biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

2 Govori sinovima Izraelovim ovo: Ja sam Gospod, Bog vaš.

3 Ne smijete činiti, što se čini u zemlji egipatskoj, gdje ste prebivali, niti što se čini u zemlji kanaanskoj, kamo ću vas voditi; po uredbama njihovim ne smijete živjeti!

4 Nego vršite zapovijedi moje i živite hodite po uredbama mojim. Ja sam Gospod, Bog vaš.

5 Zato držite zakone i zapovijedi moje; tko ih vrši imat će po njima život. Ja sam Gospod!

6 Nitko ne smije nepošteno općiti s rođacima svojim po krvi. Ja sam Gospod!

7 S ocem svojim i s materom svojom ne smiješ nepošteno općiti! Ona je mati tvoja; ne smiješ je obeščastiti! Ne otkrivaj golotinje njezine!

8 Sa ženom oca svojega ne smiješ nepošteno općiti! Obeščastio bi oca svojega!

9 Sa sestrom svojom, kćerju oca svojega ili kćerju matere svoje, bila rođena u kući ili izvan kuće, ne smiješ nepošteno općiti! Ne otkrivaj golotinje njezine!

10 Sa kćerju sina svojega ili sa kćerju kćeri svoje ne smiješ nepošteno općiti; jer one su tvoje vlastito meso! Ne otkrivaj golotinje njihove!

11 Sa kćerju žene oca svojega, koju je rodio otac tvoj, ne smiješ nepošteno općiti; ona ti je sestra. Ne otkrivaj golotinje njezine!

12 Sa sestrom oca svojega ne smiješ nepošteno općiti! Ona ima istu krv kao otac tvoj.

13 Sa sestrom matere svoje ne smiješ nepošteno općiti! Jer ona ima istu krv kao mati tvoja.

14 Sa ženom brata oca svojega ne smiješ nepošteno općiti! K ženi njegovoj ne smiješ se približiti. Ona ti je strina.

15 Sa snahom svojom ne smiješ nepošteno općiti! Ona je žena sina tvojega; ne smiješ s njom općiti! Ne otkrivaj golotinje njezine!

16 Sa ženom brata svojega ne smiješ nepošteno općiti! Inače obeščastiš brata svojega. Ne otkrivaj golotinje njezine!

17 Sa ženom i ujedno sa kćerju njezinom ne smiješ nepošteno općiti kćer sina njezina ili kćer kćeri njezine ne smiješ uzeti, da općiš s njima! One su iste krvi, to bi bilo rodoskvrnje.

18 Također ne smiješ uzeti žene k sestri njezinoj i time svađu uzbuđivati, kad bi s njom općio uz onu za života njezina!

19 Ne smiješ se približiti ženi u vrijeme nečistoće njezine, da općiš s njom!

20 Sa ženom bližnjega svojega ne smiješ griješno općiti. Ti bi se tim onečistio.

21 Ne smiješ nijedno svoje dijete prinijeti Moleku za žrtvu i obeščastiti ime Boga svojega. Ja sam Gospod!

22 Ne smiješ općiti s muškarcem kao sa ženom! Bio bi to čin gadan.

23 I sa životinjom ne smiješ općiti i sebe onečistiti žena se ne smije podati životinji za općenje! Bila bi to sramota velika.

24 Nemojte se onečistiti nigdje ničim takvim! Jer svim tim oskvrnili su se narodi, što ću ih protjerati, kad vi dođete.

25 Jer je zemlja postala nečista, pohodit ću je radi zlodjela njezinih, tako da će zemlja izbljuvati stanovnike svoje.

26 Tako eto držite zakone i zapovijedi moje. Ne činite ni jedne od tih opačina, ni domaći ni stranac, koji živi kod vas.

27 Jer sve te opačine činili su ljudi, što su prije vas stanovali u zemlji, i tim je postala zemlja nečista.

28 Onda vas zemlja neće izbljuvati, jer ste je onečistili, kao što je izbljuvala narod, što je bio prije vas.

29 Tko čini takvu opačinu, ljudi, koji tako što čine, neka se istrijebe iz sredine naroda svojega.

30 Tako eto držite odredbe moje; ne ravnajte se po gadnim običajima, što su se držali prije vas, i ne oskvrnite se time. Ja sam Gospod, Bog vaš!"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)