biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još zapovjedi Gospod Mojsiju: "Kaži svećenicima sinovima Aronovim, ovaj naputak: Svećenik se ne smije onečistiti ni na kojem mrtvacu u svojemu narodu.

2 Samo na svojim bližim rođacima po krvi, na materi, ocu, sinu, kćeri, bratu,

3 I sestri, ako ona još kao djevojka živi kod njega i nema muža, smije se onečistiti.

4 Ali se ne smije s rođacima svojim onečistiti i oskvrniti.

5 Ne smije šišati kose na glavi svojoj i brade svoje ne smiju podstrizati i ne smiju praviti zarezotine na tijelu svojemu.

6 Neka budu sveti Bogu svojemu i neka ne oskvrnjuju imena Boga svojega, jer prinose žrtve ognjene Gospodnje, hranu Boga svojega. Zato imaju biti sveti.

7 Ne smiju bludnicu ili oskvrnjenu uzeti za ženu; niti ženom od muža svojega rastavljenom ne smiju se ženiti, jer je svećenik posvećen Bogu svojemu.

8 Moraš ga štovati, jer on prinosi hranu Boga tvojega. Kao svet neka ti bude, jer sam svet ja, Gospod, koji vas posvećujem.

9 Ako se kći svećenikova oskvrni nečistoćom, oskvrni tim oca svojega; ona se ima spaliti.

10 A svećenik, koji je najviši među sudruzima svojim, na čiju se je glavu izlilo ulje pomazanja i koji je bio posvećen i obučen u haljine svete, ne smije nositi raščupanu kosu ni razdirati haljine svoje.

11 Također se ne smije primaknuti nijednome mrtvacu; pa i na ocu i na materi ne smije se onečistiti.

12 Ne smije ostaviti Svetišta i Svetište Boga svojega ne smije oskvrniti, jer je na njemu posvećenje ulja pomazanja Boga njegova. Ja sam Gospod!

13 Za ženu mora sebi uzeti djevojku.

14 Udovicom ili ženom rastavljenom ili oskvrnjenom ili bludnicom, svima tima ne smije se oženiti. Samo djevojku iz naroda svojega ima uzeti za ženu.

15 Tako neće oskvrniti potomstva svojega među narodom svojim, jer ja Gospod, jesam, koji ga posvećujem."

16 Još zapovjedi Gospod Moj

17 "Kaži Aronu ovaj naputak: Ako tko od budućih potomaka tvojih ima na sebi kakvu manu tjelesnu, taj ne smije pristupiti, da prinosi hranu žrtvenu Boga svojega.

18 Jer nitko, koji ima na sebi kakvu manu tjelesnu, ne smije pristupiti, ni slijep, ni hrom, ni sakat, nitko, u koga je jedan ud preveć dug.

19 Nitko, koji ima slomljenu nogu ili slomljenu ruku.

20 Ni grbav ili sušičav, nitko, koji ima nezdrave oči, ni sugav, ni lišajiv, ni uškopljenik.

21 U koga bi god od potomaka svećenika Arona bila kakva mana tjelesna, ne smije pristupiti, da prinosi žrtve ognjene Gospodnje. Ako je mana na njemu, ne smije pristupiti, da prinosi hranu Boga svojega.

22 Ali smije jesti od hrane Boga svojega, naime od presvetih i svetih darova.

23 Ali ne smije unići kroz zavjesu i stupiti na žrtvenik, jer ima manu na sebi. Inače bi oskvrnio sveta mjesta moja, jer ja, Gospod, jesam, koji ih posvećujem."

24 Mojsije reče ovo Aronu i sinovima njegovim i svima sinovima Izraelovim.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)