biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom zapovjedi Gospod Mojsiju:

2 "Uzmi Arona i s njim sinove njegove, uz to sveto ruho i ulje pomazanja, junca za žrtvu radi grijeha obadva ovca i košaricu s nekvasnim kruhovima.

3 Tada skupi svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka."

4 Mojsije učini, kao što mu je bio zapovjedio Gospod, i zajednica se skupi na ulazu u Šator sastanka.

5 Onda Mojsije reče zajednici: "Ovo je sve zapovjedio Gospod da se učini."

6 I dovede Mojsije Arona i sinove njegove i opra ih vodom.

7 Nato mu obuče košulju, opasa ga pojasom, ogrnu ga plaštem, metnu mu povrh njega oplećak, steže mu tkanicu oplećka i tako ga pričvrsti na njemu.

8 Tada pričvrsti na istom naprsnik i stavi u naprsnik Urim i Tumim.

9 Nato mu metnu kapu na glavu i pričvrsti na kapu sprijeda čeonu pločicu zlatnu, krunu svetu, kao Što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

10 Tada uze Mojsije ulje pomazanja, pomaza Prebivalište sveto i sve u njemu i posveti ga tako,

11 I poškropi njim sedam puta žrtvenik i pomaza žrtvenik i sve posude njegovo i umivaonicu i podnožje njezino, da ih tim sveti.

12 Onda izli Mojsije Aronu nešto od ulja pomazanja na glavu i pomaza ga, da ga tim posveti.

13 Nato dovede Mojsije sinove Aronove, obuče im košulje, opasa ih pojasom i metnu na visoke kape na glave, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

14 Tada dovede junca za žrtvu radi grijeha, i Aron i sinovi njegovi položiše ruke svoje na glavu juncu žrtve za grijeh.

15 Nato ga zakla Mojsije, uze krvi, prstima svojim namaza je na rogove žrtveniku unaokolo, i očisti tako žrtvenik od grijeha. Ostalu krv izli na podnožje žrtveniku, i tako posveti žrtvenik, kad ga očisti od grijeha.

16 Onda uze sve salo, što je pokrivalo drob, i mrežicu na jetrima i obadva bubrega sa salom njihovim, i to Mojsije spali na žrtveniku.

17 Junca, kožu njegovu, meso njegovo i crijevni sadržaj spali izvan tabora, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

18 I dovede ovna za žrtvu paljenicu, i Aron i sinovi njegovi polomiše ruke svoje na glavu ovnu.

19 Mojsije zakla ga i poškropi krvlju žrtvenik unaokolo.

20 Rasiječe ovna na dijelove njegove, i Mojsije spali glavu i komade i salo.

21 Drob i noge opra vodom, i spali Mojsije svega ovna na žrtveniku. Tako je to bila žrtva paljenica na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

22 Nato dovede drugoga ovna, ovna namještajnoga, i Aron i sinovi njegovi položiše ruke svoje na glavu ovnu.

23 Tada ga zakla Mojsije, uze nešto od krvi i namaza je na jagodicu desnoga uha Aronu i na palac desne ruke njegove i na veliki palac desne noge njegove.

24 Onda dovede Mojsije sinove Aronove; namaza nešto od krvi ha jagodicu desnoga uha njihova i na palac desne ruke njihove i na desni im veliki nožni palac. A ostalom krvlju poškropi žrtvenik unaokolo.

25 Potom uze salo, tusti rep i sve salo, što pokriva drob, i mrežicu na jetrima i obadva bubrega sa salom njihovim i stegno desno.

26 Onda uze iz košarice s nekvasnim kruhovima, što je stajala pred Gospodom, jedan kolac nekvasan, jedan kolač s uljem priređen i jednu pogaču i metnu ih uz komade sala i uz stegno desno.

27 Sve to dade Aronu i sinovima njegovim u ruke i žrtvova podizanjem i mahanjem pred Gospodom.

28 Tada im uze to Mojsije iz ruku i spali na žrtveniku nad žrtvom paljenicom. Tako je to bila žrtva namještajna na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu.

29 I uze Mojsije grudi i žrtvova ih podizanjem i mahanjem pred Gospodom. One pripadoše Mojsiju od ovna namještajnoga kao dio, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

30 Nato uze Mojsije nešto od ulja pomazanja i od krvi na žrtveniku i poškropi tim Arona i haljine njegove, isto tako sinove njegove i haljine sinova njegovih, i tako posveti Arona i haljine njegove, isto tako i sinove njegove i haljine sinova njegovih.

31 Potom reče Mojsije Aronu i sinovima njegovim: "Kuhajte meso na ulazu u Šator sastanka i ondje ga jedite s kruhom, što se nalazi u košarici za žrtvu posvećenja. Tako mi se je zapovjedilo. Aron i sinovi njegovi imaju to jesti!

32 Što preostane od mesa i kruha, morate spaliti.

33 I ne smijete sedam dana otići od ulaza u Šator sastanka sve do dana, kad se navrši vrijeme posvećenja vašega, jer sedam dana ima trajati vaše posvećenje.

34 Kako je on danas činio, tako je Gospod zapovjedio da se čini i nadalje, da se za vas pribavi pomirenje.

35 Morate sedam dana po danu i po noći ostati na ulazu u Šator sastanka i vršiti odredbe Gospodnje, da ne morate umrijeti. Tako mi je zapovjeđeno."

36 Aron i sinovi njegovi učiniše sve, što je bio zapovjedio Gospod preko Mojsija.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)