biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Bezaleel napravi zatim kovčeg od drveta akacije, dva i pol lakta dug, lakat i pol širok i lakat i pol visok.

2 Pozlati ga iznutra i izvana čistim zlatom i provede mu vijenac zlatan unaokolo.

3 Uz to onda salije četiri zlatna koluta za četiri noge, dva koluta na jednoj strani i dva koluta na drugog strani.

4 Tada napravi motke od drveta akacije i pozlati ih.

5 Utaknu motke a kolute na stranama kovčega, tako da se je mogao kovčeg nositi.

6 Napravi pomirilište od čistoga zlata, dva i po lakta dugo i lakat i pol široko.

7 Uz to napravi dva znatna kerubina. Izradi ih kovanim random tako, da su činili jedan komad s obadva kraja pomirilišta.

8 Jednoga kerubina s jednim krajem, drugoga kerubina s drugim krajem povezana u jedan komad s pomirilištem, tako napravi obadva kerubina na obadva kraja.

9 Kerubini su držali svoja krila prema gore raširena i tako su ujedno svojim krilima pokrivali pomirilište. Lica njihova bila su okrenuta jedno prema drugomu, tako da su lica kerubina gledala na pomirilište.

10 Onda napravi stol od drveta akacije, dva lakta dug, jedan lakat širok i lakat i pol visok.

11 Pozlati ga čistim zlatom i napravi na njemu vijenac zlatan unaokolo.

12 I provede oko njega unaokolo za dlan širok okvir i na tom okviru vijenac zlatan koji se je isto tako vijao unaokolo.

13 Salije za njega četiri koluta zlatna i pričvrsti kolute na četiri strane, i to na četiri ugla uz četiri noge njegove.

14 Tik uz okvir bili su koluti za motke, da se je moglo nositi stol.

15 Motke napravi od drveta akacije i pozlati ih, da se je moglo nositi stol.

16 napravi onda od čistoga zlata posuđe, što je imalo stajati na stolu, zdjele njegove, čaše, testije i vrčeve za prinošenje naljeva.

17 Onda napravi svijećnjak od čistoga zlata. Kovanim radom izradi svijećnjak, nogu njegovu i stablo njegovo. S njim zajedno bile su iz jednoga komada njegove čaše, jabuke i cvjetovi.

18 Šest grana izlazilo je s obje strane, tri grane na svijećnjaku s jedne strane, a tri grane s druge strane.

19 Na svakoj grani bile su tri kao badem čaše s jabukom i cvijetom; tako na šest grana, što su izlazile iz svijećnjaka.

20 Na samom stablu svijećnjaka bile su četiri kao badem čaše s jabukama i cvjetovima.

21 I to uvijek jabuka ispod dvije grane, što su izlazile iz njega.

22 Njihove jabuke i grane bile su s njim iz jednoga komada: sve kovani rad iz jedinoga komada, od čistoga zlata.

23 Onda napravi uz to sedam svjetionica, usekače i tavice njihove od čistoga zlata.

24 Od jednoga talenta čistoga zlata napravi ga i sve posuđe njegovo.

25 Još napravi žrtvenik kadioni od drveta akacije, jedan lakat dug, jedan lakat širok, četverouglast i dva lakta visok. Rogovi mu bili jedan komad s njim.

26 Pozlati ga čistim zlatom, ploču njegovu kao i hridine njegove unaokolo i rogove njegove. Oko njega unaokolo provede vijenac zlatan.

27 Onda napravi ispod vijenca na obje strane, naime na dvije suprotne strane, dva koluta zlatna za motke, da se je mogao nositi o njima.

28 Motke napravi od drveta akacije i pozlati ih.

29 Onda pripravi sveto ulje pomazanja i čisti, mirisni kad, kako ga pravi pomastar.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)