biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu:

2 "Kažite sinovima Izraelovim ove odredbe: Ako netko trpi na tečenju sjemena, onda je to tečenje nečisto.

3 I ovako se ima s nečistoćom od toga tečenja: Ako tijelo njegovo pušta tečenje, ili zatvara, tako da ništa ne teče, onda je čistoća na njemu.

4 Svaka postelja, što je upotrebljava bolesnik, postaje nečista, i sve na što on sjedne, postaje nečisto.

5 Tko se dotakne postelje njegove, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.

6 I tko sjedne na predmet, na kojemu je sjedio onaj, koji ima tečenje sjemena, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.

7 Nadalje tko se dotakne tijela onoga, koji ima tečenje sjemena, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.

8 I ako onaj, koji ima tečenje sjemena, dođe svojom pljuvačkom u dodir s čistim, to mora ovaj oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.

9 Nadalje nečisto je svako sedlo, na kojemu kod jahanja sjedi onaj, koji ima tečenje sjemena.

10 I tko dotakne nešto, što je onaj imao pod sobom, postaje nečist do večera. Tko ponese to, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.

11 Svaki, koga se onaj, koji ima tečenje sjemena, dotakne neopranim rukama, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.

12 Posuda zemljana, koju dotakne onaj, koji ima tečenje sjemena, mora se razbiti, i svaka posuda drvena mora se poplakati vodom.

13 A kad se onaj, koji boluje na tečenju, izliječi od bolesti svoje, onda ima on otad, kad je ozdravio, brojiti sedam dana; tada ima oprati haljine svoje i okupati se u svježoj vodi i tako postaje čist.

14 A u osmi dan neka uzme dvije grlice ili dva golubića, neka dođe pred Gospoda na ulaz u Šator sastanka i neka ih preda svećeniku.

15 Svećenik neka ih tada priredi, jedno kao žrtvu za grijeh, a drugo kao žrtvu paljenicu. Tako neka mu svećenik pribavi radi tečenja pomirenje pred Gospodom.

16 Ako kojemu isteče sjeme, neka okupa čitavo tijelo svoje, i nečist je do večera.

17 Haljina i stvar od kože, na koju je došlo sjeme, mora se oprati, i nečista je do večera.

18 Ako tko bude sa ženom, tako da isteče sjeme, moraju se oboje okupati, i nečisti su do večera.

19 Ako ženska osoba ima tečenje, i to mjesečno tečenje krvi, onda je na njoj nečistoća sedam dana; tko je se dotakne, nečist je do večera.

20 Sve, na što ona legne u vrijeme nečistoće svoje, postaje nečisto, isto tako sve na čemu sjedi.

21 Tko se dotakne postelje njezine, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.

22 Tko se dotakne predmeta, na kojemu je ona sjedila, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.

23 I tko dotakne nešto na postelji njezinoj ili na predmetu, na kojemu je ona sjedila, nečist je do večera.

24 Ako li netko bude s njom i nešto od nečistoće njezine dođe na njega, onda je on sedam dana nečist, i svaka postelja, na kojoj leži, postaje nečista.

25 Ako ženska osoba trpi na stalnom tečenju krvi izvan pravilnog vremena, ili ako ima tečenje krvi preko pravilnog vremena, onda se dani, u kojima ima nečisto tečenje, smatraju kao dani njezina pravila; nečista je.

26 Za svaku postelju, na kojoj leži u dane svojega tečenja, vrijedi isto kao za postelju u vrijeme njezina pravila, i svaki predmet, na kojemu ona sjedi, postaje nečist kao u vrijeme njezina pravila.

27 Tko se dakle dotakne tih stvari, postaje nečist, on mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.

28 Ako se je ona izliječila od tečenja, onda onda ima još sedam dana brojiti; tada je čista.

29 A u osmi dan neka uzme dvije grlice ili dva golubića i neka ih odnese svećeniku na ulaz u Šator sastanka.

30 Svećenik neka onda uredi jedno kao žrtvu za grijeh, drugo kao žrtvu paljenicu. Tako neka joj svećenik pribavi radi tečenja njezina pomirenje pred Gospodom.

31 Tako imate poučiti sinove Izraelove o nečistoći njihovoj, da ne umru s nečistoće svoje, kad bi onečistili Prebivalište moje, što je u sredini njihovoj.

32 To su odredbe za one, što su oboljeli na tečenju i što tečenjem sjemena postaju nečisti.

33 I za one, što imaju pravilo, i za sve što imaju tečenje, bilo muško ili žensko, i za onoga koji bude s nečistom."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)