biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Onda zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu:

2 "Ako kod nekoga izbije na koži otok ili osip ili svijetla pjega i tako postane opasnost gube, onda se ima on dovesti k svećeniku Aronu ili k jednomu od sinova njegovih, svećenika.

3 Vidi li svećenik to mjesto na koži i opazi li, da je dlaka na tom mjestu postala bijela i da je to mjesto dublje od ostale kože, onda je to guba. Kad to svećenik vidi, mora ga proglasiti nečistim.

4 Ako li je bijela pjega na koži njegovoj i nije dublja od ostale kaže, i ako dlaka nije još postala bijela, onda ima svećenik zaraženoga pritvoriti za sedam dana.

5 Ako ga onda svećenik sedmoga dana pregleda i opazi, da je to mjesto ostalo jednako u svojoj boji, jer se boljetica na koži nije dalje razišla, tada ima svećenik pritvoriti zaraženoga za daljnih sedam dana.

6 Pregleda li ga onda svećenik opet sedmoga dana i nađe li pri tom, da je to mjesto bljeđe postalo i da se boljetica nije dalje razišla, tada ga ima svećenik proglasiti čistim: to je samo osip; dotični ima oprati haljine svoje tada je čist.

7 Ako li se dalje raziđe osip, pošto se je dotični pokazao svećeniku, da bude čist, i on se po drugi put pokaže svećeniku.

8 I svećenik opazi, da se je osip dalje razišao, tada ga ima svećenik proglasiti nečistim: to je guba.

9 Pokaže li se na čovjeku mjesto, što je kao gubavo; ima se on dovesti k svećeniku.

10 Opazi li svećenik, da je bijel otok na koži, i da je tu dlaka postala bijela, i da na otoku raste divlje meso,

11 Onda je to zastarjela guba na koži njegovoj. Zato ga ima svećenik proglasiti nečistim, a da ga ne pritvori; jer je on nečist.

12 Ako li guba izbije po svoj koži, tako da guba pokrije kožu čovjeku od glave do pete, kamogod bi svećenik mogao pogledati,

13 I svećenik opazi, da je guba pokrila čitavo tijelo, onda neka proglasi dotičnoga čistim: on je postao posve bijel i po tom čist.

14 A čim se na njemu pokaže divlje meso, postaje nečist.

15 I kad svećenik vidi na njemu divlje meso, neka ga proglasi nečistim. Divlje je meso nečisto; guba je.

16 Iščezne li opet divlje meso i on postane opet bijel, onda neka ide k svećeniku.

17 Kad ga svećenik pregleda i nađe, da je mjesto postalo bijelo, onda ga ima svećenik da proglasi čistim: on je čist.

18 Ako se kod nekoga na koži napravi čir i opet zacijeli,

19 Ali onda na mjestu čira nastane bijel otok ili bjelocrvenkasta pjega, onda se on ima pokazati svećeniku.

20 Opazi li tada svećenik, da je ona dublja od kože, i da je dlaka na njoj postala bijela, onda ga svećenik ima proglasiti nečistim: guba je, što je izbila u čiru.

21 Ako li svećenik pregleda mjesto i nađe, da nema na njemu bijelih dlaka, i da nije dublje od kože i da je bljeđe postalo, onda ga ima svećenik odijeliti za sedam dana.

22 Ako li se sve više širi na koži, onda ga ima svećenik proglasiti nečistim: to je guba.

23 Ako li se pjega ograniči na isto mjesto, a da se nije raširila dalje, onda je to samo zarašćen čir. Svećenik ga ima proglasiti čistim.

24 Ako tko ima na koži opržinu, i meso što se napravi u opržini, izgleda kao bjelocrvenkasta ili bijela pjega.

25 I opazi svećenik, kad je pregledava, da je dlaka na pjegi postala bijela i ona se pokazuje dublja od kože, onda je to guba, što je izbila u opržini. Zato ga ima svećenik proglasiti nečistim: to je guba.

26 Ako li svećenik, kad pregledava, ne nađe nikakve bijele dlake na pjegi i ova nije dublja od kože, ali izgleda blijeda, onda ga ima svećenik odijeliti za sedam dana.

27 Pregleda li ga onda svećenik sedmoga dana, tada ga ima svećenik, ako se je pjega na koži njegovoj raširila sve dalje, proglasiti nečistim: to je guba.

28 Ako li svijetla pjega ostane egraničena na isto mjesto i ne širi se dalje na koži i postala je bljeđa, onda je to samo otok od opržine. Zato ga ima svećenik proglasiti čistim: to je samo zarašćena opržina.

29 Ako u muža ili u žene nastane osip na glavi ili na bradi,

30 I svećenik, kad pregledava, nađe, da je on dublji od kože i da je na njemu tanka, zlatožuta dlaka, neka ga svećenik proglasi nečistim: to je huda krasta, guba na glavi ili na bradi.

31 Ako li svećenik pregleda hudu krastu i zahvaćeno mjesto ne pokaže se dublje od kože i na njemu ne bude crnih dlaka, onda ima svećenik od hude kraste udarenoga odijeliti za sedam dana.

