biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo je propis zakona za žrtvu radi prijestupa: Presveta je!

2 Na mjestu, gdje se kolje žrtva paljenica, ima se klati i žrtva za prijestup, a krvlju njezinom mora se poškropiti žrtvenik unaokolo.

3 Sve salo njezino ima se prinijeti: tusti rep sa salom, što pokriva drob,

4 Obadva bubrega sa salom njihovim, što je na slabinama, i mrežica na jetrima. Ima se izvaditi s bubrezima!

5 Svećenik neka to onda spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu Gospodu. Tako je to žrtva za prijestup.

6 Svi muški članovi svećenstva smiju od toga jesti. Na svetom mjestu mora se pojesti - presveto je!

7 Što valja o žrtvi za grijeh, valja i o žrtvi za prijestup; za obje valja ista odredba: ima da pripadne svećeniku, koji je njom pribavio pomirenje.

8 Svećeniku, koji za nekoga prinosi žrtvu paljenicu, ima pripasti koža životinje od žrtve paljenice, koju je prinio.

9 Onda svaki prinos, što je pečen u peći, i sve, što se priredi u kotliću ili na tavi, ima pripasti svećeniku, koji to prinosi.

10 Ali svaki prinos, što se priredi s uljem ili je suh, ima pripasti svima sinovima Aronovim, jednomu kao drugomu.

11 Ove odredbe vrijede za žrtvu mirotvornu, što se prinosi Gospodu.

12 Ako je netko prinosi u zahvalu, onda ima sa žrtvom zahvalnom prinijeti još kolače nekvasne s uljem zamiješene i mlince nekvasne uljem namazane i bijelo brašno zamiješeno s uljem i priređeno za kolače.

13 S kolačima od tijesta kvasnoga neka prinese prinos svoj zajedno sa žrtvenom životinjom, u kojoj sastoji zahvalna mirotvorna žrtva njegova,

14 Po jedan od njih ima kod svakoga prinosa prinijeti kao podizanje Gospodu. Ima to da pripadne svećeniku, koji poškropi krvlju od žrtve mirotvorne.

15 Meso zahvalne mirotvorne žrtve mora se pojesti na dan, kad se prinosi; ne smije se ništa od toga ostaviti do idućeg jutra.

16 Ako li se prinosi žrtva radi zavjeta ili od slobodne volje, onda se ima doduše pojesti meso na dan, kad se prinosi žrtva. Ipak se smije, što je od toga preostalo, još sutradan jesti.

17 Ali što treći dan preostane od žrtvenog mesa, mora se spaliti.

18 Jer ako bi se još treći dan jelo od mesa žrtve mirotvorne, ne bi to bilo pravo. Onomu, koji ju je prinio, ne bi se ubrojila, nego bi se smatrala pokvarenom, i svaki, koji bi jeo od toga, nosio bi na sebi krivnju!

19 I takvo meso, što se je dotaklo bilo čega nečistoga, ne smije se jesti, nego se mora spaliti! Drugo žrtveno meso smije jesti tko je god čist.

20 Tko uživa meso od žrtve mirotvorne Gospodnje, a nečist je, taj se ima istrijebiti iz naroda svojega!

21 Tko se je dotaknuo bilo čega nečistoga, ili nečistoga čovjeka ili nečiste životinje ili kojega mu drago gada nečistoga, pa ipak uživa meso žrtve mirotvorne, što je bila prinesena Gospodu, taj se ima istrijebiti iz naroda svojega!"

22 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

23 "Daj sinovima Izraelovim ovaj naputak: Ne jedite nikakva sala od goveda, ovaca i koza.

24 Salo od životinja, što crknu, ili ih zvijer razdre, smije se doduše upotrijebiti u koju mu drago svrhu, ali ga ne smijete jesti.

25 Jer svaki, koji jede salo od životinja, što se može prinijeti Gospodu kao ognjena žrtva, taj se ima, ako to uživa, istrijebiti iz naroda svojega.

26 Isto tako ni u jednom prebivalištu svojem ne smijete uživati krvi niti od ptica niti od četveronožnih životinja.

27 Tko uživa bilo koju krv, ima se istrijebiti iz naroda svojega!"

28 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

29 "Kaži sinovima Izraelovim ovaj naputak: Tko prinosi Gospodu žrtvu mirotvornu, taj ima prinijeti Gospodu dužni dio od mirotvorne žrtve svoje.

30 On sam ima prinijeti komade, što pripadaju Gospodu kao ognjena žrtva; neka prinese salo uz grudi; grudi, da se primiču i odmiču kao žrtva primicanja i odmicanja pred Gospodom.

31 Ali salo neka svećenik spali na žrtveniku, a grudi imaju pripasti Aronu i sinovima njegovim.

32 I desno stegno imate dati svećeniku kao žrtvu podizanja od mirotvornih žrtava svojih.

33 Onomu između sinova Aronovih, koji prinosi krv i salo žrtve mirotvorne, ima kao dio pripasti desno stegno.

34 Jer grudi primicanja i odmicanja i stegno podizanja uzimam od sinova Izraelovih kao svoj dio na mirotvornim žrtvama njihovim i dajem ih svećeniku Aronu i sinovima njegovim kao vječno dužnu pristojbu od strane sinova Izraelovih.

35 To je dio Aronov i sinova njegovih na ognjenim žrtvama Gospodnjim od dana, kad ih pripusti k sebi, da bi služili Gospodu kao svećenici.

36 To predade Gospod njima na dan, kad ih pomaza, kao dar od strane sinova Izraelovih. To je vječita, kroz sve naraštaje obvezna pristojba."

37 To su odredbe za žrtvu paljenicu, prinos, žrtvu za grijeh i žrtvu za prijestup, žrtvu posvećenja i žrtvu mirotvornu,

38 Što ih je Gospod zapovjedio Mojsiju na gori Sinaju, kad zapovjedi sinovima Izraelovima da u pustinji Sinajskoj prinose žrtvene prinose svoje Gospodu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)