biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nato podiže žrtvenik za žetve paljenice od drveta akacije, pet lakata dug i pet lakata širok, četverouglast i tri lakta visok.

2 Stavi mu na četiri ugla rogove. Rogovi su činili s njim jednu cjelina. Okova ga u mjed.

3 Tada napravi sve za žrtvenik potrebno posuđe, lonce, lopatice, kotliće, viljuške i kliješta. Sve posuđe napravi od mjedi.

4 Napravi za žrtvenik i rešetku mrežastu od mjedi ispod opbodnog stepena njegova odozdo sve do pola visine.

5 Salije četiri koluta na četiri ugla rešetke mjedene za provlačenje motke.

6 Nato napravi motke od drveta akacije i okova ih u mjed.

7 Utaknu motke u kolute na stranama žrtvenika, da se je mogao nositi o njima. Napravi ga od dasaka tako, da je bio šupalj.

8 Tada napravi umivaonicu mjedenu i podnožje njezino mjedeno od ogledala žena poslužiteljica, Što su služile na ulazu u Šator sastanka.

9 Nato postavi dvorište. Na južnoj strani njegovoj bile su zavjese dvorišta od finoga lana uzvedenoga, sto lakata dugi.

10 Uz to dvadeset stupova sa dvadeset stopica od mjedi. Kuke stupova uz karike njihove bile su od srebra.

11 Na sjevernoj strani bile su zavjese sto lakata duge, uz to dvadeset stupova sa dvadeset stopica njihovih od mjedi. Kuke stupova i karike njihove bile su od srebra.

12 Na zapadnoj strani bile su zavjese pedeset lakata duge, uz to deset stupova sa deset stopica njihovih. Kuke stupova i karike njihove bile su od srebra.

13 Sprijeda na istočnoj strani bile su zavjese pedeset lakta duge.

14 Zavjese od petnaest lakata bile su na jednoj strani, uz to tri stupa sa tri stopice njihove:

15 Na drugoj strani, s obje strane ulaza u dvorište, bili su isto tako zavjesi od petnaest Jaka us to tri stupa sa tri stopice njihove.

16 Sve zavjese dvorišta unaokolo bile su od finoga lana uzvedenoga.

17 Stopice stupova bile su od mjedi, kuke stupova i karike njihove od srebra, navlaka njihovih glava također od srebra. Svi stupovi dvorišta imali su karike srebrne.

18 Zavjesa ulaza u dvorište bila je umjetno vezivo od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga, dvadeset lakata dug i pet lakata visok po širini, u skladu s zavjesama dvorišta.

19 Četiri stupa njihova sa četiri stopice svoje bila su od mjedi, kuke njihove od srebra, navlaka njihovih glava i karike njihove isto tako od srebra.

20 Sve kolje za Šator i dvorište unaokolo bilo je od mjedi.

21 Ovo je račun za Prebivalište, naime za Šator sastanka. Poduzeše ga praviti na zapovijed Mojsijevu Leviti pod upravom Itamara, sina svećenika Arona.

22 Bezaleel, sin Urijin, unuk Hurov, od plemena Judina, bio je napravio sve, što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.

23 I s njim Aholiab, sin Ahisamakov, od plemena Danova, umjetni zanatnik, umjetni tkalac i vezilac po modrom i crvenom skerletu, po grimizu i finom lanu.

24 Svega zlata, darovanoga zlata, što ode na razne radove za Svetište, iznosilo je dvadeset i devet talenata i sedam stotina i trideset šekela, po težini Svetišta.

25 Srebra, što uđe kod brojenja zajednice, iznosilo je što talenata i tisuću sedam stotina i sedamdeset deset šekela po težini Svetišta.

26 Po jedan beka - polovica šekela po težini Svetišta - na glavu svih onih, što uđoše u brojenje, od dvadeset godina i više, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset ljudi.

27 Sto talenata srebra potrošilo se na lijevanje stopica za Svetište i stopica za zavjes; što talenata na sto stopica, na svaku stopicu jedan talenat.

28 Od tisuću i sedam stotina i sedamdeset i pet šekela napravi on kuke za stupove, prevuče glave njihove i opremi ih karikama.

29 Mjedi darovane bilo je se sedamdeset talenata i dvije tisuće i četiri stotine šekela.

30 Od boga napravi on stopice za vrata u Šator sastanka i mjedeni žrtvenik, rešetku mjedenu njegovu i sve posuđe žrtvenika.

31 Stopice u dvorištu unaokolo i stopice na ulazu u dvorište, sve kolje dvorišta unaokolo.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)