biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nadalje reče Gospod Mojsiju ovo:

2 "Za gubavca na dan, kad se proglašuje stim, valja ovaj zakon: ima se dovesti pred svećenika,

3 I to mora svećenik izaći van pred tabor. Nađe li tada svećenik kod pregledbe, da je gubom udareno mjesto iscijeljeno,

4 Onda neka naredi svećenik, da se za onoga, koji se ima proglasiti čistim, donesu dvije žive čiste ptice, nešto cedrovine, grimiznog prediva i hisopa.

5 Onda neka svećenik uputi, da se jedna ptica zakolje nad posudom zemljanom s vodom svježom.

6 Neka tada uzme drugu živu pticu i cedrovinu, grimizno predivo i hisop i sve to neka umoči, i živu pticu, u krv ptice, što je bila zaklana nad vodom svježom.

7 Onda neka poškropi onoga, koji se ima da proglasi čistim, sedam puta i tako neka ga očisti. Živu pticu neka pusti da poleti u slobodno polje.

8 Nato mora onaj, koji ga daje čistiti, oprati haljine svoje, ostrići svu kosu svoju i okupati se; tako postane čist. Tada smije ići u tabor, ali mora još sedam dana ostati izvan svojega Šatora.

9 U sedmi dan ima još jedanput ostrići svu kosu svoju, glavu, bradu i obrve; svu kosu svoju ima ostrići, haljine svoje oprati i okupati se; tako postane čist.

10 Onda u osmi dan neka uzme dva muška janjeta bez pogrješke i jednogodišnje žensko janje bez pogrješke i kao prinos tri desetine efe bijeloga brašna, zamiješena s uljem, i jedan log ulja.

11 A svećenik, koji izvršuje čišćenje, ima onoga, koji se daje čistiti, i one darove postavit pred Gospoda na ulaz u Šator sastanka.

12 Tada neka uzme svećenik jedno janje, neka ga prinese kao žrtvu za prijestup s logom ulja, i neka oboje žrtvuje podizanjem i mahanjem pred Gospodom.

13 Nato neka zakolje janje na mjestu, gdje se kolje žrtva za grijeh i žrtva paljenica, na svetom mjestu, jer kao što žrtva za grijeh, tako ima da pripadne svećeniku i žrtva za prijestup: ona je presveta!

14 I neka uzme svećenik nešto od krvi žrtve sa prijestup, pa neka svećenik namaže onome, koji se daje čistiti, na jagodicu desnoga uha, na palac desne ruke njegove i na veliki palac desne noge njegove.

15 Tada neka uzme svećenik nešto od loga ulja i neka nalije u desnu ruku svoju.

16 Neka tada umoči desni svoj prst u ulje, što mu je u lijevoj ruci, i neka prstom svojim sedam puta poškropi nešto ulja pred Gospodom.

17 A od ostalog ulja, što mu je u ruci, neka nešto namaže svećenik onome, koji se daje čistiti, na jagodicu desnoga uha, na palac desne ruke njegove i na veliki palac desne noge njegove na mjestu, što ga je pomazao krvlju žrtve za prijestup.

18 Što onda još preostane od ulja u ruci svećeniku, to neka izlije na glavu onome, koji se daje čistiti, da mu tako svećenik pribavi pomirenje pred Gospodom.

19 Nato neka svećenik priredi žrtvu za grijeh i tim pribavi onome, koji se daje čistiti, pomirenje radi nečistoće njegove. Zatim neka zakolje žrtvu paljenicu.

20 Onda neka prinese svećenik žrtvu paljenicu i prinos na žrtveniku. I kad mu je svećenik tako pribavio pomirenje, čist je.

21 Ali ako je siromašan i to ne može da priskrbi, onda neka uzme jedno janje kao žrtvu za prijestup, da se žrtvuje podizanjem i mahanjem i njemu se pribavi pomirenje, i nadalje jednu desetinu efe bijeloga brašna, zamiješena s uljem, za prinos i log ulja,

22 onda dvije grlice ili dva golubića, što može priskrbiti, da bude jedno kao žrtva za grijeh, drugo kao žrtva paljenica.

23 To neka donese u osmi dan iza svojega čišćenja svećeniku na ulaz u Šator sastanka pred Gospodom.

24 Svećenik neka tada uzme janje žrtve za prijestup i log ulja. Oboje neka žrtvuje podizanjem i mahanjem pred Gospodom.

25 Nato neka se zakolje janje žrtve za prijestup, i svećenik neka uzme nešto od krvi žrtve za prijestup i namaže onome, koji se daje čistiti, na jagodicu desnoga uha, na palac desne ruke njegove i na veliki palac desne noge njegove.

