biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 "Hoće li netko da prinese kao žrtvu mirotvornu goveda, neka žrtvuje mušku ili žensku, bez pogrješke životinju.

2 Neka položi ruku na glavu žrtvene životinje i neka ja zakolje pred ulazom u Šator sastanka. Sinovi Aronovi, svećenici, neka izliju krv na žrtvenik unaokolo.

3 Onda neka od žrtve mirotvorne prinese kao ognjenu žrtvu Gospodu salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu;

4 Obadva bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu, što je na jetrima: neka to izvadi s bubrezima.

5 Sinovi Aronovi imaju to spaliti na žrtveniku nad žrtvom paljenicom, što leži na drvima na ognju, kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodu,

6 Hoće li netko da prinese Gospodu kao žrtvu mirotvornu sitnu stoku, to neka žrtvuje mušku ili žensku, bez pogrješke životinju.

7 Ako prinese ovcu kao žrtvu, neka je dovede pred Gospoda.

8 Neka položi ruku svoju na glavu žrtvi i neka je zakolje pred Šatorom sastanka. Sinovi Aronovi neka izliju krv na žrtvenik unaokolo.

9 Onda neka od žrtve mirotvorne prinese kao ognjenu žrtvu Gospodu dijelove sala: sav tusti rep, - tik do trtice neka ga odreže, - salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu;

10 Obadva bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu na jetrima; neka to izvadi s bubrezima.

11 Svećenik neka to spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu prinosnu Gospodu.

12 Ako li je prinos njegov koza, neka je donese pred Gospoda:

13 Neka joj položi ruku svoju na glavu i neka je zakolje pred Šatorom sastanka. Sinovi Aronovi neka izliju krv na žrtvenik unaokolo.

14 Potom neka od nje prinese kao ognjenu žrtvu prinosnu Gospodu salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu;

15 Obadva bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu na jetrima; neka to izvadi s bubrezima.

16 Svećenik neka to spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu na ugodni miris i sve salo pripada Gospodu.

17 Ova zapovijed ima vječnu valjanost za sva plemena vaša u svim prebivalištima vašim: nipošto ne smijete blagovati sala i krvi."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)