biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 "Ako netko hoće da prinese Gospodu kao žrtvu prinos, neka bude dar njegov bijelo brašno, što ga mora politi uljem i kadom okaditi.

2 Neka ga donese sinovima Aronovim, svećenicima. Svećenik neka uzme punu šaku toga uljem zamiješenog brašna i sav kad i neka spali taj mirisni dio na žrtveniku kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodu.

3 što preostane od prinosa, to neka pripadne Aronu i sinovima njegovim kao presveto od ognjenih žrtava Gospodnjih.

4 Ako hoćeš da žrtvuješ kao prinos nešto u peći pečeno, onda zgotovi od bijeloga brašna pogače nekvasne, što su zamiješene uljem, ili nekvasne mlince, što su namazani uljem.

5 Ako ti je prinos nešto pečeno u tavi, neka je pripravljeno od nekvasnoga bijelog brašna, uljem zamiješenoga.

6 Razlomi ga na komade i polij ih uljem. Tako je to prinos.

7 Ako li ti je prinos priređen u kotliću, neka je zgotovljen od bijelog brašna s uljem.

8 Onda prinesi prinos, što je tako priređen, Gospodu, a predaj ga svećeniku, da ga odnese na žrtvenik!

9 Svećenik neka uzme od prinosa mirisni dio njegov i neka ga spali na žrtveniku kao ognjenu žrtvu na ugodni miris Gospodu!

10 Što preostane od prinosa, neka pripadne Aronu i sinovima njegovim kao presveto od ognjenih žrtava Gospodnjih.

11 Ni jedan prinos, što ga prinosite Gospodu, ne smije biti pripravljen s kvascem, jer ne smijete kvasac ili med prinijeti Gospodu kao ognjenu žrtvu.

12 Kao žrtvu od prvina možete ih prinijeti Gospodu, ali na žrtvenik ne smiju doći na ugodni miris.

13 Sve prinose svoje moraš osoliti. Nikada ne smije sol zavjeta s Bogom tvojim uzmanjkati kod prinosa tvojega. Kod svih prinosa svojih moraš prinijeti sol.

14 Ako hoćeš prinijeti Gospodu prvinu plodova, onda moraš popržene na ognju klasove od prvoga ploda u vrtovima prinijeti kao prinos od prvina.

15 Polij ulje na njih i okadi ih. Tako je to prinos.

16 Svećenik neka spali kao ognjenu žrtvu Gospodu njegov mirisni dio: jedan dio od prvoga ploda i od ulja i sav kad."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)