ne smije što od toga uživati.

14 Ako netko uživa sveto nehotice, onda ima povratiti sveto svećeniku i dometnuti još peti dio vrijednosti.

15 Svećenici ne smiju oskvrniti svetih darova sinova Izraelovih, što ih oni prinose Gospodu.

16 Navukli bi na sebe kažnjiv prijestup, kad bi ovi jeli njihove svete darove, jer ja, Gospod, jesam, koji ih posvećujem."

17 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

18 "Kaži Aronu i sinovima njegovim i svima sinovima Izraelovim ovu naredbu: Ako netko od kuće Izraelove ili od stranaca u Izraelu prinese svoj prinos, bilo sad da prinese Gospodu zavjetovane ili dragovoljne prinose kao žrtvu paljenicu,

19 Onda za to, da budete ugodni, treba bez mane, muško od goveda, ovaca i koza.

20 Životinju, to ima manu na sebi, ne smijete prinositi, jer ne bi vas učinila ugodne.

21 Ako netko hoće da prinese Gospodu kao žrtvu mirotvornu goveče ili ovcu, da izvrši zavjet ili kao dragovoljan prinos, onda, da bude ugodan, ne smije imati nikakve mane na sebi.

22 Životinje, što su slijepe ili imaju koji ud slomljen ili ranu ili su gnojave, krastave ili lišajive, ne smijete prinositi Gospodu niti od toga na žrtvenik staviti Gospodu ognjenu žrtvu.

23 Goveče ili ovcu s predugim ili prekratkim udima smiješ žrtvovati kao dragovoljan prinos, ali kao žrtva zavjetna ne bi te učinila ugodnim.

24 Životinju, kojoj su muda zgnječena, stučena, otrgana ili isječena, ne smijete prinositi Gospodu. Takve životinje ne smijete niti u svojoj vlastitoj zemlji gojiti,

25 Niti ih od kojega stranca kupiti i kao hranu Boga svojega prinositi, jer to je pokvareno, ima manu, neće vas učiniti ugodne."

26 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

27 "Goveče ili ovca ili jare, kad se omladi, ima ostati sedam dana kod matere svoje. Od osmoga dana i dalje bit će ugodno primljeno od Gospoda, ako mu se prinese kao žrtva ognjena.

28 Goveče ili ovcu ne smijete klati zajedno s mladima njihovim i u isti dan.

29 Kad hoćete da prinesete Gospodu žrtvu zahvalnu, onda je morate tako žrtvovati, da vas učini ugodne.

30 Ona se mora još isti dan po jesti; ne smijete ništa od toga ostaviti do drugoga jutra. Ja sam Gospod!

31 Držite dakle brižno zapovijedi moje. Ja sam Gospod!

32 Ne skvrnite svetoga imena mojega. Hoću da budem štovan kao svetac među sinovima Izraelovim! Ja, Gospod, jesam, koji vas posvećujem.

33 Koji sam vas izveo iz zemlje egipatske, da budem Bag vaš , ja, Gospod!"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)