26 I neka nalije svećenik nešto ulja u svoju lijevu ruku.

27 Svećenik neka nešto ulja, što mu je u lijevoj ruci, poškropi svojim desnim prstom sedam puta pred Gospodom.

28 Onda neka svećenik nešto ulja u svojoj ruci namaže onome, koji se daje čistiti, na jagodicu desnoga uha, na palac desne ruke njegove i na veliki palac desne noge njegove na mjestu, gdje je već krv žrtve za prijestup.

29 Što onda još preostane od ulja u ruci svećeniku, to neka izlije na glavu onome, koji se daje čistiti, da mu tako pribavi pomirenje pred Gospodom.

30 Onda neka priredi jednu od grlica ili jednoga od golubića, što je mogao da priskrbi,

31 Jedno kao žrtvu za grijeh, drugo kao žrtvu paljenicu, zajedno s prinosom. Tako ima svećenik onome, koji se daje čistiti, pribaviti pomirenje pred Gospodom.

32 To je zakon za onoga, koji je zaražen gubom i kod svojega čišćenja ne može da priskrbi sto se traži."

33 Nato reče Gospod Mojsiju i Aronu ovako:

34 "Kad dođete u zemlju kanaansku, što ću vam je dati u posjed, i ja u zemlji, što vam pripada, pustim gubu na koju kuću,

35 Onda ima vlasnik kuće otići i javiti to svećeniku ovako: 'Pokazuje se nešto na mojoj kući, što izgleda kao guba.'

36 Tada neka naredi svećenik, da se isprazni kuća, prije nego on stupi u nju, da razgleda štetno mjesto, da se ne moradne sve, što je u kući, označiti kao nečisto. Onda istom ima svećenik unići u kuću da je razgleda.

37 Opazi li tada kod pregledbe sumnjivih mjesta za gubu, da se ona pokazuju na zidovima kuće kao rupice zelene ili crvenkaste, što su na oči od zida dublje,

38 Onda neka svećenik izađe iz kuće pred vrata kućna i zatvori kuću za sedam dana.

39 Kad onda svećenik u sedmi dan dođe natrag i opazi, da su se raširila sumnjiva mjesta za gubu na zidovima kuće,

40 Tada neka svećenik naredi, da se povadi kamenje, na kojemu se pokazuju sumnjiva mjesta za gubu, i da se pobaca van pred gradom na koje nečisto mjesto.

41 Onda neka se kuća iznutra ostruže svuda i ostrugani prah neka se prospe van pred gradom na koje nečisto mjesto.

42 Nato neka se uzme drugo kamenje i umetne na mjesto izvađenoga kamenja. Tada neka se uzme druga žbuka i njom ožbuka kuša.

43 Ako se onda opet pokažu na kući sumnjiva mjesta za gubu, pošto se je kamenje izvadilo i kuća se ostrugala i ožbukala,

44 Onda neka opet dođe svećenik i pregleda. Pronađe li se, da su se sumnjiva mjesta za gubu raširila dalje, onda ima kuša hudu gubu; nečista je.

45 Neka se stoga poruši kuća sa svojim kamenjem, gredama i sa svom žbukom kućnom, i neka se iznese izvan grada na koje nečisto mjesto.

46 A tko uniđe u kuću, dok je zatvorena, neka je nečist do večera.

47 Tko spava u kući, mora oprati haljine svoje, i tko jede u kući, mora oprati haljine svoje.

48 Ako li svećenik uniđe u kuću i opazi, da se sumnjiva mjesta za gubu, pošto se je ožbukala kuća, nijesu dalje razišla, onda ima svećenik proglasiti kuću čistom, jer se je izliječila bolest.

49 Neka uzme, da se pribavi kući pomirenje, dvije ptice, cedrovinu, grimizno predivo i hisop.

50 Tada neka zakolje jednu pticu nad posudom zemljanom sa svježom vodom.

51 Neka uzme cedrovinu, hisop, grimizno predivo i živu pticu i neka ih umoči u krv zaklane ptice i u svježu vodu i neka tim sedam puta poškropi kuću.

52 Tako neka pribavi kući pomirenje krvlju ptice i svježom vodom, pticom živom i cedrovinom, hisopom i grimiznim predivom.

53 A pticu živu neka pred gradom pusti da poleti u slobodno polje, i tako neka pribavi kući pomirenje; tada je ona čista.

54 To je zakon za razne vrste gube i kraste,

55 I gube na haljinama i kućama,

56 Otoka, osipa i svijetlih pjega.

57 Oni imaju da o tom pouče, kad je što čisto ili nečisto. To je zakon o gubi."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)