biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Od modrog i crvenog skerleta i grimiza napraviše sjajne haljine za službu u Svetištu. Isto tako napraviše sveto ruho Aronu, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju;

2 Oplećak napravi od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.

3 Zlato skovaše u tanke pločice i razrezaše ih u niti, da ih umjetnim vezivom uvezu u modri i crveni skerlet, u grimiz i u fini lan.

4 Napraviše dva plećna komada što su se sklapala. Na obadva kraja bio je skupa privezan.

5 Tkanica, što je bila na njemu da se njom priveže, bila je izrade na od jednoga komada s njim i jednakim radom, od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza finoga lana uzvedenoga, kao sto je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

6 Urediše dva oniksa kamena, tako da su bila ukovana u zlato, a urezaše u njih imena sinova Izraelovih, kako ih umije urezati umjetnost pečatna.

7 I metnu ih on na plećne komade oplećka kao kamene spomene na sinove Izraelove, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

8 Naprsnik napravi kao oplećak umjetnim tkalačkim radom od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.

9 napraviše naprsnik četverouglast, predvostručen, pedalj dug, pedalj širok, predvostručen.

10 Onda udariše po njemu četiri reda dragoga kamenja: U prvom redu karneol, topaz i smaragd,

11 U drugom redu rubin, safir i dijamant,

12 U trećem redu hijacint, ahat i ametist,

13 U četvrtom redu krizolit, oniks i jaspis. Pri njihovu ukivanju svi su bili u zlato ukovani.

14 Tih kamenova bilo je dvanaest, toliko je bilo imena sinova Izraelovih. Bili su urezani kao pečat, svaki kamen imenom jednoga od dvanaest plemena.

15 Pričvrstiše onda na naprsnik kao vrpce pletene lančiće od čisto ga zlata.

16 Napraviše potom dvije kopče zlatne i dvije karike zlatne i pričvrstiše obadvije karike na obadva kraja naprsniku.

17 Obadva lančića zlatna pričvrstiše na dvije karike na krajevima naprsniku.

18 Draga obadva kraja od oba dva lančića pričvrstiše na dvije kopče i ove na obadva plećna komada oplećka sprijeda.

19 I napraviše dvije druge karike zlatne i pričvrstiše ih na obadva kraja naprsniku, na unutrašnji rub njegov, što je okrenut prema oplećku.

20 Nato napraviše još dvije zlatne karike i pričvrstiše ih na obadva plećna komada oplećka ozdo na prednjoj strani njegovoj, tamo, gdje se pripinje, povrh tkanice oplećka.

21 Vrpcom od skerleta modroga privezaše naprsnik njegovim karikama za karike oplećka, tako da je stajao naprsnik nad tkanicom oplećka i nije se mogao pomicati od oplećka, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

22 Napraviše plašt za oplećak, tkan, sav od skerleta modroga.

23 Prorez za vrat na plaštu bio je u sredini i bio je sličan prorezu na oklopu. Oko proreza za vrat bio je rub, da se ne razdre.

24 Ozdo na rubu plašta staviše granatne jabuke od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.

25 Od čistoga zlata napraviše zvončiće i metnuše zvončiće među granatne jabuke unaokolo na rub plašta,

26 Tako da je oko ruba plašta sve jedan zvončić dolazio za jednom granatnom jabukom, za vršenje svete službe, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

27 Košulje Aronu i sinovima njegovim napraviše od finoga lana tkalačkim radom.

28 Kapu od finoga lana, visoke kape od finoga lana i oko boka haljine platnene od finoga lana uzvedenoga.

29 I pojas od finoga lana uzvedenoga, modrog i crvenog skerleta i grimiza, umjetno vezena, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

30 Napraviše čeonu pločicu, krunu svetu, ad čistoga zlata, i napisaše na njoj, kako se urezuje pismo su pečat: "Gospodu posvećeno."

31 Pričvrstiše na nju vrpcu od modroga skerleta, da se veže gore za kapu, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

32 Tako se svrši sav rad za Prebivalište Šatora sastanka. Sinovi Izraelovi izvedoše to posve onako, kako je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

33 I donesoše Mojsiju Prebivalište, Šator i sve posuđe njegovo; kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice njegove;

34 I pokrov od koza ovnujskih crveno obojenih, gornji pokrov od kože jazavčeve i zavjes unutrašnji;

35 Kovčeg zakona i motke njegove i pomirilište;

36 Stol sa svim posuđem njegovim i kruhove obličja;

37 Svijećnjak od čistoga zlata i svjetionice njegove, što su bile u jedan red poredane, i sve posuđe njegovo i ulje za rasvjetu;

38 I žrtvenik zlatni i ulje pomazanja, kad miomirisna i zavjesa za ulaz u Šator;

39 Žrtvenik mjedeni s mjedenom rešetkom njegovom, motke njegove i sve posuđe njegovo, umivaonicu i podnožje njezino;

40 Zavjese dvorišta sa stupovima i stopicama njegovim, zavjesa za ulaz u dvorište s uzima njegovim i koljem njegovim i sve posuđe za službu u Prebivalištu šatora sastanka;

41 I sjajne haljine za službu u Svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine sinova njegovih za službu svećeničku.

42 Posve onako, kako je bio zapovjedio Gospod Mojsiju, izvedoše sav rad sinovi Izraelovi.

43 Kad Mojsije razgleda čitavo djelo, vidje, da ga izvedoše posve onako, kao što je bio zapovjedio Gospod. I Mojsije dade im blagoslov.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)