32 Pregleda li onda svećenik sedmoga dana udareno mjesto i nađe li, da se huda krasta nije dalje razišla i da na njoj nije nastala zlatožuta dlaka i da krasta nije dublja od kože,

33 Onda se dotični ima obrijati, ali ne na krastavu mjestu; onda neka svećenik sumnjiva zbog hude kraste još jedanput odijeli za sedam dana.

34 Ako tada svećenik sedmoga dana pregleda hudu krastu i huda krasta na koži nije se dalje razišla i nije dublja od kože, onda ga ima svećenik proglasiti čistim. On ima tada oprati haljine svoje, tada je čist.

35 Ako li se huda krasta, pošto je bio proglašen čistim, sve dalje širi po koži,

36 I ako nađe svećenik, kad ga pregledava, da se je huda krasta dalje raširila na koži, onda više ne treba svećenik da traži zlatožutu dlaku: dotični je nečist.

37 Ako li huda krasta ostane jednako u svojemu izgledu, i na njoj opet izraste crna dlaka, onda je krasta iscijeljena. Dotični je čist, i svećenik ima ga proglasiti čistim.

38 Pokažu li se u muža ili u žene na koži svijetle pjege, bijele svijetle pjege,

39 I opazi li svećenik, da su na koži blijede, svijetle bijele pjege, onda je to blag osip, što je izbio na koži: takav je čist.

40 Ako nekomu postane glava ćelava, tako da je na zatiljku ćelav: takav je čist.

41 Ako mu glava postane sprijeda ćelava, tako da mu je tjeme ćelavo: takav je isto tako čist.

42 Ako li se pokaže na prednjoj ili stražnjoj ćeli bjelocrvenkast osip, onda je to guba, što je izbila sprijeda ili straga na ćeli njegovoj.

43 Nađe li svećenik, kad pregledava, sprijeda ili straga na ćeli njegovoj bjelocrvenkast osip, što izgleda kao guba na koži tijela,

44 Onda je takav gubav; on je nečist. Neka ga svećenik proglasi nečistim; on ima bolest na glavi.

45 Gubavac, koji ima na sebi tu bolest, ima hodati u haljinama poderanim i kosa mu na glavi ima biti raspletena! On ima pokrivati bradu svoju i vikati: "Nečist! Nečist!"

46 On ostaje nečist, doklegod ima tu bolest, jer je nečist, ima stanovati odijeljeno; izvan tabora ima boraviti.

47 Pokaže li se na haljini mjesto gubavo, bila haljina vunena ili lanena,

48 Ili na tkanim ili pletenim lanenim ili vunenim platnima ili na koži ili na kožnom predmetu,

49 Ako je to mjesto na haljini ili na koži ili na tkanom ili na pletenom platnu ili na kožnom predmetu zelenkasto ili crvenkasto, onda je tu opasnost od gube, i ima se pokazati svećeniku.

50 Svećenik ima tada pregledati to mjesto i tu gubom udarenu stvar odijeliti za sedam dana.

51 Sedmoga dana ima svećenik opet pregledati dotično mjesto. Ako se je tada osip dalje razišao na haljini ili na tkanom ili pletenom platnu ili na koži ili na kožnom predmetu, onda je taj osip huda guba; takav je predmet nečist.

52 Ima se spaliti haljina ili tkano i pleteno laneno ili vuneno platno ili kožni predmet bilo koje vrste, na kojemu se pokazao osip; to guba i mora se takav predmet spaliti.

53 Izađe li iz pregledbe svećenikove, da se opis nije raširio na haljini, na tkanom ili pletenom platnu ili na kožnom predmetu bilo koje vrste,

54 Onda neka naredi svećenik, da se pere ono, na čemu je osip. On ima to još jedanput odijeliti za sedam dana.

55 Ako tada pregleda svećenik, pošto se je opralo dotično mjesto i izgled dotičnoga mjesta nije se promijenio, onda je to, i makar se osip nije dalje razišao, nečisto, i mora se spaliti, makar bio zagriženo mjesto na njegovoj stražnjoj ili prednjoj strani.

56 Izađe li iz pregledbe svećenikove, da je dotično mjesto poblijedjelo, pošto se je opralo, onda se ima odrezati od haljine ili od kože ili od tkanog ili pletenog platna.

57 Ako li se pokaže osip na haljini ili tkanom ili pletenom platnu ili na kožnom predmetu bilo koje vrste, onda je to guba, što je nanovo izbila, i mora se ta, što je zaraženo gubom, spaliti.

58 Haljina ili tkano ili pleteno platno ili kišni predmet bilo koje vrste, kad ih se opralo i s njih osip iščeznuo, moraju se još jedanput oprati; istom su onda čisti.

59 To je zakon o gubi na haljini vunenoj ili lanenoj ili na tkanom ili pletenom platnu ili na kožnom predmetu bilo koje vrste, koliko se imaju proglasiti čistima ili nečistima."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)